Kysacká jaskyňa

Sledovanie skvapových vôd

Dobre dostupná a vystrojená jaskyňa od počiatku prác v nej (2011) sa javila ako vhodná na realizovanie rôznych výskumov v spolupráci so študentmi UPJŠ. V r. 2017 -2018 sme sa začali zaujímať o dynamiku skvapových vôd. Kvapkanie, ktorého výsledkom je aj sintrová výzdoba, sa totiž počas roka mení a chceli sme vedieť, aké zákonitosti tu sú a ako v minulosti vyzerala tvorba sintorv. Dávnejšie, ešte nez prístrojového vybavenia sme za pomoci diplomantky M. Pancurákovej tieto výskumy robili v jaskyni Zlá diera. Teraz sme sa pokúsili využiť modernejšie vybavenie a pomocou meteostanice WH 1080-90 sledovať skvap v kratších intervaloch a automaticky. Na vypísanú tému bakalárskej práce sa prihlásil študent Andrej Šuty. V mieste zjavného najsilnejšieho skvapu v Dvorane sme umiestnili zrážkomernú preklopnú nádobku spojenú s vysielačom a rádiovými vlnami s bázou. Zafungovalo to, ale iba nakrátko, lebo prístroje nezniesli dlhšie trvajúcu 100 percentnú vlhkosť. Postupne sme vylepšovali zariadenie a podarilo sa zachytiť 1- ročný spojitý priebeh skvapu aj s povrchovými klimatickými
charakteristikami (teplota, zrážky)

 

Autorom grafu je A. Šuty

Príspevok o tomto výskume je publikovaný v Spravodaji SSS č. 4/2019 na str. 27 - 30.
https://sss.sk/wp-content/uploads/2021/01/Spravodaj-2019-4.pdf

A pár ďalších prác:

PANCURÁKOVÁ, M. 2009: Chemická dednudácia vo vzťahu k denudácií krasových vôd v jaskyni Zlá diera. Diplomová práca
HALUŠKOVÁ, Z. 2011: Chemická denudácia krasových vôd na vybraných územiach Slovenského krasu. Bakalárska práca
HIMMEL, J. 2002: Výzkum  skapových  krasových  vod. In: Speleo: Česká speleologická společnost, 39,  17-21

Plošný skvap

Po vyhodnotení údajov z jediného skvapového miesta sme usúdili, že objektívnejšie bude sledovať skvap na nejakú podľa možností
relatívne reprezentatívnu plochu. Začali sme to už so Šutym v rámci diplomovej práce, ale pokračovanie ostalo na našej skupine.
Dnes začíname  piaty rok viac- menej spojitých pozorovaní.
Z grafu je zrejmé, že skvap je najväčší v zimnom a jarnom období, na jeseň je skvap minimálny, prípadne sa ani v zime neprejaví zvýšenie,
ako bolo v rokoch 2021 - 2022

 

Akcia 6.1.2017: sledovanie výparov

Vzhľadom na dlhotrvajúce mrazy sme sa rozhodli uskutočniť akciu spojenú so sledovaním výduchov a so zadymovaním. Po výstupe k jaskyni sme sa vybrali najprv k Hornej jaskyni. Z pravej diery (previs) ide iba slabý výpar v ľavom hornom rohu. Omnoho väčší je ale na pôvodnom mieste, je tu vidieť opar a tiež omrznuté konáriky a korienky. Inštalovali sme provizórne do oboch dutín logery. Potom sme vstúpili do jaskyne, je tu pomerne sucho. V legionárskej sieni sme zapálil malý kúsok červenej dymovnice, mysleli sme si že prievan pôjde do špár vľavo, v smere na Hornú jask. Ale nebolo to jednoznačné, ani keď sme podpálili väčší kúsok. Skôr to stúpalo nahor a ku komínu do skautskej chodby. Takže sme potom zapálili v tomto smere väčší kus (cca 50 g), značný dym nás prinútil vrátiť sa dole a na povrch. Potom sme sa znova vrátili hore, v pravom vchode boli záporné teploty ale pri strope dutiny pri čerešni bolo +1,5. Takže som loger zavesil na povrázok a prútik, (šlo o kus V14 s vlhkomerom) a spustil do diery.  Tu bola teplota vyššie, dokonca až + 9° C. Kovalik sa šiel pozrieť do  jaskyne, ale už aj Dvorana bola plná dymu, teda skôr to ide dole ako hore. Vo výduchoch sme nič necítili, loger pod čerešňou sme vymenili za štandardný.

 V Hornej jaskyni
zadymená Sieň legionárov

 

Akcia 27.12.2015: lidarové skenovanie povrchu nad Kysackou jaskyňou
a Dvorany v jaskyni

Video zo skenovanie jaskyne a okolia si môžte pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=E5kKrJ1CdyE

 

Prístrešok a putač pri vchode Kysackej jaskyne
(stav 25.10.2013)

 

 

 Kysacká jaskyňa 31.12.2012

fotky zo silvestrovskej návštevy jaskyne nájdete tu

Kysacká jaskyňa 16.12.2012

fotky z poslednej pracovnej akcie si môžete pozrieť tu: 

Kysacká jaskyňa 15.10.2011, vztyčovanie glajchy

15.10. 2011 sa ukončili základné betonárske práce na objekte vchodu Kysackej jaskyne slávnostným vztýčením „glajchy“. Fyzické i ekonomické zabezpečenie akcie bolo na pleciach Komisie pre potápanie, prac. skupina Východ,  s výpomocou študentov a zamestnancov UPJŠ, skupiny Cassovia a externého člena skupiny Terchová.
Paradoxne podnetom pre práce na vchode bola ekonomicky zaujímavá ochranárska akcia spriatelenej prešovskej skupiny, ktorá uviedla do chodu labilné sutiny čo viedlo dokonca k dočasnému uväzneniu jaskyniarky v jaskyni.
Na prácach súvisiacich s uvoľnením vchodu od mohutného suťového kužela sa v období  od 27.3.2011 do konca roku 2011 uskutočnilo 40 masívnych akcií. Časť sutín o objeme cca 50 m3 bola vyťažená a využitá na rekultiváciu dna bývalého lomu.  Následne prebehlo betónovanie oporného múru a vytvorenie objektu vchodu, v ktorom chýbajú dnes už iba dvierka. Veríme že týmto opatrením a následným vynosením organického materiálu a časti sutiny dlhé roky devastovaná jaskyňa ožije.

Zdenko Hochmuth, Jozef Kovalik, Jozef Mikloš, Fero Chovanec

Takmer ukončený objekt

Štastní budovatelia

Na zdravie !

 

 

Kysacká jaskyňa 24.9.2011

Technické práce pri zabezpečovaní vchodu: vľavo F. Chovanec, vpravo býv. študent Mgr. Kyšela

 Vzniká profesionálne dielo

 

ZH osobne


 Mapa jaskyne z roku 1999: