Prehľad akcií 2019


TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
1. 1.1. Kysacká
dáta, ťaženie (76)
Hochmuth,  Mikloš, Kyšela
  1.1. Hájska dolina povrch, Várút, Slaninová Danko
2. 5.1.
Domica, Silická mapovanie, prieskum, doštičky  Hochmuth, Mikloš, Danko, Lacko, Čúzyová S.
  7.1. Jasovská planina povrchový prieskum Danko S.
3. 9.1. Jasovská planina doštičky, povrchová exkurzia Hochmuth, Fusgänger, Tajboš
4. 12.1. Skalistý h+d dilatometer, WH1080 Hochmuth, Mikloš, Kovalik,  schôdza Cassovia
  13.1. Medzevská pah, povrchovka v okolí IP Danko S. Danko M.
5. 19.1. Domica prieskum, mapovanie Hochmuth, Mikloš, Danko, o.s. Prešov 6 čl.
  26.1. Zádielska dol. povrchovka, Skřivánkova j. Danko S.
6. 27.1. Kysacká jaskyňa Ťaženie (125) Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák (číňan)
  1.2. Zádielska dol. sčítavanie netopierov Danko, Matis, Kapusta
7. 9.2. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S. Danko
8. 11.2. Kysacká Kysacká Hochmuth, Šúty
  17.2. Zádiel, o. Guánovej povrch Danko S.
9. 24.2. Skalistý h + d. dilat. stiahnutie dát Hochmuth, Mikloš
  24.2. Stromová jask. objav Danko S.
10. 25.2. Kysacká jaskyňa stiahnutie dát Hochmuth, Šúty
  1.3. Zádiel, HV prieskum Danko S.
11. 3.3. Domica prieskum, mapovanie, zrážky Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S. Danko
12. 7.3. Kysacká ťaženie (35), dáta
Hochmuth, Kyšela
13. 9.3. Domica, Izolátor
prieskum, mapovanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik, J.Tajboš
14. 19.3. Domica prieskum, mapovanie, dáta Hochmuth, Holúbek, Farkašovská
15. 21.3. Domica mapovanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Ujlakiová
16. 22.3. Kysacká jaskyňa inštal. plošného skvapu
Hochmuth, Šúty
17. 25.3. Kysacká jaskyňa kontrola ploš. skvapu, dáta
Hochmuth
18. 26.3. Silická  ľadnica dáta tepl., vykopanie doštičiek Hochmuth, Stankovič, Kóňa, Krchová
19. 28.3. Skalistý, Jasovská pl. dáta, dilat.,doštičky Hochmuth, Mikloš
  29.3. Ľadnica skenovanie, doštičky Šupinský, Buchala
20. 30.3. Kysacká jaskyňa kontrola ploš. skvapu, dáta Hochmuth (Číňan, + 3)
21. 1.4. S. ľadnica, Jas. plan.
dáta met, zakopanie doštičiek Hochmuth, Schwarzová, Fusgänger
  6-7.4 Maďarsko, Vertes exkurzia NP Duna-Ipoly Danko + maď jaskyniari
22. 7.4. Domica mapovanie, infraštruktúra Hochmuth, Kovalik, Mikloš
23. 8.4. Kysacká jaskyňa plachta 2. generácie Hochmuth + 8 študentov
  10.4. Red. rada Sl. kras Chovan 80 ZH
  14.4. Zádiel, Čert. stena prieskum, objavy Danko S.
  17.4. Kysacká kontrola, odber vody Šuty
  19.4. Zádiel, HV povrch, obj. jask Danko S.
24. 20.4. Domica kopanie, mapovanie
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko
25. 20.4. Kysak dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  22.4. Zádiel ZP svah nad Barierami Danko S.
