Prehľad akcií 2023

Prehľad terénnych akcií 2023

TD napísaný: žltý  Z. Hochmuth, zelený A. Gessert, modrý K. Gessert  

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
1 3.1. Diablova diera- vyv. kopanie Hochmuth, Mikloš, Chovanec
2 8.1 Čertova d., Izolátor komunikácia, map. Hochmuth, Mikloš, Tajboš, Holúbek
Jurík, Kačmarčík
3 14.1. Čertova D. Infraštr., mapovanie Hochmuth, Mikloš, Šatník
  20.1. Lipovce, základňa práce Hochmuth, Mikloš, Novák
4 21.1. Zlá diera dáta WH Hochmuth, Pancuráková (Košč)
5 25.1. Kysacká rev. nápisy A. Gessert, J.-C. Thies
6 28.1. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Mikloš, Pancuráková (Košč)
7. 3.2. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Mikloš, Pancuráková (Košč), sč. netop.
  5.2. Lipovce, základňa, Buče práce Hochmuth (+1)
8. 10.2. Kysacká + Horná dáta, prievany Hochmuth, A. Gessert
9. 11.2. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Pancuráková. Rypak (Košč),
10. 12.2. Diablova diera foto, prieskum Hochmuth, A. a K. Gessert
11. 15.2. Kysacká + Horná dáta, prievany Hochmuth, Mikloš
12.
18.2. Silická ľadnica prieskum, tekt.
A.Gessert + Stankovič, Vlček a i
  22.2. Lipovce maringotka, drevo Hochmuth Z. a V.
13 23.2. Kysacká dáta, spočítanie net. Hochmuth, Gessert, Danilák, R.Trojčák, Harčár
14 25.2. Kysacká kopanie (150) Hochmuth, Mikloš, Gessert A. a K., Novák, Kyšela
15 3.3. Skalistý, Teplica chemizmus A. Gessert. I. Sládek, K.Kulčárová
16
5.3 Silická ľadnica prieskum K. a A. Gessert, Kóňa, Vlček +1
17 5.3. Čertova - D. mapovanie Hochmuth, Mikloš
18 8.3. Kysacká kopanie (6), práce Hochmuth, Mikloš
19 12.3. Kysacká práce v Leg. sieni
Hochmuth, Mikloš
20
14.3. Čertova (Domica) lezenie, mapovanie Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
21 14.3. Kysacká exkurzia

A. Gessert + I.Sládek, 7 štud.

22 19.3. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč)
23 23.3. Čertova - D. mapovanie Hochmuth, Mikloš
  24.3. Predsedníctvo   Hochmuth
  25.3. Speleomíting   Hochmuth, K.Gessert
24. 5.4. Čertova - D. mapovanie,  dáta
Hochmuth, Mikloš
25 7.4. Skalistý h. dáta, kontrola Hochmuth, Fussgänger, Seman, Ondrouchovci +
26 13.4. Kysacká dáta, práce, Leg.s. Hochmuth, Mikloš
27 16.4. Izolátor 2, Domica, (Ky) kopanie, betón, dáta Hochmuth, Mikloš, Tajboš
  19.4. Lipovce práce, koreň Hochmuth, Mikloš
27a 22.4. Brestovská j.,Závrtová j.
potápanie K. Gessert
  26.4. Lipovce koreň, vodopád Hochmuth, Mikloš
  27.4. Medzevská p. rekognoskácia t. A. Gessert, J. Šupinský  + 9 štud
28 28.4.? Domica, za 2. plav. kontrola, exkurz. A. Gessert, J. Šupinský  + 7 štud
29 29.4 Brestovská, Závrtová j.
potápanie K. Gessert + (J.Blaho +  )
 
30.4. Brestovská J. potápanie K. Gessert +
 
1.5 Brestovská, portálová
potápanie K. Gessert +
30 1.5. Izolátor 3 (+ Kysak)
kopanie (150 v)
Hochmuth, Mikloš, A. Gessert, Tajboš + 2 štud.
31 6.5. Izolátor 4
kopanie (48 v) Hochmuth, Mikloš, N.Lacko, Silvia L. Čúzyová
32 7.5. Zlá diera, Bystrík dáta Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč + 1)
33 9.5. Kysacká inšt. skv. A.Gessert + Pavlikovská
34 11.5. Kysacká rekonštr. kvap., dáta Hochmuth, Mikloš
35
13.5. Moldavská j. kontrola, exkurz. Hochmuth +
36
14.5. Diablova d., Lačnovský k. betón, ekol. Hochmuth, Mikloš
37 21.5. Izolátor 5
betón, dáta Hochmuth, Mikloš, Tajboš
  21.5. Herbst Labyrinth, Nem. Eurospeleo A.Gessert
  22.5 Spiaci Mních, Kamenic. b. exkurz. A.Gessert, 13. št.
  23.5. Brestovská, Port., Závr.j.   A.Gessert, 13. št.
38 23.5. Moldavská j. kontrola, exkurz. Hochmuth, P. Martinove, p.Sýkorová +
39 26.5. Kysacká práce Hochmuth, Mikloš
  27.5.
Silická ľadnica
exkurzia
A. a K.Gessert, Stankovič. M a Mogyoros., 13. št.
  29.5. Lipovce lúka Hochmuth, VH
40 31.5. Izolátor 6
betón Hochmuth, Mikloš, K.Petríková
  31.5. Silická ľadnica, vchod exkurzia A. Gessert, 25. št.
41 5.6. Izolátor 7 betón Hochmuth, Mikloš, Tajboš
42 9.6. Kysacká práce Hochmuth, Mikloš
    Domica - Izolátor záplava  
  12.6. Lipovce lúky Hochmuth, Mikloš
43 15.6. Kysacká práce, dáta Hochmuth, Mikloš
44 18.6. Izolátor 8
práce, 35v Hochmuth, Mikloš, Tajboš
44a 19.6. Brestovská potápanie A., K. a N. Gessert
  20.6. Lipovce chodník na hrad Hochmuth, Mikloš
  20.6. Markov Spodmol, Slovin. exkurz. A.Gessert + úč. ex.
  21.6. Bezstropné jask., Slov. exkurz. A.Gessert + úč. ex.
  22.6. Škocjanske jame, Slovin. exkurz. A.Gessert + úč. ex.
  23.6. Rakov Šk., Planinska j, exkurz. A.Gessert + úč. ex.
  24.6. Postojnska J. exkurz. A.Gessert + úč. ex.
  24.6. Izolátor povodeň S. Danko (Adonis)
45 29.6. Kysacká dáta Hochmuth, A. Gessert, št. M.Pavlikovská
46 1.7. Izolátor 9, u tety
práce, betón, dáta Hochmuth, Mikloš, Tajboš
47 7.7. Skalistý h. kontrola, exkurz. Hochmuth, A.Gessert + 2
48 13.7. Izolátor 10
 práce, 85v.  Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko
49 16.7. Izolátor 11 práce, 153v. Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko
A. a K. Gessert, J. Tajboš, Joh. Br
östl

18.7. Lipovce lúka Hochmuth Z a V.
  20.7 Lipovce zábradlie na hrad Hochmuth, Mikloš
49a
20.7. Kysacká dáta A. Gessert, št. M.Pavlikovská
50 22.7.
Zlá diera dáta. mapa Hochmuth (+ Košč, Pancuráková)
51 23.7. Izolátor 12 práce, 130v. Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko
A. N. a K. Gessert
  25.7. Lipovce práce na chatke Hochmuth + 2
52 26.7. Kysacká práce Hochmuth, Mikloš
53 28.7. Izolátor 13 práce, 65v., map
Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko
doc. Piaček + 3
54 29.7. Zlá diera, Kaňon exkurzia Hochmuth, Iveta, Luděk H.
55 31.7. Skalistý h + d dáta, exkurzia ČJ Hochmuth + 8 (Minotaurus)
56 2.8. Izolátor 14, Domica
práce, 120v. Hochmuth, Mikloš + 10 (Minotaurus)
57 5.8. Kysacká práce, 5v.
Hochmuth, Mikloš
  10.8. Lipovce zábradlie Hochmuth, Mikloš
58 13.8. Izolátor 15, Kysacká
práce, 41v Hochmuth, Mikloš, Tajboš
  17.8. Lipovce h. lúka, zábradlie Hochmuth, Mikloš
59 19.8. Izolátor 16 práce, 23v Hochmuth, Mikloš
60 21.8. Zlá diera
dáta, stretnutie Hochmuth + 5 o.s.Prešov
  21.8. Slovenský kras, filmovanie A.,N. a K. Gessert
61 23.8. Kysacká dáta Hochmuth, št. M.Pavlikovská
62
24.8. Izolátor17 betón, povrch Hochmuth
63
27.8 Izolátor18 práce, 50v Hochmuth, Mikloš, Silvia L.C., N. Lacko, Tajboš
64
29.8 Kysacká úpravy inštalácie
Hochmuth
  29.8 JT Bystrá-Hronec otvorenie Z. a V.Hochmuth
 65
 4.9. Kysacká dáta Hochmuth, št. M.Pavlikovská
  9.9. Skalistý dolný potápanie Kýška +
  8.9. Mao-Can, Čína prieskum A. Gessert + 11
 

9.9.

Kras Mao-Can Čína povrch. pr., ex. A. Gessert + Junbing Pu
  14.9. Puding, výsk. st. Čína dáta A. Gessert + 3
  15.9. Zhing -Dong Čína exkurz. A. Gessert + úč. ex.
66  13.9. Kysacká úpravy Dripo Hochmuth, Mikloš
67 15.9.
Kysacká kontrola Dripo Hochmuth
  16.9. Lipovce lúka Hochmuth Z, V +2
68 17.9. Izolátor19 práce, 21v Hochmuth, Mikloš, Tajboš
  18.9. Hájska a Zádielska dol. ex., hydrochémia A. Gessert, I. Sládek, 4 kol. z Číny (Guilin)
  19.9. Domica, Sil. Ľadn., Buzgó ex., hydrochémia A. Gessert, I. Sládek, 4 kol. z Číny (Guilin)
  20.9 Lipovce zábradlie, hrad Hochmuth, Mikloš
69
22.9. Kysacká kontr. Dripo + c.
Hochmuth
  23.9. Moravský kras exkurz., hydroch. A. Gessert, J.C. Thies
70 27.9. Izolátor20 práce, 22v Hochmuth, Mikloš, Tajboš
71 29.9. Kysacká kontrola + c Hochmuth, D.Bálint
71a 1.10. Brestovská potápanie K. Gessert
72 3.10. Izolátor21 práce,40v Hochmuth, Mikloš
73 5.10. Zlá diera + Lipovce práce, dáta, Hochmuth, Mikloš (Košč)
74 11.10 Izolátor22, Čertova diera práce,9v +(20),
pokusy o spojenie
Hochmuth, Mikloš + Holúbek, T. Kačmarčík,
Z.Jurík, J.Obuch, Martin Regeš
   12.10  Jasovská jask.  exkurzia Karsten Gessert, Christa Locke
75 13.10 Kysacká dáta Hochmuth, A. Gessert, št. M.Pavlikovská
76 14.10 Izolátor23 práce, 30v ?
Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
77 18.10 Izolátor24 práce, 35v, dáta Hochmuth, Mikloš, Fussgänger

9.-
21.10

Hájska dolina Hydrochémia, geochémia a geomorfológia krasu A. Gessert, I. Sládek a 11 študentov
  21.10. Teplica - Tisovec exkur. po sifón K. Gessert, J. Blaho
  21.10 Tisovec speleopotápačský guláš K.Gessert, D.Hutka, J.Blaho a i.
  22.10 Hatiny vchod K.Gessert
78 24.10 Izolátor25 práce, 18v
Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
  25.10. Dachstein Riesehohle
Rekúsko
Exkurzia A. Gessert, J. C. Thies
  30.10 Háj, Speleodomec montáž výparometra A. Gessert +3
  31.10 Silica montáž výparometra A. Gessert +3
79 31.10 Izolátor26 betón, po záplave
Hochmuth, Mikloš
80 11.11 Kysacká 45 a 52v, dáta Hochmuth, Mikloš, A.Gessert, M.Novák, Kyšela
M.Pavlikovská + 2
81 17.11. Kysacká betón, dáta Hochmuth, Mikloš
81a 17.19. Brestovská potápanie 3 dni K. Gessert + Blaho a i.
  18.19 Brestovská    
  19.11 Brestovská    
82
18.11. povrch: Izolátor, Skalistý dáta Hochmuth, Mikloš, Tajboš
83
18.11. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
  21.11. Skalistý h exkurzia Fussgänger + Cassovia
  21.11. Háj, Silica demontáž sondy výpar. A. Gessert + 2
  22.11. Lipovce chodník na hrad a i. Hochmuth, Mikloš
84 25.11. Kysacká betón a i.
Hochmuth, Mikloš, Elenka a Bibka
85 1.12. Kysacká betón a i. Hochmuth, Mikloš
86 6.12. Kysacká betón, dáta
Hochmuth, Mikloš
87 9.12. Čertova - Domica práce, dáta Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
88 14.12. Kysacká preklad, dáta Hochmuth, Mikloš, A. Gessert, M.Pavlikovská (+F)
89 18.12. Kysacká betón, kopanie
Hochmuth, Mikloš
90 23.12. Kysacká betón, kopanie Hochmuth, Mikloš
  29.12. Lipovce, Zlá diera   Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč, Slávik +1)
91 31.12 Kysacká betón, ťažba 75v.
Hochmuth, Mikloš, Gessert A, K, N, Vykoupil