Prehľad akcií 2019

 

TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
1. 1.1. Kysacká
dáta, ťaženie (76)
Hochmuth,  Mikloš, Kyšela
2. 5.1.
Domica, Silická mapovanie, prieskum, doštičky  Hochmuth, Mikloš, Danko, Lacko, Čúzyová S.
  7.1. Lipovce základňa Hochmuth + 2
  7.1. Jasovská planina povrchový prieskum Danko S.
3. 9.1. Jasovská planina doštičky, povrchová exkurzia Hochmuth, Fusgänger, Tajboš
4. 12.1. Skalistý h+d dilatometer, WH1080 Hochmuth, Mikloš, Kovalik,  schôdza Cassovia
  13.1. Lipovce, Zlá diera kontrola Hochmuth (Košč, Pancuráková)
  17.1. Lipovce základňa Hochmuth + 1
5. 19.1. Domica prieskum, mapovanie Hochmuth, Mikloš, Danko, + o.s. Prešov 6 členov
  25.1. Lipovce základňa, odvoz Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  26.1. Zlá diera-Lačnov konzult. s Koščom Hochmuth + VH, Košč, Pancurákova a i.
6. 27.1. Kysacká jaskyňa Ťaženie (125) Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák (číňan)
  8.2. Lipovce základňa, stôl a i. Hochmuth, Hochmuthová
7. 9.2. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S. Danko
8. 11.2. Kysacká Kysacká Hochmuth, Šúty
  23.2. Lipovce základňa, vodopád Hochmuth
9. 24.2. Skalistý h + d. dilat. stiahnutie dát Hochmuth, Mikloš
10. 25.2. Kysacká jaskyňa stiahnutie dát Hochmuth, Šúty
11. 3.3. Domica prieskum, mapovanie, zrážky Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S. Danko
  5.3. Lipovce základňa Hochmuth
12. 7.3. Kysacká ťaženie, dáta
Hochmuth, Kyšela
13. 9.3. Domica, Izolátor
prieskum, mapovanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik, J.Tajboš
  14.3. Lipovce základňa, nad vdp. a i.
Hochmuth, Mikloš
  17.3. Lipovce základňa, Zlá diera Hochmuth, Mikloš, Kovalik (Košč + 1)
14. 19.3. Domica prieskum, mapovanie, dáta Hochmuth, Holúbek, Farkašovská

tabuľka
TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná