Prehľad akcií 2018

TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
1. 2.1. Skalistý h+d, Jas.p
dáta, vzorky
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
2. 6.1. Zlá diera, Lipovce
strom, Pionier, kontrola bet.,
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, návšt.Košča

7.1. Šmykňa - Vyhňa, JP
kopanie, prepojenie S. Danko, A. Dobos, P. Ferko
3. 10.1. Jas, Sil. pl., Skalistý dáta, vzorky Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  11.1. Lipovce mostíky, demontáž nádrže
Hochmuth, Mikloš
  13.1. Lipovce pobyt vn.
Hochmuth+2
  14.1. jaskyňa Tis, Guánová, ZD kopanie S. Danko
4. 14.1. Kysacká jaskyňa kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš
5. 18.1. Domica - vstup, prístav
skenovanie, mapovanie
Hochmuth, Kovalik, Šupinský
  21.1. Lipovce, Zlá diera úpravy na chate, návšteva Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková
  25.1. Medzevská pah. nová priep. jask. Danko S., Lešinský, Psotka
  26.1. Zádielska dol. netopiere S. Danko. Š. Matis
  27.1 Lipovce akcia estetizačná Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  28.1. Guánová jaskyňa, ZD
kopanie S. Danko
  1.2. Šugov - Železná brána netopiere S. Danko, Matis
  2.2 Lipovce, Zlá diera akcia estetizačná Hochmuth, Kovalik, Šatník, Košč, Pancuráková + 1
6. 4.2. Domica, Čertova diera skenovanie, dáta, 3 zrážk.
Hochmuth, Kovalik, Šupinský, čl. netop.
7. 6.2. Lipovce, Pod Abri inštal. hydrol sondy,dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  9.2. Drienovská jask. netopiere S. Danko. Š. Matis, I. Csepely
  10.2. Lipovce, vodopád inštal. zábradlia Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  15.2. Lipovce iné Hochmuth + 2
8.
18.2. Domica, Čertova diera skenovanie, mapovanie dáta
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský + Jaro Korčinský
9. 18.2. Drienovecká jask. dilatometer Hochmuth + Jaro
10. 20.2. Skalistý h+d dilatometre Hochmuth, Mikloš
11. 25.2. Domica, Čertova diera skenovanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský
  25.2. Guánová jaskyňa, ZD sondovanie S. Danko
12. 28.2. Silická Ľadnica skenovanie Šupinský, Krchová + Jaro Korčinský
13. 2.3. Domica, Čertova diera skenovanie, dáta hydr.
Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Karsten Gessert, Jaro Korčinský
14.
3.3. Silická Ľadnica dáta Krchová. Mogyorósi
  11.3. Šmykňa, Vyhňa meranie, kopanie S. Danko, +  At. Doboš a I.Cseply z Adonisu
  15.3. Lipovce ozdoba, stromy,
Hochmuth, Mikloš
15. 24.3. Kysacká jaskyňa kontrola, údržba Hochmuth, Kovalik
  25.3. Lipovce práce, exurzia pre skautov Hochmuth, Mikloš + 30 skautov, Košč, Pancuráková
  25.3. Guánová jaskyňa prieskum S. Danko
16. 26.3. Skalistý hor. a dol. stiahnutie dát, dilatom.
Hochmuth, Buchala, Ujlakiová
  29.3. Lipovce práce Z a V. Hochmuth, Košč, Pancuráková, 2 K
17. 30.3. Jasovská planina doštičky Hochmuth, Mikloš
18. 2.4. Silická ľadnica
doštičky, dáta meteor.
Hochmuth, Mikloš
19. 2.4. Domica, Líščia diera sken povrchu, dáta zrážk.
Hochmuth, Šupinský
20. 7.4. Jasovská planina doštičky Hochmuth, Šupinský, Schwarzová
21. 7.4. Silická ľadnica doštičky Hochmuth, Šupinský, Schwarzová
22. 7.4. Domica - Čertova d. skenovanie povrchu Hochmuth, Šupinský, Schwarzová
  8.4. Lipovce mostík, práce na základni Hochmuth, Mikloš
  8.4. Guánová jask. prieskum S. Danko
23. 9.4. Kysacká jaskyňa exkurzia, úvod do terénu Hochmuth + 7 študentov
  11.4. Guánová jask. prieskum S. Danko
  13.4. Výbor SSS L.Mikuláš Hochmuth
  14.4. Lipovce 1. vyhliadka Hochmuth, Mikloš
24. 15.4. Kysacká jaskyňa ťažba 150 vedier Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák
25. 22.4.

