Kopytovská dolina

 

Kopytovská dolina v severnej časti Braniska patrí k menej známym územiam, susediacim so známejšími krasovým územím Lačnovského kaňonu, ktorý sa tiahne severnejšie, paralelne s Kopytovskou dolinou.  Aj v Kopytovskej doline sa nachádzajú kaňonovité úseky, jaskyne a vodopády, avšak z rôznych objektívnych a subjektívnych dôvodov sa nestala takou známou, ako predošlá. V minulosti sa tu angažovala o.s. Prešov a aj dnes leží v jeho záujmovom území. Vzhľadom na atraktívnejšie výsledky prieskumu na iných územiach sme sa dostali k publikovaniu príspevku o nej až teraz.
V auguste r. 2007 sme uskutočnili v doline terénne praktikum z fyzickej geografie so študentmi PF UPJŠ a spomenuli si, že by bolo vhodné tieto do zabudnutia upadajúce informácie publikovať. Nestalo sa tak hneď, oživenie záujmu o dolinu v r. 2012 bolo korunované objavom a prieskumom Družicovej jaskyne a zmapovaním kaňonov Chmeľová a Voroblik.

Obrázky: Kaňon Voroblik na  akcii 12.1. 2014, vedľa studnička Chmeľová, akcia 3.8.2014

Zamračený na pokračovaní textu sa pracuje. ZH

geomorfologická mapa I.Hazdovej z r.2003