26. 27.4. Kysak kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš
  28.4. Skalistý potok potápanie Kýška a spol.
27. 29.4. Skalistý, h+d dáta Hochmuth, Kaňuk
  30.4. Zádiel  HV oproti Zmývaču krvy Danko, Matis
28. 1.5. Kysak jazierko, kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák
  2.5. nová j., jask.Matis. Zádiel ZP svah nad Barierami Danko S.
29. 4.5. kysak betón2 Hochmuth, Mikloš
30. 5.5. Domica kopanie, mapovanie, dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, Lacko, Huba
31. 8.5. Kysak jazierko, kopanie (105), betón dáta
Hochmuth, Mikloš, Šuty
  11.5. Speleomíting   Hochmuth, Kovalik, Šupinský
  12.5. Zádiel povrchovka, vstup do doliny Danko S.
  13.5. Jask.pod cestou JP pred bágroivaním Danko + lesník
32. 14.5. Kysacka betón Hochmuth, Mikloš
33. 16.5. Skalistý základňa, zrážkomer Hochmuth, Šupinský
34. 18.5. Domica kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Lacko, Huba
  18.5 Líščia diera prieskum, kopanie Lacko, Huba
35. 21.5. Kysacka betón, 36v, dáta
Hochmuth, Mikloš
36. 22.5. Harmanecká jaskyňa exkurzia Hochmuth+ 31
  26.5. Zádiel, ZP Svah nad Barierami Danko S., Danko M.
  2.6. Zádiel, ZP povyše Cukrovej homole, obj.j. Danko, Ferko P.
37. 4.6. Skalistý dolný foto dilatometra Hochmuth
  4.6. Skalistý horný
foto dilatometra Danko
38. 6.6. Kysacka betón, 100v, dáta Hochmuth, Mikloš, Kaňuk, Šupinský
39. 11.6. Kysacka 120v Hochmuth, Mikloš, Šuty, skaut Michal
  15.6. Lipovce, Zlá diera konzultácie Hochmuth + 1, Košč, Pancuráková
40. 16.6. Domica práce, dáta Hochmuth, Danko, Ferko (Adonis)
41. 21.6. Skalistý h. Jasovská dáta, doštičky Hochmuth, Šupinský
42. 21.6. S. Ľadnica, Sil. pl. dáta, doštičky Hochmuth, Šupinský
43.
23.6.
Izolátor
kopanie, dáta zrážk. a i. Hochmuth, Mikloš. Lacko
  23.6. Zádiel, ZP oproti Cukrovej Homoli, nové j. Danko S., Ferko P., Dobos A
44. 23.6. Skalistý dol.   Hochmuth, Mikloš
45. 28.6. Jasovská a Sil.plan doštičky Hochmuth, Fusganger
  4.7. J. pod cestou JP bágrovanie Danko S.
46. 7.7. Kysacká rozbíjanie skál, dáta Hochmuth, Mikloš
47. 10.7. Kysacká plošný skvap Hochmuth, Šupinský
48. 12.7. Kysacká 120v Hochmuth, Mikloš, S. Danko
  14.7. Jas. pri lokomotíve povrchovka, sondovanie Danko S. , Danko Michal
49. 18.7. Domica, Izolátor prieskum, dáta, betón Hochmuth, Mikloš N., Lacko, S. Danko
50. 22.7. Skalistý potok h+d dáta Hochmuth, Bóna, Kolečanský, Ondová
  28.7. Jask.pod cestou kopanie, 125 vedier Danko S., Dobos A.
51. 1.8. Kysacká 120v Hochmuth, Mikloš, Šupinský
52. 2.8. Izolátor betón
Hochmuth, Lacko
53. 2.8. Líščia skenovanie Mikloš, Šupinský
54. 6.8. Kysacká 200 v.
Hochmuth, Mikloš, Pancuráková + 1
ujo zo Sedlíc + 1, Kaňuk + 60
55. 7.8. Kysacká betón Hochmuth
  7.8. JP povrch  okolo Vianočnej priepasti Danko S.
56. 8.8. Stanišovská skenovanie Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Buchala
57. 13.8. Kysacká 180v Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šašak, Číňan
58. 14.8. Domica, povrch fotenie dronom Šupinský, Šašak
  18.8. JP, jask. pod cestou kopanie 150v. Danko S, Dobos A., Ferko P., Furberger Š.
59. 23.8. Kysacká 130v Hochmuth, Mikloš, Šúty, Skaut, Číňan
60. 25.8. Kysacka otvorený deň Mikloš, Číňan + 115
61. 26.8. Kysacká inštalácia, betón
 Hochmuth
62. 27.8. Domica (st.),ponor skenovanie Šupinský, Mikloš
63. 27.8. Izolátor práce, betón Hochmuth, N. Lacko
64. 31.8. Skalistý h+d dáta Hochmuth, Mikloš
65. 31.8.
Izolátor betón Hochmuth, Mikloš
66. 31.8.  S. Ľadnica dáta, cesta Hochmuth, Mikloš
67. 9.9. Sinkhole Thidab potápanie Hochmuth, Hochmuthová
68. 12.9. Kysacká kontrola dát, jazierko 70 l Hochmuth
69. 15.9. Kysacká rozbíjanie balvanov, jazierko, Hochmuth, Mikloš, Novák (Číňan)
70. 17.9. Kysacká rozbíjanie balvanov Hochmuth (návšt. u Kovalika)
71. 21.9. Skalistý horný opr.traverz, dilatometer, hydro. Hochmuth, Danko
  22.9. Zádiel HV v ústí rekognoskácia Danko S.
72. 25.9. Kysacká 100v., priechod do Legionárskej Hochmuth, Mikloš, Novák (Číňan)
73.
26.9. Kysacká priechod do Legionárskej Hochmuth
74. 27.9. Kopytovská Voroblik, stupačky Hochmuth, Mikloš
75. 28.9. Izolátor betónovanie Hochmuth, Mikloš
76. 28.9. Silická a Jasov. p. doštičky Hochmuth, Mikloš
77. 29.9. Skalistý horný exkur. traverz, výmena plakety Danko S. + Fusg., Šmída + 5
78. 30.9. Skalistý dolný dilatometer Hochmuth
79. 2. 10 Silická a Jasov. p. doštičky Hochmuth, Šupinský, Fusgänger
80. 4.10. Kysacká prechod do L. siene, plachta 2m Hochmuth, Mikloš
  4.10. Študentská  priep. Soroška, kontrola Danko S.
81. 6.10. Izolátor ťažba, rozr. kamene Hochmuth, Mikloš, N.Lacko, M.Huba
  6.10. Pri Vian. pr. sondovanie Danko S.
82. 7.10. Kysacká kvapkomer, revízia Hochmuth
83. 9.10. Kysacká jask. ťažba, odkrývanie dna Hochmuth, Mikloš, Číňan (Novák)
84. 11.10. Domica skenovanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Kaňuk, Šupinský
85. 12.10. Michňová a okolie zraz speleopotápčov Hochmuth, Fusganger, Zdenka, Šani a i.
  12.10. Maďarsko, Bukk exkurzia Danko S. + maď. jaskyniari + 2 Speleo RV
86. 16.10. Kysacká jaskyňa ťaženie, 180v, 590 ml Hochmuth, Mikloš + 20 študentov VŠBM
  20.10. ZP Zádiel lokalita v skalnej stene Danko S.
87. 23.10. Kysacká jaskyňa jazierko, 570ml, inštal. WH č.12
Hochmuth, Mikloš
88. 23.10. Skalistý potok h+d dilatometer, zrážkomer Hochmuth, Briestenský (Danko)
  25.10. ZP Zádiel lokalita v skalnej stene Danko S.
89. 26.10. Ľadnica WH 1090 č.10 Hochmuth, Šmída, Zverka
  27.10. pri Vian. priep. sondovanie Danko S.
90. 27.10.
Domica, Izolátor
Skenovanie Posv. chodby, kop.
Hochmuth, Mikloš, Šupinský, N.Lacko
91. 29.11. Kateřinská j., Mor.k. exkurzia Hochmuth + 3
92. 1.11. Kysacká jaskyňa jazierko, vyčerpanie, betón
Hochmuth, Mikloš
  1-3.11 Rumunsko exkurzia Danko S. + maď. jaskyniari + domáci jask.
93. 2.11. Zlá diera merač skvapu Hochmuth, Košč, Pancuráková
94. 6.11. Kysacká jaskyňa jazierko, ťaženie 100v
Hochmuth, Mikloš, Novák
95. 8.11. Zlá diera merač skvapu WH
Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková
96. 9.11. Zlá diera, M.Abri Ťaženie, map. kontrola merača Hochmuth, Kovalik, Košč, Pancuráková
97. 10.11. Kysacká jaskyňa betón jazierka, inštal WH č. 2 Hochmuth, Mikloš
98. 15.11. Domica-Čertova d. Skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová
99. 16.11. Izolátor (+Majkova) Kopanie, profil Hochmuth, Mikloš, Kovalik (+Danko, Fusg.,Šmída)
  17.11. ZP, Zádiel  jaskyni pri lokomotíve Danko, Ferko
100. 22.11. Kysacká kontrola WH, jazierko Hochmth
101. 23.11. Domica, Izolátor mapovanie, skenovanie, profil Hochmuth,Mikloš, Kovalik, Šupinský
  24.11. Skalistý dilatometer, Nová vetva S. Danko
  26.11. ZP Zádiel, 24m prieskum výstup, Danko S., Baláž Matej (HO-Metropol)
102.
27.11. Domica, Izolátor mapovanie, profil, dáta Hochmuth,Mikloš, Kovalik
103. 30.11. Skalistý dolný dilatometer Hochmuth, Šupinský, Fusganger
104. 30.11. Ľadnica, Arch. d. meteostanica, skenovanie Hochmuth, Šupinský, Mogyorosyová
  5.12. Zádiel, HV vpovrchovka v závere dol. Danko S., Matis Š., Vlado ?
105. 7.12. Domica mapovanie
Hochmuth,Mikloš, Kovalik
106. 7.12. Ľadnica, Majkova dáta, povrch
Hochmuth,Mikloš, Kovalik, Šmída
  7.8.12 Kunia, Milada JP Kunia p, SP Milada Danko S. + maďarskí a RV jaskyniari
  9.12. Štós rokovanie SSJ ZH, Danko, Gaál
107. 10.12. Severná sieň meteostanica, skenovanie Hochmuth, Šupinský
108. 10.12. Ľadnica dáta, inštal WH
Hochmuth, Šupinský
109. 14.12. Domica, Čertova kopanie, dáta Hochmuth, Kovalik,Šupinský, Danko, Putiš M.
110. 15.12. Zlá diera dáta Hochmuth + 2, Pancuráková
111. 16.12. Kysacká j. dáta Hochmuth
112. 22.12. Domica kopanie, dáta Hochmuth, Kovalik,Šupinský
  26.12. Zádiel ZP  nad Guánovou Danko S.
113. 27.12. Skalistý d., S., J.p. doštičky, dilatometer Hochmuth + Fusganger + MH
  27.12. Zádiel HV nad Čertovou stenou, prieskum Danko S.
114. 28.12. Domica kopanie, dáta, mapovanie
Hochmuth,Kovalik,Šupinský, A.Gessert, Danko
  29.12. Skalistý potok dilatometer, prieskum Danko, Ferko
  30.12. Helena, Matejova prieskum Danko S.
115. 31.12. Kysacká jaskyňa exkurzia, dáta Hochmuth, Kovalik, A. a K. Gessert + Nina

vysvetlivky:
TD napísaný: žltý Hochmuth (115), zelený bez TD - Danko  (42)


 

akcia estetizačnáakcia estetizačná