Silická Ľadnica

Sledovaním ľadovej výplne v Silickej ľadnici sme začali zaoberať  v rámci diplomovej práce Zoltána Ondreja,
študenta geografie, zhodou okolností bývajúceho v Rožňave. Nadviazali sme tak na dávnejšie prerušené práce
členov speleolaboratória v Gombaseku, PhMr. Š. Rodu a kol. Vyhotovili sme jednoduchú mapu a definovali stanovištia
na ktorých sme merali 1x mesačne teplotu kvapalinovým teplomerom. Tiež sme stabilizovali merný profil na sledovanie
zmien ľadovej pokrývky. To bolo v roku 2011.