Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

 

Speleoklub UPJŠ

Vznikol uznesením Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti dňa 13.4.2012. Stalo sa to tak na návrh členov Pracovnej skupiny pre jaskynné potápanie "Východ", kde názov tejto organizačnej jednotky SSS už nezodpovedal skutočnosti. Aktívna potápačská činnosť sa už dávnejšie redukovala na koordinačnú činnosť najmä pre českých potápačov pod vedením nášho bývalého člena D. Hutňana. Dnes značnú časť členstva tvoria učitelia a bývalí študenti Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí popri praktickom speleologickom prieskume riešia tiež vedecké problémy súvisiace s jaskyňami a krasom.

Vaše otázky radi prijmeme na adrese: zdenko.hochmuth@upjs.sk

Hlinená sieň

V Hlinenej sieni v horných častiach jaskyne Skalistý potok. Foto J. Stankovič 9.3.2008