Prehľad akcií 2013

Prehľad speleologických akcií speleoklubu UPJŠ v roku 2013

č. dát. Lokalita aktivita
účastníci
1 3.1. Márnikova jas. prechod ZH + 5 hostia z Drevenice Lacoviča
2. 13.1. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Číňan
3. 16.1. Kysacká jask. meranie tepl. ZH, Hutníková
4. 17.1. Skalistý potok kontrol. vod. Danko
4a. 20.1. Voroblik prechod ZH, Mufi, Ďurček
5. 21.1. Skalistý potok hydr., dilat. ZH, Mufi, Danko, Atila Doboš, Miloslav Ďurica
6. 2.-4.2. Márnikova jas.
mapov. kurz

ZH, Petrvalská, Kovalik,
K. Sviderová, M. Repaszký, M. Hutníková +1,

7. 9.2. Kysacká jask. kopanie ZH, Petrvalská +1, Chovanec, Košč, Šatník a spol.
8. 16.2. Skalistý potok výskum ZH, Petrvalská, Maté, G.Koltai
9. 23.2. Márnikova map. kopanie ZH, Mufi, Košč, Pancuráková, Petrvalská, Petrvalský
10. 2.3. Zlá diera kopanie ZH, Mufi +  členov Košča
11. 6.3. Kysacká jask. meranie tepl. ZH a Hutníková
12. 10.3. Skalistý potok výskum, exkur. ZH, Danko, Atila Doboš, Štefan Fürberger,
Petrvalská, Petrvalský, Kandričák
13. 23.3. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Petrvalská, Petrvalský, Číňan
14. 24.3. Skalistý potok objavy  Danko +2
15. 30.3. Kysacká jask. mer. tepl.
 ZH + Denis a Martin
16. 30-31. Zlá diera fotenie  ZH, Mufi, Košč, Nemethy a i.
17. 6.4. Teplica, Skalistý hydrológia ZH, Petrvalská, Kandričák
18. 7.4. Miglinc hydrológia ZH, Petrvalská, Petrvalský, Danko
19. 11.4. Jasov, Hatiny hydrológia ZH, Petrvalská, Pancuráková
20. 21.4. Skalistý potok hydrol, priesk.
ZH, Kandričák, Kurty, Danko, Štefan Fürberger,
Jaroslav Zacher (Ke), Fero Zacher (Poprad)
21. 1.5. Miglinc hydr., chem Straková, Kandričák
22. 2.5. Jasov. planina hydr., chem Petrvalská, Kandričák, Straková, Pancuráková
23. 8.5. Kysacká jask.
kop., meranie ZH, Mufi, Petrvalská, Petrvalský, Straková,
Čorbová, Šupinský, Dobrovič
24. 12.5. Kysacká jask.
kop., meranie ZH, Mufi, Petrvalská, Petrvalský, štud. Straková
25. 19.5. Skalistý potok vŕtanie, hydr. ZH, Mufi, Danko
26 3.6. Jasov. planina hydr. chem Kandričák, Kováčová
27. 4.6 Jasov. planina hydr., chem Petrvalská, Kandričák, Pancuráková
28. 9.6. Skalistý potok vŕtanie, hydr. Danko
29. 16.6. Kysacká jask. fot.,opr. uzáv.
ZH + 2
30. 23.6 Skalistý potok dil., kopanie ZH. Dobrovič, Valenčin, Pivovarníková, Danko, Atila Doboš, Štefan Furberger
31. 28.6. Kysacká jask. kopanie ZH a Róbert  Adam, Michal  Gazda, Peter  Kandričák
Tomáš  Kuchta Jozef  Kurty Jozefína  Medvecová
Zoltán  Ondrej Beáta  Sekletárová Lukáš  Talaga
32. 29.6. Montanistika prieskum ZH, Mufi
33. 1.7. Hájska dol. kvartér - mol.
ZH, Petrvalská, Straková
34. 1.7. Jasovská pl. hydrológia Petrvalská, Pancuráková, Kandričák
35. 2.7. Jasovská pl. hydrológia Kandričák, Kovalik M. a ... ?
36. 6.7. Aggtel. kras projekt Petrvalská, Petrvalský, Straková
37. 7.7. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Kyšela
38 8.7 Montanistika mapovanie ZH, Petrvalská +1, S. Csachová a 8 študentov
39 20.7. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi,Kovalik, Kyšela
- 21.-28 Brno Konres UIS ZH, Petrvalská
40 28.7. Kysacká jask.
kopanie ZH, Mufi, Kovalik, Kyšela + Fr. Huba, Číňan (Novák)
41 31.7. Skalistý potok hydr, dil. a i. ZH, Petrvalská, Kandričák, Holúbek a 5 účastníkov z kogresu UIS
42 1.8. Jasovská pl.
hydrológia Petrvalská, Pancuráková, Kandričák, Straková
42a 3.8. Jasovská pl. hydrológia Kandričák, Kovalik
