Izolátor

Jesenné povodne
Ani tieto nik neočakával. Mysleli sme si, že sme už tesne pred spojením,  ale 25.10. zapršalo v Silici najprv 14 mm a 27.10. v piatok 38 mm. To sme vedeli že je zle. S Tomášom a Arpim Petríkom sme navštívili  ponor v nedeľu pri návrate z Brna a bolo zrejmé, že voda tam vtiekla, zmizli bralenové granule v ponore a tiež sa tam presunulo drevo.  Akcia s Mufim to potvrdila, v mieste lavóra bolo jazero a tak sme sa iba zaoberali betónovaním. Na dovŕšenie všetkého ešte pršalo v Silici 4.11 cca 12mm a 6. 11. znova vysoká hodnota, 32 mm. Rozvodnil sa aj Skalistý potok, bude treba zachraňovať vyčítacie zariadenie MARSu.

Nové postupy (24.10.)

 

Povodeň 4-5.8.

Už nikto nečakal, že ešte príde ďalšia, ale stalo sa. V Silici napršalo 85 mm. U nás voda vystúpila 3-4 m nad dno depresie,
ale uzáver vydržal a tiež nepoškodený ostal ochranný múrik. Iba v jaskyni je viac blata.

Povodeň na sv. Jána

Ani sme sa nenazdali, a za 2 týždne tu bola ďalšia povodeň. Na Jána, 24.6. sa počas búrkového dažďa znova zaktivizoval povrchový odtok z povodia ponoru pod Čertovou dierou a zas sa voda liala cez ťažko vydolované priestory Izolátora. Stano Danko natočil na video to, čo sme nemali doposiaľ možnosť sledovať.  Podľa údajov zrážkomera "U tety" , tesne pri Smradľavom jazierku, napršalo za 1,5 hodiny 52 mm s maximom okolo 19,30 hod.

údaje zrážkomeru "U tety"

pozrite si video, ktoré natočil Stano Danko

 https://youtu.be/YKP1KIRb14U

 

Už 1.7 sme boli zisťovať rozsah škôd. Provizórne opravený ochranný val to poškodilo menej ako pred 2 týždňami. Za pár hodín sme vyčistili  priestor pred uzáverom a Janko Tajboš povyťahoval naplavené drevá. Ale čo s tým ak sa budú povodne opakovať?  Rozhodli sme sa vchod, kde sme už predvídavo vybudovali betónový základ, provizórne zabezpečiť dreveným "blendom". Doviezli sme dosky a kotviaci materiál. Uvidíme, čo sa stane ak sa povodeň zopakuje, predpokladáme, že to vydrží a voda odtečie prirodzenými ponormi v dne depresie. Potom by sme vyhotovili solídnejší oceľový uzáver.

uzavretý vchod do Izolátora

Nová pohroma v Izolátore

Zimná (ľadová)  povodeň v Izolátore bola podľa dát MARS-u 17-18.1., múrik vydržal a v jaskyni veľa škody nenarobila.
Menšia povodeň bola ešte asi koncom mája, ale tiež bola slabá, v jaskyni sa vytvorilo jazierko. Na povrchovom profile sa neprejavila.

Ale v júni sme sa z televízie dozvedeli, že 9.6. bola v okolí Domice prietrž mračien, rozvodnil sa Domický potok a čiastočne zaplavilo prevádzkovú trasu. Jaskyňa bola pre návštevníkov zavretá a odstraňuje sa blato. Takže sme plánovanú akciu do Izolátora na víkend vypustili a do jaskyne zorganizovali akciu v nedeľu 18. 6. Zistili sme, že ochranný múr, ktorý sme vlani opravili obzvlášť solídne, to zas nevydržal a na úseku asi 3-4 m sa rozplavil. Do ponoru sa splavilo aj drevo, ale betónový vchod vydržal. Pre informáciu : podľa údajov zrážkomera "U tety" napršalo za 2 hodiny 43 mm.
Do cca 11,30 sme odstraňovali škody pri vchode. Potom vstup do jaskyne. Vstupné časti čisté, prepláchnuté. Ale sedimentovalo to v priestore pod úchytom lanovky (celkom zasypaný štrkom veľkosti päste). V priestore kobky- nános štrku na pažniciach, ktoré ale vydržali. Vyťažili sme ručne na povrch 8 vedier, potom prestávka, na čelbu šiel Mufi. Inštalovali sme lanovku a vyťažili ďalších 10 vedier, pažnice sa už odkryli. Zmenená konfigurácia vpredu, nejaké balvany zmizli – spadli dole. Korene a kmene vľavo hore sa splavili dole, vytiahli m sme ich von. Po ďalšej prestávke sme vyťažili ešte cca 15 vedier, ZH na čelbe, Janco ťahal. ZH zostúpil pod pažnice, je tam cca pol metra štrku, bude treba vyťažiť. Výstup na povrch a príprava na betónovanie.
Zabetónovali sme opornú múrik pod platňu vpravo, tam kde bol Lešinského klátik (už zmizol). 5 vedier.  Bude treba dokončiť.

rozplavený ochranný múrik naplavené drevoIzolátor

Najvýznamnejší ponor v systéme Čertova diera - Domica sa nachádza v závrte približne pod vchodom do Čertovej diery. Sledovali sme jeho aktivitu pri dažďoch od počiatku našich aktivít v jaskyni, funguje častejšie ako ponor odvádzajúci vodu zo Smradľavého jazierka. Voda z ponoru sa objavuje v priestore "Dobrej chodby", o čom sme sa presvedčili 11.2.2016 pri pokuse s vyvolaným "Hydraulickým pulzom" (Spravodaj....). Ponor sa spomína v monografii o Domici - Baradle, kde sa cituje Lešinský (in verb.)", že v ponore sondoval spolu s J. Hetešim (r. 2006), objavili 100m dlhú chodbu (Nová Domica), ale pri povodni došlo k závalu a pracovisko opustili.
Pri zameriavaní povrchového ťahu od Čertovej diery k ponoru sme si všimli silný chladný prievan vanúci v lete von, takže sme pristúpili k vyčisteniu ponoru od skál a dreva. 4.9. 2016 sme tu začali kopať so Š. Kyšelom  a 11.9. s Dankom a A.Dobošom. Už vtedy sme aj inštalovali logger na meranie teploty.
Od leta 2018 sme už systematicky pracovali (Hochmuth, Kovalik, Mikloš) najmä s pomocou Nora Lacka a Silvie L. Čúzyovej na tejto lokalite pomenovanej Izolátor podľa nálezu veľkého elektrického izolátora zrejme splaveného z lúky. Nebolo to v ponore v hlinitých sedimentoch na dne závrtu, ale trocha vyššie v trhlinovom otvore v masíve. Sledovali sme cestu prievanu pomedzi balvany, všimli si zvyšky drevenej  výdrevy našich predchodcov aj hliníkové meračské body. Mapu jaskyne sa nám nepodarilo získať a ani nájsť odkazy na práce vo výročných správach skupiny Drienka.
12.5.2018 sme už začali s betónovaním prekladov v nebezpečne visiacich balvanoch. Z vyťaženého materiálu sme vybudovali oblúkovitý ochranný múrik. Toho roku sme ešte uskutočnili viac ako 10 akcií spojených s betónovanínm a postupným prienikom cez nebezpečnú závalovú zónu. V roku 2019 sme uskutočnili už iba polovicu akcií, ako r. 2018, vybetónovali sme špeciálnu štvorcovú "kobku" so stropom z pažníc.  Prenikli sme ďalej, k akémusi polosifónoku, kde bolo vidieť priestor, ale nepodarilio sa tam vstúpiť. Z rôznych subjektívnych i objektívnych dôvodov (pandémia) sme od r. 2020 práce prakticky zastavili.


Povodeň v júli 2021

Uprostred pandemického obdobia, navyše pri ochromení Z.Hochmutha po úraze členku, nás postihla pohroma v podobe povodne. Šlo o tzv. letnú povodeň, zriedkavú, ale mimoriadne ničivú. Ponor nestačil pohlcovať zrážkovú vodu, v závrte sa vytvorilo jazierko hlboké odhadom aj údajom hladinometra na povrchovom profile cez 3m. Došlo k prevaleniu ochranného múrika, ktorého materiál prúd vody vtiahol do jaskyne aj s drevami a lístím.
Zmizol tiež loger N85. Došlo na úvahy či sa máme znova pustiť do čistenia alebo to vzdáme ako pred 15 rokmi Lešinský. Najmä po objave našich bývalých členov v Dobrej chodbe, ktorí sa priblížili k ponoru zvnútra.


Vysvetlivky: vľavo zrážky v mm v pol hodinových intervaloch, modré stĺpce. Vpravo výška hladiny v cm, fialová čiara

Napriek tomu sme usúdili, že začaté dielo netreba opúšťať a tak sme v  nasledujúcom roku (2022) začali ponor čistiť. Obnovili sme ochranný múrik, tentoraz na seriózejších základoch. Obnovili sme lanovku. Zistilo sa, že všetky betónové preklady zaťaženie vydržali, tiež väčšina PUR penou zabezpečených závalov. Betónová "Kobka" tiež vydržala, došlo iba k rozmetaniu stropu z pažníc. Nazjaujímavejšie bolo, že sa deštruovala prepážka v  mieste priečneho balvanu, ktorý teraz netreba nebezpečne podliezať, ale do "Kobky" sa dá dostať zvrchu. Aktuálne postupujeme severným smerom a dňa 21.7. sme už pravdepodobne dosiahli koniec častí prolongovaných r. 2006.

 Našiel sa tiež loger N 85 v sutine a zvyškoch dreva, nedošlo k jeho poškodeniu a naďalej pracuje. Máme takto už 2 - ročnú radu meraní teplôt, z ktorých je zrejmé vyfukovanie studeného vzduchu zvnútra v letnom období a nasávaniue studeného vzduchu z povrchu v zime.
 

Pekne vidieť, že v letných mesiacoch je v jaskyni max. mierne nad 6 stupňov, vidieť aj povodňovú vlnu (18.7.2021) s teplotou do 16 stupňov a celkové ohriatie jaskyne po tejto udalosti