Márnikova jaskyňa

Mapovací kurz SSS v Šumiaci

Napriek slabému záujmu o klasické mapovanie sme napokon uskutočnili plánovaný mapovací kurz SSS v Šumiaci, kde sa naskytlo perfektné prostredie v penzióne M.Lacoviča.
Z Košíc sme odišli o cca 17. hod. Nasledovala veľmi zlá a dlhá cesta cez Rožňavu, Dobšinú a Stratenú (sneženie, jamy na ceste). Až okolo 20 h sme došli k Lacovičovi, Katarina Sviderova a Mikulas Repaszky zo Speleo Rožňava tam už boli.
Večer prebehlo uvedenie techniky do  použiteľného stavu a teoretické školenie.
3.2 ráno sme sa 2 autami doviezli k jaskyni, neskôr došla aj Hutníková + 1. My sme najprv spoločne mapovali časti v blízkosti  rázcestia, neskôr sme mapovali v 2 skupinách v priamom smere, Hutníková a jej priateľ merali teploty a potom sa vrátili do Dobšinej.
Večerali sme v Telgárte, večer vyhodnotenie, vygenerovanie polygónu v programe Abisso a návšteva baru.
Do jaskyne sme sa ešte vrátili 4.2., rožňavčania mapovali chodbu k vode a my ostatní koncové časti. Došli až na tečúci tok, ku ktorému je ale problematický prístup a asi vyteká a aj mizne v sifóne. Dohodli sme sa na výmene dát e-mailom a na prípadnom pokračovaní mapovania a prieskumu jaskyne, kde Rožňavčania majú relatívne blízko.
Návrat do PO, Košíc a Rožňavy