43 3.8. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Kovalik, Kyšela + Fero Huba
44. 4.8. Skalistý potok kopanie Danko
45. 5.8 Skalistý potok exkurzia ZH, Petrvalská, Pancuráková, Straková, K. Gessert
46. 6.8 Drienov. jask. dilat. ZH, Petrvalská, Karsten Gessert (Nemecko)
47. 10.8. Montanistika mapovanie ZH, Mufi, Kovalik
48. 11.8. Kysacká jask. povrch.práce ZH, Mufi
49. 14.8 Silická planina meranie Ľ.
ZH, Mufi, Petrvalská, Straková, Z.Ondrej
50. 17.8 Kysacká jask. kopanie, bet. ZH, Mufi, Kovalik, Kyšela, Petrvalská, Petrvalský
51. 17.8 Skalistý potok práce roz.
Danko S., A. Doboš
52. 21.8 Montanistika mapovanie ZH, Mufi, Skipi
53. 23.8. Skalistý potok práce, mapov Danko S., A. Doboš
54. 25.8 Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Kovalik
55. 26.8. Montanistika mapovanie ZH, Mufi, Kovalik
56. 30.8. Jasovská pl. hydrológia Petrvalská, Pancuráková
57. 31.8. Skalist. inšt. zr, dil ZH, Dobrovič
58. 31.8.
Drienov.j. dilat.
ZH, Dobrovič
59. 1.9. Montanistika mapovanie ZH,Mufi, Kovalik
60. 1.9. Skalistý potok mapovanie Danko S., Štefan Fürberger, Zacher J.
61 26-7.9. Bobrovník konf. SSJ ZH, Petrvalská
62 28.9. Kysacká jask. exkurzia Mufi, akcia Deň otvorených dverí
63 30.9. Skalistý potok dil, hydr. ZH, Dobrovič, Majoroš, Fencik, Studenovský
64 30.9. Drienov.j. dilat. ZH, Dobrovič
65 2.10 Jasovská pl. hydrológia Petrvalská, Pancuráková
66 4.10 Skalistý potok spom. ak. ZH, Mufi, Kovalik, Fusgänger
67 5.10. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Kovalik, Kovalik ml. Kyšela, Petrvalská
68 7.10. Jasovská pl. hydro., trav.
ZH, Straková, Petrvalská, Pancuráková
69 9.10. Domica projekt APVV ZH, Hofierka, Gallay, Kaňuk
70 12.10 Kysacká jask. povrch. práce ZH, Mufi, 
71 13.10. Skalistý potok prieskum Danko, P.Šuster, Roman Mucha, Tomáš Hurtuk
72 14.10. Jas. pl., Skal map. zráž. ZH, Kandričák, Straková, Petrvalská, Pancuráková
73 19.10 Kysacká jask. povrch. práce ZH, Mufi, Kyšela + Th. Kriger a Clementine Cardon + 2
74 20.10. Skalistý potok prieskum Danko,Zvirinský
75 25.10. Čertova diera rekogn. APVV
ZH,Gallay
76 31.10 Kysacká jask. povrch. práce ZH,Kovalik
77 31.10. Drienov.j. odč. dilatom. ZH, Mufi, Kovalik
78 1.11. Kopyt. dol. meranie ZH, Pancuráková
79 3.11. Montanistika meranie ZH, Mufi, Kovalik, Skipi
80 3.11. Skalistý potok prieskum, log.
Danko,  Atilla Dobos, Štefan Fürberger
81 6.11. Skalistý potok potáp., povr. ZH, Kandričák, Danko, ČSS: Hutňan, M.Honeš,
M. Dvořáček, J.Kanta, P.Strnad, P. Smolík, P.Chmel
T.Sládek
82 10.11 Kopyt. dol. meranie ZH, Mufi
83 15.11 Kysacká jask. meranie 3D ZH, Kaňuk, Šupinský
84 16.11 Kopyt. dol. chodník, mer. ZH, Kovalik, Mufi
85 22.11. Kysacká jask. kopanie

ZH, Mufi, Kovalik, Dobrovič, Šupinský, Šašak,
Gánovský, Korčinský

86 24.11. Skalistý potok inšt. rebr.
dilat., povrch
ZH, Mufi, Kovalik, Dobrovič
Danko,
Atilla Dobos, Štefan Fürberger + 3
87 29.11. Drienov.j. dilat ZH, Dobrovič
88 5.12. Borsučia d. rekogn.,kop. ZH, Holúbek, Š.Labudas, J. Psotka, G. Lešinský
89 8.12. Skalistý potok stup. mapov. Danko, A. Dobos
90 21.12 Kopyt. dol mapovanie ZH, Mufi, Kovalik
91 24.12. Kysacká jask. Mikrolíma ZH, Mufi, Kovalik
92 28.12 Skalistý potok dilat. hydr.
ZH, Mufi, Kovalik, Dobrovič, Kandričák, Ondrej, Petrvalský, Kuchta
93 28.12 Drienov.j. dilat. ZH, Dobrovič, Kandričák
94 29.12. Skalistý potok prieskum Danko S., Danko N. Dobos A.
95 31.12. Zrútená j. prieskum Danko S.

7.7. Kysacká jask. kopanie ZH, Mufi, Kyšela