Lipovce, Darovaná

lokalizácia, práce s dr. Hochmuth, Kovalik, Mikloš
26. 27.4. Jasovska, Sil.planina doštičky 2 Hochmuth, Šupinský, Schwarzová
27. 27.4. Domica, Čertova sken., 2. dóm netop.
 Hochmuth, Šupinský, Schwarzová
28. 28.4. Kysacká jaskyňa ťažba 100 vedier Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák
  1.5. Lipovce práce, návšteva Košča Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  5.6.5 VZ, Míting účasť Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Šupinský
29. 8.5. Domica - Čertova mapovanie,kopanie, dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš (+ Danko, stret.)
30. 10.5. Skalistý h+d dilatometre, dáta zrážk. Hochmuth, Krchová (Minotaurus)
  11.5. Zlá diera konzultácie Hochmuth, Schwarzová, Košč a spol.
31. 12.5. Izolátor
spel. práce, dáta, betón
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko, Čúzyová S.
  17.5. Lipovce práce Hochmuth, Kovalik
32. 19.5. Izolátor spel. práce, betón 2
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko
33. 22.5. Ladnica dáta P, kontrola Hochmuth, Ujlakiová, Kudráč, Schwarzová +35
34. 25.5.
Kysacká j.
ištalácia wh1090 Hochmuth, Mikloš
  26.5. Lipovce práce Hochmuth, Hochmuthová
35. 27.5. Izolátor spel. práce, betón 3
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko
  29.5. Lipovce, vdp tečie
zábradlie nad vodopádom Hochmuth, Mikloš
36. 30.5. Kysacká j. dáta zo skvapu Hochmuth, Šuty
37. 1.6. Silická ľadnica skenovanie Hochmuth, Šupinský
38. 1.6. Skalistý, dolný dilatometer Hochmuth, Šupinský
  3.6. Skalistý, horný dilatometer Danko S.
  4.6. Lipovce, horný vdp tečie práce, reťaz  pod Excentrickou Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  8.6. Lipovce práce, návšteva v Terni ZH,Košč
39. 9.6. Izolátor spel. práce, betón 4
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko, Čúzyová S.
40. 15.6. Izolátor betón 5, zrážkomery
Hochmuth, Kovalik, Mikloš (+Danko v Mold.)
41. 15.6. Skalistý, h+d
dilatometer, Hochmuth, Briestenský, Kovalik, Mikloš
  16.6. Lipovce vodopád tečie Hochmuth + 4
  17.6. Skalistý záverečné časti Danko S.
42. 20.6. Kysacká kontrola skvapu Hochmuth
  21.6. Zlá diera výpomoc Mikloš J.
43. 24.6. Izolátor betón 6 Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko
44. 24.6. Sil. planina, Jas. pl. doštičky Hochmuth, Kovalik, Mikloš (Fusgänger)
45. 25.6. Moldavská jaskyňa geomorfológia Hochmuth, Bella, Litva, Staník, Haviarová
46. 28.6. Kysacká merač skvapu Hochmuth
47. 29.6. Izolátor
betón 7, doštičky Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko
  5.7. Vianočná pr. a i. obnovenie aktivity Danko, Atila
  8.7. Vyhňa, Šmykňa kopanie vchodu Danko, Atila, I.Csepely
  10.7. Guánová jask. Rozširovanie pukl. Danko S.
48. 12.7. Kysacká J. Kontrola merača skvapu Hochmuth
  13.7. Lipovce, povrch Základňa + studnička Lač.
Hochmuth, Mikloš
49. 14.7. Izolátor betón 8 Hochmuth, Kovalik, Mikloš, N.Lacko
  15.7. Guánová jask. Guánová jask. Danko S.
  16.7. Lipovce-Lačnov prístrešok horný Hochmuth, Mikloš
50. 18.7. Skalistý horný dilatometer, MARS, zráž.
Hochmuth, Danko, Ujlakiová, Schwarzová
   23.7. Lipovce- Zlá diera Návšteva, konzultácie Hochmuth+4, Košč a spol.
51. 24.7. Skalistý h+d profil P31, dolný, dilatom. Hochmuth, Gallay, Lacko N.
  26.7. Lačnov, kaňon oprava prístrešku Hochmuth, Mikloš
52. 28.7. Izolátor + Čertova
kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Lacko, Čúzyová S., Ujlakiová, Kýška, Kýšková
  1.8. Lipovce ľavá závora Hochmuth+9
53. 3.8. Kysacká jaskyňa dáta skvapu
Hochmuth, Záhradníček
54. 8.8. Kysacká jaskyňa dáta skvapu Hochmuth, Šúty
  9.8. Lipovce základňa Hochmuth
  10.8. Lačnov, Kopytovska prístrešok, Minigeo Hochmuth, Mikloš
  13.8. Lipovce studnička Lačn., zákl. Hochmuth, Mikloš, Šatník
  16.8. Lipovce základňa Hochmuth
55. 17.8. Izolátor + horná + Líščia kopanie,betón 9, dáta z Líščej
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Šupinský, Lacko, Čúzyová S., Ondrej Z.
  18.8. Líščia diera zoologický výskum Lacko, Čúzyová S.,
  18.8. Lipovce základňa, pochod Hochmuth, Hochmuthová
  20.8. Lipovce studnička Hochmuth, Mikloš, Šatník
56. 21.8. Domica, Čertova skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Korčinský, Ujlakiová
57. 23.8. Domica, Čertova skenovanie Hochmuth, Mikloš, Šupinský
  24.8 Lipovce, Kanné prevoz materiálu Hochmuth, Kovalik, Mikloš
58. 27.8. Skalistý h+d dilatometer, zrážkomer Hochmuth, Mikloš
59. 31.8. Izolátor kopanie, betón 10 Hochmuth, Šupinský, Lacko, S.Danko
  2.9. Vyhňa kopanie Danko S. Atila Dobos
  6.9. Lipovce
strom na lúke, mostík hor.
Hochmuth, Mikloš
  8.9. Lipovce horná studnička Hochmuth, Mikloš, Košč, Tomáš
  9.9. Lipovce základňa, interiér Hochmuth
  11.9. Lipovce základňa, interiér Hochmuth, Hochmuthová
60. 15.9. Izolátor, Líščia kopanie, dáta Teta+iz.
Hochmuth, Mikloš, Lacko, Čúzyová S.,
61. 16.9. Kysacká ťažba 150, dáta Hochmuth, Kyšela, Novák, St. Juhás
  20.9. Lipovce základňa + prosba lesa Hochmuth, Mikloš (+Košč)
  21.9. Lipovce základňa Hochmuth
  23.9. Guánová jaskyňa
postup Danko S.
62. 25.9. Jasovská, Silická vzorky, kontrola Ľadnice Hochmuth, Schwarzová
  27.9. Lipovce cesta na hrad Hochmuth, Mikloš (+Košč)
63. 29.9. Izolátor, Jasovská ťažba, betón11, doštičky Hochmuth, Mikloš, Šatník (Prešov)

29.9. Skalistý dilatometer Danko S.
64. 30.9. Jask. mieru + Slob. exkurzia s Old skautmi Hochmuth, Mikloš + 41
65. 2.10. Silická ľadnica skenovanie, doštičky Hochmuth, Šupinský
  4.10. Lipovce kosenie, vezenie dreva Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  5.10. Lipovce exteriér Hochmuth
66. 6.10. Lipovce, pod Abri lúka, prís. na dr. dáta, Hochmuth, Mikloš
67. 9.10. Bereg dáta, demontáž sondy Hochmuth
68. 10.10. Kysacká dáta merača skvapu Hochmuth
  11.10. Lipovce cesta na hrad Hochmuth, Mikloš
69. 12.10. Izolátor + polovník kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Lacko
70. 20.10 Skalisty dol. dáta,  dilatometer Hochmuth+4
  21.10. Skalistý hor. dilatometer Danko S. + maďarská záchranka +2 z Dubnice
  21.10. Lipovce základňa Hochmuth+2
71. 23.10. Domica-tunel dáta Hochmuth, Ujlakiová
72. 28.10. Izolátor kopanie, betón 12
Hochmuth, Mikloš, Lacko, Čúzyová S.,
  28.10. Vianočná priepasť prieskum Danko S., Dobos Attila, Dobos Kristóf
  1.11. Lipovce cesta na hrad Hochmuth, Mikloš
73. 3.11. Lačnov studnička, 3-vchodová Hochmuth Mikloš, Šatník, Košč, Pancuráková
74. 4.11. Kysacká jask. ťaženie (110), dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela, St. Juhás
  7.11. Kopytovská dolina stupačky na vdp.+ zákl. Hochmuth, Mikloš
75. 8.11. Silická ľadnica sťahovanie dát Hochmuth, Stankovič, Kóňa, Krchová
76. 10.11. Izolátor, Domica kopanie, dáta Hochmuth,Mikloš, Kyšela, N.Lacko, Z.Ondrej
  10.11. Skalistý potok, dol. potápanie, po 22 s. Kýška +  speleodiver - Hochmuth, Mikloš Kyšela
77. 16.11. Čertova, Izolátor skenovanie, map. ,dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský
  18.11. Lipovce MARS, + na základni Hochmth
78. 20.11. Čertova-Domica skenovanie, dáta Hochmuth,Šupinský, Ujlakiová, Buchala
79. 23.11. Domica skenovanie, map. Hochmuth, Mikloš, Šupinský,Šašak
80. 24.11. Kysacká jask. kopanie, 300v. dáta Hochmuth,Mikloš, Kyšela, Číňan + 2 skauti
81. 27.11. Skalisty dol. + h. stiahnutie dát, kontrola Hochmuth, Šuty
82. 1.12. Zlá diera + Lipovce
transport materiálu do j. Hochmuth, Košč, Pancuráková, Blichár
83. 2.12. Čertova-Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš, Kyšela
84. 8.12. Izolátor kopanie, betón Hochmuth, Mikloš, N.Lacko, M.Huba

9.12. Sklalistý hor. foto, dilatometer, hydrol. Danko S. + 3
85. 12.12. Skalistý dol. odber vzoriek, dilatom. Hochmuth, Bónová K., Bóna J.
  14.12 Zádiel prieskum S.Danko, Štefan Matis, Vladimír Paďho
  16.12 Výverová j., Miglinc prieskum S. Danko, A.Dobos
  16.12. Skalistý dol. potápanie Kýška + (Speleodiver)
  22.12. Lipovce základňa Hochmuth + 2
86. 23.12 Jasovská, S.Ľad. doštičky, inštal. met. Hochmuth, Mikloš
  23.12. Jasovská povrchovka Danko
87. 28.12. Domica kopanie na prítoku Hochmuth, Mikloš,  os. Prešov: Pancuráková, Košč, Šatník, Ferenčíková O., Breceljová K.
29.12. Výverová-Miglinc kopanie S.Danko, A. Dobos

tabuľka
TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko (28)

akcia estetizačnáakcia estetizačná