Prehľad akcií 2016

tabuľka
TD napísal: žltý Hochmuth, zelený - Danko

č.  
dát. 
Lokalita                     
aktivita                        
účastníci                                           
1. 2.1. JP, pod Krivou čerešňou povrch, výduchy S.Danko
2. 3.1. Zlá diera exkurzia Hochmuth, Kovalik, Mikloš, (Košč, Pancuráková)
3. 3.1. dolina Miglinc kontrola vchodov Danko, Vojakovič
4. 5.1 Kamenná pivnica počítanie netopierov Danko, Š. Matis
5. 6.1. Kysacká kopanie Kovalik, Mikloš, Kyšela
6. 8.1. Skalistý-dol.
úprava tlak. sondy
Hochmuth, Kovalik, (Danko, Fusganger, Terray)
7. 9.1. Kysacká kopanie Kovalik, Mikloš, Kyšela, Novák (+skauti), Mišo Sviatko
8. 16.1. Skalistý-dol. budovanie steny Hochmuth, Kovalik, Mikloš, S. Danko
9. 17.1. JP, povrchovka drie. kam. + Tvarohová skala Danko
10.
21.1. povrchovka Kanalápa+ okolie Tvarohovej skaly Danko
11. 23.1. Lokalita C, Líščia diera

inšt. stupačiek, inštal.logerov

Hochmuth, Kovalik, Mikloš
12. 23.1. Kysacká Kopanie v Kostnici (127v.)  Kyšela, Číňan, J. Čopjan. (127 vedier).
13.
24.1. Hatin.j. jaskyne po Hámorku povrchovka Danko
14.
26.1. Trojramenný žľab + 1 žľab vľavo povrchovka Danko
15. 29.1. Skalistý dol. lokalita D budovanie steny, dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Dobrovič
16.
5.2. pri Tvarohovej skale + Šmykňa povrchovka Danko
17. 7.2. Lokalita C zrážkomery, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, A. Gessert
18
7.2. pri Tvarohovej skale  práce na vchode

Danko

19. 8.2. Kysacká kopanie v Kostnici Kyšela, Čopianovci, Novák
20.
8.2. pri Tvarohovej skale  práce na vchode Danko
21.
9.2. pri Tvarohovej skale  práce na vchode Danko
22. 10.2. lokalita C, povrch, Domica
 hydrol. mer, snímky z dronu
Hochmuth, Mikloš, A. Gessert, Straková, Kaňuk + 2
23. 11.2. Čertova a i, ponor
 deviácia a hydraul.pulz
Hochmuth, Kovalik, A. Gessert, Straková, Barabas,
Buzinkay
24. 12.2. Prievanová lokalita postup, video S. Danko
25. 13.2. Moldavská jaskyňa rozmiestnenie logerov S. Danko
26. 14.2 Prievanová lokalita postup S. Danko, A. Dobos
27. 20.2. Domica-povrch hydrol. zrážk., dron Z.Hochmuth, J.Kovalik, A.Gessert, D.Barabas,J.Kaňuk
28. 21.2. Kysacká jask objav 66 Kyšela, Čopjanovci, Novák, Popper
29. 25.2. Skalistý, lok. D. stiahnutie údajov Dobrovič, R., Kušniráková N.
30. 6.3. Kysacká a Humenec Sondovanie Kovalik, Mikloš, Kyšela.
31. 12.3. Lačnovský k., Vrátnica povrch Hochmuth, Kovalik, Mikloš
32. 13.3. Kysacká sondovanie 66 Mikloš, Kyšela, Čopjanovci
33. 19.3. Zlá d., Lačnovský k., povrch Hochmuth, Kovalik, Hochmuthová E.
34. 20.3. Prievanová, Šmykňa sondovanie S. Danko, A. Dobos
35. 22.3. Debraď - Bogdán prieskum, sondovanie S.Danko
36. 23.3. Výverová sondovanie S. Danko
37. 24.3. Zrútená jask. sondovanie S. Danko, M.Danko
38. 25.3. Výverová j. v Miglinci sondovanie S. Danko
39.
28.3 Kysacká sondovanie v 66 Hochmuth, Kovalik,Mikloš, Kyšela, Čopjanovci
40. 29.3. Zrútená jask. sondovanie S. Danko, Matej Danko, Michal Danko
41. 29.3 Skalistý, lokalita D, stahnutie dát + zrážkom. Hochmuth, Kovalik, Dobrovič, R.,
42.
31.3. Jasovská plania-Urb.les Povrch S.Danko
43.
5.4. Výverová J.,Miglinc kopanie S. Danko
44.
6.4. Zrútená jask. kopanie S.Danko, Ma. a Mi.Danko
45.
7.4. Lačnovský kaňon povrch Hochmuth, Kovalik,Mikloš
46.
10.4. Tiesniny, Voniarky povrch Hochmuth, Kovalik,Mikloš, M.Majerníčková
47.
10.4. Kysacká
kopanie v Divadle
Kyšela, J. Čopjan, Novák, Juhás
48. 16.4. Zlá diera, spojka k Vodopádu povrch Hochmuth, Mikloš (+ Košč, Pancuráková)
49. 16.4. Zrútená jask. kopanie S.Danko
50. 17.4. Čertova diera mapovanie, dáta Hochmuth, Kovalik,Mikloš,Danko, A.Dobos.
51. 24.4. Kysacká kopanie, opravy Kochmuth, Mikloš, Kyšela, Čopian Joz.
52. 28.4. Skalistý, lokalita D dáta, dokončenie panelu Hochmuth, Kovalik, Dobrovič, Holod, Štefánik
53. 28-9 Skalistý p. horný potápanie v 17.17 Kýška, Manhart, S. Danko + 4
54. 1.5. Plšia priepasť kopanie Danko S., Danko N, Dobos A.
55. 4.5. Puklinová
kopanie Danko S.
56. 6.5. Kysacká kopanie, exkurzia Hochmuth + 7 študentov
57. 7.5. Čertova diera mapovanie, dáta hydr. Hochmuth, Kovalik,Mikloš,Danko, A.Dobos.
58. 11.5. Priepasť pri Soroške lokalizácia Danko S.
59. 15.5. horná Kysacká kopanie
Mikloš, Kyšela, Novák
60. 18.5. Skalistý hor a dol. dáta, úprava štôlne Hochmuth,Kovalik, Briestenský
61. 21.5. Čertova diera mapovanie, dáta zrážkom.
Hochmuth, Kovalik,Mikloš
62 22.5. Puklinová J. rozširovanie Danko S.
63. 22.5. Kysacká horná úpravy vchodu Kyšela, Novák
64. 27.5. Kopytovská dol. povrch Hochmuth, Mikloš
65. 28.5. Čertova diera Infraštr. revízia mapov Hochmuth, Kovalik,Mikloš
66. 29.5. Puklinová J. Rozširovanie Danko S.
67. 30.5. Kysacká horná Kopanie Kyšela, J. Čopjan.
68. 1.6. Puklinová vŕtanie, kopanie Danko S.
69. 3.6. Kysacká horná, povrch
revízia Hochmuth, Kovalik
70. 5.6. Čertova diera mapovanie, prieskum Hochmuth, Kovalik,Mikloš, S.Danko, A.Dobos
71. 5.6. Čertova diera prieskum S.Danko, A.Dobos
72. 7.6. Skalistý demontáž sondy, revízia S.Danko,
73. 13.6. Márnikova exkurzia, prieskum, UPJŠ Hochmuth, št.Bosák, št. Semjáková
74. 19.6. Kysacká Deň otvorených dverí Kovalik + 60 návštev
75. 22.6. S. Ľadnica skenovanie, dáta mikroklim.  (Stankovič, Kóňa, Hochmuth, Kaňuk, Šupinský, ŠašakAmbruš)
76.
27.6. Kysacká kopanie Kyšela, Čopjanovci, Novák, Podolinská
77. 29.6. Prievanová kopanie, postup S.Danko, A.Dobos
78. 29.6. Kysacká jask. exkurzia, guláš Kaňuk + 25, Hochmuth +10
79. 30.6. Skalistý, Drienovec stiahnutie dát, úpravy okolia Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, Dobrovič
80. 30.6. Prievanová kopanie S.Danko, A.Dobos
81. 3.7. Čertova, Líščia mapovanie  Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, A.Dobos
82 5.7. Prievanová  kopanie  S.Danko, A.Dobos
83. 13.7. S. Ľadnica skenovanie, dáta mikroklim. Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Kaňuk
84.

14.7.
-15.7

Kysacká múrik, Otova s. Kyšela, Novák
85. 26.7. Skalistý, lok.D, stiahnutie dát Hochmuth, Kovalik, Mikloš
86. 9.8. Čertova povrch - map. Hochmuth + 3
87. 14.8. Čertova rádiotest, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, A.Dobos
88.

19.-
21.8

Padis- Cetadile Radesei + Cheile Somesului Cald, Cetacile
exkurzia Danko S., Dolgos., Czutor S., Urbán P. Juhász I.
89. 19.8. Kysacká povrch Hochmuth + 3
90.  25.8. Kukudičova skala
 povrch Danko S., Dobos A. Dobosová E.
91. 29.8. Skalistý, zrážk. pri Domici
stiahnutie dát Hochmuth, Kovalik
92. 31.8. Zajačia brána kopanie Danko S.,,Norbert a Silvia Lackovci
93. 2.9. Prievanová, Pri Tvaroh. skale kopanie Danko S., Dobos A.
94. 3.9. Meteor barlang exkurzia Danko S., Dobos A. + 4 maďarskí jask.
95. 4.9. Jaskyňa Izolátor kopanie Hochmuth, Kovalik, Kyšela, N.Lacko
  7.9. Lipovce, kaňon povrch Hochmuth, Kovalik,Mikloš
96. 11.9. Jaskyňa Izolátor kopanie, inšt.WH
Hochmuth, Kovalik,Mikloš, Danko, Dobos, Ondrej
  14.9. Kopytovská dolina povrch Hochmuth, Kovalik,Mikloš
97. 18.9. Skalistý potok
vŕtanie kotiev traverzu Danko N., Papp Z., Lebocký I., Zsigrai R., Pitka L., Vojakovič Š.,
98. 24.9. Skalistý potok,  + 4 zrážkomery
stiahnutie dát Hochmuth, Kovalik, Mikloš
99. 24.9.
Drienovecká
dilatometer Hochmuth, Kovalik, Mikloš
100

 1.10

Skalistý vrtanie kotiev, exurzia
Danko + Dobos A., Dolgos M., Czutor S., Juhász I., Egervári M., Darics D.
101 14.10 Kečovo, Domica map.kurz, stiahn. dát Hochmuth, Gessert, Krchová + 8 študentov PF UPJŠ
102 23.10. Horný vrch, priep.Verem lokalizácia
Danko
103 24.10 Horný vrch, Priepasť v Lázkő lokalizácia Danko

27.10. Lipovce infraštr., povrch ZH, Mufi
104 30.10. Horný vrch, Lazkô
prieskum Danko S., Danko N.
105 3.11. Skalisty, hor a dol. stiahnutie d. transport ZH, Karsten G., Udo
106 5.11. Čertova diera, Domica stiahnutie, fot.,vrt., ZH,Alena, Karsten,Danko S.
107 13.11. Kysacká j. vyvážanie sutiny ZH,Mufi, Kyšela, Novák, Čopjan Ľubo, Juhás Stano
  19.11 Lipovce povrch ZH,Mufi.Kovalik
  24.11. Lipovce, Peňažnica povrch ZH,Mufi
108 26.11. Drienovec, Skalistý, u tety stiahnutie dát ZH, Mufi, Šupinský, p. Juščák

109

27.11 Miglinc, viaceré jaskyne lokalizácia Danko S., Dobos A.

28.11. Lipovce povrch ZH,Mufi.Kovalik
110
29.11. Skalistý dol, Domica dáta, oprava ZH, Šupinský, Krchová
111 1.12 Farebná, nová, Čertova jaskyne Danko S., Lešinský G., Psotka J
112 2.-16.12 Čína Gulin, jaskyne projekt Hochmuth, Gessert A.
113 4.12 Kysacká konr. ťažba J.Kovalik, J.Mikloš
114 8.12 Zrútená kopanie Danko S.
115 9.12. Verem, Povalová - Hor. vrch
Prieskum, net.
Danko S., Matis Š
116
10.12.
Zrútená
kopanie
Danko S., Dobos A.
117 14.12. Zrútená kopanie Danko S., Dobos A.
118 15.12. Skalistý potok inštalácia nerez.lana Danko S.
119 17.12. Prievanová lokalita kopanie Danko S., Dobos A.
120 18.12. Kysacká vyvážanie sutiny Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Čopian, Novák
121 27.12. Zlá diera oprava elektr. Hochmuth, Mikloš, Kovalik + Košč, Pancuráková
122 30.12 Silická ľadnica + geochem. stac.
inštalácia meteost. Hochmuth, Mikloš, Kovalik
123 31.12 Skalistý potok + geo. stac.,data kopanie, dilat., zrážk.
Hochmuth, Mikloš, Kovalik