Prehľad akcií 2019

 

TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
1. 1.1. Kysacká
dáta, ťaženie (76)
Hochmuth,  Mikloš, Kyšela
2. 5.1.
Domica, Silická mapovanie, prieskum, doštičky  Hochmuth, Mikloš, Danko, Lacko, Čúzyová S.
  7.1. Lipovce základňa Hochmuth + 2
  7.1. Jasovská planina povrchový prieskum Danko S.
3. 9.1. Jasovská planina doštičky, povrchová exkurzia Hochmuth, Fusgäger, Tajboš
4. 12.1. Skalistý h+d dilatometer, WH1080 Hochmuth, Mikloš, Kovalik,  schôdza Cassovia
  13.1. Lipovce, Zlá diera kontrola Hochmuth (Košč, Pancuráková)
  17.1. Lipovce základňa Hochmuth + 1
5. 19.1. Domica prieskum, mapovanie Hochmuth, Mikloš, Danko, o.s. Prešov 6 členov

tabuľka
TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná