Prehľad akcií 2019

 

TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
1. 1.1. Kysacká
dáta, ťaženie (76)
Hochmuth,  Mikloš, Kyšela
2. 5.1.
Domica, Silická mapovanie, prieskum, doštičky  Hochmuth, Mikloš, Danko, Lacko, Čúzyová S.
  7.1. Lipovce základňa Hochmuth + 2
  7.1. Jasovská planina povrchový prieskum Danko S.
3. 9.1. Jasovská planina doštičky, povrchová exkurzia Hochmuth, Fusgänger, Tajboš
4. 12.1. Skalistý h+d dilatometer, WH1080 Hochmuth, Mikloš, Kovalik,  schôdza Cassovia
  13.1. Lipovce, Zlá diera kontrola Hochmuth (Košč, Pancuráková)
  17.1. Lipovce základňa Hochmuth + 1
5. 19.1. Domica prieskum, mapovanie Hochmuth, Mikloš, Danko, + o.s. Prešov 6 členov
  25.1. Lipovce základňa, odvoz dreva
Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  26.1. Zlá diera-Lačnov konzult. s Koščom Hochmuth + VH, Košč, Pancurákova a i.
6. 27.1. Kysacká jaskyňa Ťaženie (125) Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák (číňan)
  8.2. Lipovce základňa, stôl a i. Hochmuth, Hochmuthová
7. 9.2. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S. Danko
8. 11.2. Kysacká Kysacká Hochmuth, Šúty
  23.2. Lipovce základňa, vodopád Hochmuth
9. 24.2. Skalistý h + d. dilat. stiahnutie dát Hochmuth, Mikloš
10. 25.2. Kysacká jaskyňa stiahnutie dát Hochmuth, Šúty
11. 3.3. Domica prieskum, mapovanie, zrážky Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S. Danko
  5.3. Lipovce základňa Hochmuth
12. 7.3. Kysacká ťaženie (35), dáta
Hochmuth, Kyšela
13. 9.3. Domica, Izolátor
prieskum, mapovanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik, J.Tajboš
  14.3. Lipovce základňa, nad vdp. a i.
Hochmuth, Mikloš
  17.3. Lipovce základňa, Zlá diera Hochmuth, Mikloš, Kovalik (Košč + 1)
14. 19.3. Domica prieskum, mapovanie, dáta Hochmuth, Holúbek, Farkašovská
15. 21.3. Domica mapovanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Ujlakiová
16. 22.3. Kysacká jaskyňa inštal. plošného skvapu
Hochmuth, Šúty
  23.3. Lipovce inštal. studničky Hochmuth, Mikloš
17. 25.3. Kysacká jaskyňa kontrola ploš. skvapu, dáta
Hochmuth
18. 26.3. Silická  ľadnica dáta tepl., vykopanie doštičiek Hochmuth, Stankovič, Kóňa, Krchová
19. 28.3. Skalistý, Jasovská pl. dáta, doštičky Hochmuth, Mikloš
  29.3. Ľadnica skenovanie, doštičky Šupinský, Buchala
20. 30.3. Kysacká jaskyňa kontrola ploš. skvapu, dáta Hochmuth (Číňan, + 3)
  31.3. Lipovce úprava studničky, mostík
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
21. 1.4. S. ľadnica, Jas. plan.
dáta met, zakopanie doštičiek Hochmuth, Schwarzová, Fusgänger
  6.4. Lipovce základňa
Hochmuth
22. 7.4. Domica mapovanie, infraštruktúra Hochmuth, Kovalik, Mikloš
23. 8.4. Kysacká jaskyňa plachta 2. generácie Hochmuth + 8 študentov
  10.4. Red. rada Sl. kras Chovan 80 ZH
  17.4. Kysacká kontrola, odber vody Šuty
  18.4. Lipovce strom Hochmuth,  Mikloš, Pancuráková a jej žiaci
  19.4. Lipovce Kamenná baba - smerovník Hochmuth,Hochmuthová, Košč a spol.
24. 20.4. Domica kopanie, mapovanie
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
25. 20.4. Kysak dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
26. 27.4. Kysak kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš
  28.4. Skalistý potok potápanie Kýška a spol.
27. 29.4. Skalistý, h+d dáta Hochmuth, Kaňuk
28. 1.5. Kysak jazierko, kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák
29. 4.5. kysak betón2 Hochmuth, Mikloš
30. 5.5. Domica kopanie, mapovanie, dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, Lacko, Huba
31. 8.5. Kysak jazierko, kopanie (105), betón dáta
Hochmuth, Mikloš, Šuty
  11.5. Speleomíting   Hochmuth, Kovalik, Šupinský
  12.5. Lipovce chata oceľových konštrukcií Hochmuth, Mikloš, (Košč, Pancuráková)
32. 14.5. Kysacka betón Hochmuth, Mikloš
33. 16.5. Skalistý základňa, zrážkomer Hochmuth, Šupinský
  17.5. Lipovce základňa Hochmuth, Mikloš
34. 18.5. Domica kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Lacko, Huba
  18.5 Líščia diera prieskum, kopanie Lacko, Huba
  19.5. Lipovce základňa Hochmuth+2
35. 21.5. Kysacka betón, 36v, dáta
Hochmuth, Mikloš
36. 22.5. Harmanecká jaskyňa exkurzia Hochmuth+ 31
  30.5. Lipovce kontrola, vdp tečie Hochmuth+2
37. 4.6. Skalistý dolný foto dilatometra Hochmuth
  4.6. Skalistý horný
foto dilatometra Danko
38. 6.6. Kysacka betón, 100v, dáta Hochmuth, Mikloš, Kaňuk, Šupinský
  8.6. Lipovce základňa Hochmuth+1
  9.6. Lipovce základňa Hochmuth+2
39. 11.6. Kysacka 120v Hochmuth, Mikloš, Šuty, skaut Michal
  15.6. Lipovce, Zlá diera konzultácie Hochmuth + 1, Košč, Pancuráková
40. 16.6. Domica práce, dáta Hochmuth, Danko, Ferko (Adonis)
41. 21.6. Skalistý h. Jasovská dáta, doštičky Hochmuth, Šupinský
42. 21.6. S. Ľadnica, Sil. pl. dáta, doštičky Hochmuth, Šupinský
43.
23.6.
Izolátor
kopanie, dáta zrážk. a i. Hochmuth, Mikloš. Lacko
44. 23.6. Skalistý dol.   Hochmuth, Mikloš
  23.6. Zádielska dolina povrch, 4 jaskyne Danko, A. Dobos, Peter Ferko
45. 28.6. Jasovská a Sil.plan doštičky Hochmuth, Fusganger
  29.6. Lipovce základňa ZH+1
  6.7. Lipovce základňa ZH+1
46. 7.7. Kysacká rozbíjanie skál, dáta Hochmuth, Mikloš
  8.7. Lipovce horný koniec kaňonu Hochmuth, Mikloš
47. 10.7. Kysacká plošný skvap Hochmuth, Šupinský
48. 12.7. Kysacká 120v Hochmuth, Mikloš, S. Danko
  13.7. Lipovce horná lúka Hochmuth, Mikloš
  14.7. Podsuchá   Hochmuth, Zanvit + 1
  15.7 Lipovce studnička, Hochmuth, Mikloš
49. 18.7. Domica, Izolátor prieskum, dáta, betón Hochmuth, Mikloš N., Lacko, S. Danko
50. 22.7. Skalistý potok h+d dáta Hochmuth, Bóna, Kolečanský, Ondová
  23.7. Lipovce základňa Hochmuth + 5
  30.7. Lipovce studnička horná, základňa
Hochmuth, Mikloš
51. 1.8. Kysacká 120v Hochmuth, Mikloš, Šupinský
52. 2.8. Izolátor betón
Hochmuth, Lacko
53. 2.8. Líščia skenovanie Mikloš, Šupinský
  3.8. Kopytovská dol. Minigeo Hochmuth, Hochmuthová
  5.8. Lačnov, Zlá diera Studnička h., betón Hochmuth, Mikloš
54. 6.8. Kysacká 200 v.
Hochmuth, Mikloš, Pancuráková + 1
ujo zo Sedlíc + 1, Kaňuk + 60
55. 7.8. Kysacká betón Hochmuth
56. 8.8. Stanišovská skenovanie Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Buchala
  9.8. Lačnov, Lipovce inštakácie úľa a domčeka na prm. Hochmuth, Hochmuthová
  11.8. Lipovce základňa Hochmuth, Mikloš
57. 13.8. Kysacká 180v Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šašak, Číňan
58. 14.8. Domica, povrch fotenie dronom Šupinský, Šašak
  15.8. Lipovce cesta na hrad Hochmuth, Mikloš (+ Šároši)
  19.8. Lipovce základňa, návšteva Košča Hochmuth, Hochmuthová + 2 (Košč, Pancuráková)
  21.8. Lipovce cesta na hrad Hochmuth, Mikloš
59. 23.8. Kysacká 130v Hochmuth, Mikloš, Šúty, Skaut, Číňan
60. 25.8. Kysacka otvorený deň Mikloš, Číňan + 115
61 26.8. Kysacká inštalácia, betón
 Hochmuth
62. 27.8. Domica (st.),ponor skenovanie Šupinský, Mikloš
63. 27.8. Izolátor práce, betón Hochmuth, N. Lacko

64.

31.8. Skalistý h+d dáta Hochmuth, Mikloš
65.   Izolátor betón Hochmuth, Mikloš
66.   S. Ľadnica dáta, cesta Hochmuth, Mikloš
67. 9.9. Sinkhole Thidab potápanie Hochmuth, Hochmuthová
69. 12.9. Kysacká kontrola dát, jazierko 70 l Hochmuth
  13.9. Lačnov základňa, studnička horná Hochmuth, Mikloš
70. 15.9. Kysacká rozbíjanie balvanov, jazierko, Hochmuth, Mikloš, Novák (Číňan)

tabuľka
TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná