Prehľad akcií 2023

Prehľad akcií 2023

Prehľad akcií 2022

TD napísaný: žltý  

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
1 3.1. Diablova diera - vyvieračka kopanie Hochmuth, Mikloš, Chovanec
2
8.1.
Čertova d., Izoláror
komunikácia, mapov.
Hochmuth, Mikloš, Tajbš, Holúbek, Jurík, Kačmarčík
3 14.1. Čertova D. Infraštr.. mapovanie Hochmuth, Mikloš, Šatník
  20.1. Lipovce, základňa Práce Hochmuth, Mikloš, Novák
4 21.1. Zlá diera dáta WH Hochmuth, Pancuráková (Košč)
5 25.1. Kysacká rev. nápisy A. Gessert, J.-C. Thies
6 28.1. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Mikloš, Pancuráková (Košč)
7. 3.2. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Mikloš, Pancuráková (Košč), sč. netop.
  5.2. Lipovce, základňa, Buče práce Hochmuth (+1)
8. 10.2. Kysacká + Horná dáta, prievany Hochmuth, A. Gessert
9. 11.2. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Pancuráková. Rypak (Košč),
10. 12.2. Diablova diera foto, prieskum Hochmuth, A. a K. Gessert
11. 15.2. Kysacká + Horná dáta, prievany Hochmuth, Mikloš
12.
 18.2. Silická ľadnica prieskum, tekt.
A.Gessert + Stankovič, Vlček a i
  22.2. Lipovce maringotka, drevo Horhcmuth Z a V.
13 23.2. Kysacká dáta, spočítanie net. Hochmuth, Gessert, Danilák, R.Trojčák, Harčár
14 25.2. Kysacká kopanie (150) Hochmuth, Mikloš, Gessert A a K., Novák, Kyšela
15 3.3. Skalistý, Teplica chemizmus A. Gessert. I. Sládek
16
4.3 Silická ľadnica prieskum K. a A. Gessert, Kóňa, Vlček
17 5.3. Čertova - D. mapovanie Hochmuth, Mikloš
18 8.3. Kysacká kopanie (6), práce Hochmuth, Mikloš
19 12.3. Kysacká práce v Leg. sieni
Hochmuth, Mikloš
20
14.3. Čertova (Domica) lezenie, mapovanie Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
21 14.3. Kysacká exkurzia A. Gessert + študenti
22 19.3. Zlá diera mapovanie Hochmuth, Mikloš (Pancuráková, Košč)
23 23.3. Čertova - D. mapovanie Hochmuth, Mikloš
  24.3. Predsedníctvo   Hochmuth
  25.3. Speleomíting   Hochmuth, K.Gessert