Izolátor

Najvýznamnejší ponor v systéme Čertova diera - Domica sa nachádza v závrte približne pod vchodom do Čertovej diery. Sledovali sme jeho aktivitu pri dažďoch od počiatku našich aktivít v jaskyni, funguje častejšie ako ponor odvádzajúci vodu zo Smradľavého jazierka. Voda z ponoru sa objavuje v priestore "Dobrej chodby", o čom sme sa presvedčili 11.2.2016 pri pokuse s vyvolaným "Hydraulickým pulzom" (Spravodaj....). Ponor sa spomína v monografii o Domici - Baradle, kde sa cituje Lešinský (in verb.)", že v ponore sondoval spolu s J. Hetešim (r. 2006), objavili 100m dlhú chodbu (Nová Domica), ale pri povodni došlo k závalu a pracovisko opustili.
Pri zameriavaní povrchového ťahu od Čertovej diery k ponoru sme si všimli silný chladný prievan vanúci v lete von, takže sme pristúpili k vyčisteniu ponoru od skál a dreva. 4.9. 2016 sme tu začali kopať so Š. Kyšelom  a 11.9. s Dankom a A.Dobošom. Už vtedy sme aj inštalovali logger na meranie teploty.
Od leta 2018 sme už systematicky pracovali (Hochmuth, Kovalik, Mikloš) najmä s pomocou Nora Lacka a Silvie L. Čúzyovej na tejto lokalite pomenovanej Izolátor podľa nálezu veľkého elektrického izolátora zrejme splaveného z lúky. Nebolo to v ponore v hlinitých sedimentoch na dne závrtu, ale trocha vyššie v trhlinovom otvore v masíve. Sledovali sme cestu prievanu pomedzi balvany, všimli si zvyšky drevenej  výdrevy našich predchodcov aj hliníkové meračské body. Mapu jaskyne sa nám nepodarilo nájsť a ani odkazy na práce vo výročných správach skupiny Drienka.
12.5.2018 sme už začali s betónovaním prekladov v nebezpečne visiacich balvanoch. Z vyťaženého materiálu sme vybudovali oblúkovitý ochranný múrik. Toho roku sme ešte uskutočnili viac ako 10 akcií spojených s betónovanínm a postupným prienikom cez nebezpečnú závalovú zónu. V roku 2019 sme uskutočnili už iba polovicu akcií, ako r. 2018, vybetónovali sme špeciálnu štvorcovú "kobku" so stropom z pažníc.  Prenikli sme ďalej, k akémusi polosifónoku, kde bolo vidieť priestor, ale nepodarilio sa tam vstúpiť. Z rôznych subjektívnych i objektívnych dôvodov (pandémia) sme od r. 2020 práce prakticky zastavili.


Uprostred pandemického obdobia, navyše pri ochromení Z.Hochmutha po úraze členku, nás postihla pohroma v podobe povodne. Šlo o tzv. letnú povodeň, zriedkavú, ale mimoriadne ničivú. Ponor nestačil pohlcovať zrážkovú vodu, v závrte sa vytvorilo jazierko hlboké odhadom aj údajom hladinometra na povrchovom profile cez 3m. Došlo k prevaleniu ochranného múrika, ktorého materiál prúd vody vtiahol do jaskyne aj s drevami a lístím.Zmizol tiež loger N85. Došlo na úvahy či sa máme znova pustiť do čistenia alebo to vzdáme ako pred 15 rokmi Lešinský. Najmä po objave našich bývalých členov v Dobrej chodbe, ktorí sa priblížili k ponoru zvnútra.

Vysvetlivky: vľavo zrážky v mm v pol hodinových intervaloch, modré stĺpce. Vpravo výška hladiny v cm, fialová čiara

Napriek tomu sme usúdili, že začaté dielo netreba opúšťať a tak sme v aktuálnomn roku (2022) sme začali ponor čistiť. Obnovili sme ochranný múrik, tentoraz na seriózejších základoch. Obnovili sme lanovku. Zistilo sa, že všetky betónové preklady zaťaženie vydržali, tiež väčšina PUR penou zabezpečených závalov. Betónová "Kobka" tiež vydržala, došlo iba k rozmetaniu stropu z pažníc. Nazjaujímavejšie bolo, že sa deštruovala prepážka v  mieste priečneho balvanu, ktorý teraz netreba nebezpečne podliezať, ale do "Kobky" sa dá dostať zvrchu. Aktuálne postupujeme severným smerom a dňa 21.7. sme už pravdepodobne dosiahli koniec častí prolongovaných r. 2006.

 Našiel sa tiež loger N 85 v sutine a zvyškoch dreva, nedošlo k jeho poškodeniu a naďalej pracuje. Máme takto už 2 - ročnú radu meraní teplôt, z ktorých je zrejmé vyfukovanie studeného vzduchu zvnútra v letnom období a nasávaniue studeného vzduchu z povrchu v zime.
 

Pekne vidieť, že v letných mesiacoch je v jaskyni max. mierne nad 6 stupňov, vidieť aj povodňovú vlnu (18.7.2021) s teplotou do 16 stupňov a celkové ohriatie jaskyne po tejto udalosti

 
 Predbežná mapa jaskyne: