Hydrológia Jasovskej planiny

 

Dňa 6.4. sme využili zriedkavú hydrologickú situáciu, keď vplyvom oneskoreného topenia snehu a dažďov podstatne stúpla hladina podzemných vôd. V jaskyni by sme nič neurobili. Pramene dosahujú maximá za obdobia viac rokov a aktivizujú sa aj občasné vývery. Cieľom akcie bolo v priebehu 1-2 dní obísť  podľa možnosti všetky sledované, ostatné a občasné pramene a sledovať resp. odmerať ich výdatnosť a tiež základný chemizmus.

Zúčastnili sa: Z.Hochmuth, A. Petrvalská, P.Kandričák

Vyvieračka Teplica (Gajdova) Potok z občasného prameňa Redik nad Debraďou
Vchod jaskyne Ilona Meranie Ph a obsahu Ca vo vyvieračke Skalistého potoka