Prehľad akcií 2020

tabuľka
 

TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
  1.1. Domica, Sil.planina
doštičky
A. a K. Gessert
  1.1. Lipovce, vodopád kontrola Z. a V. Hochmuthovci
1. 4.1. Domica kopanie, profil, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Danko,
S.L.Čúzyová, N.Lacko, P.Ferko
2. 7.1. Sil planina, Berč, Sk.P.d doštičky, loger, kontrola
Hochmuth, Fusgänger
3. 11.1. základňa, Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková)
4. 13.1. Kysacká dáta Hochmuth
5. 15.1. Klimentova sieň, Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
6. 15.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
7. 19.1. Domica kopanie, MARS, dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník
8. 21.1. Skalistý horný zrážkomer, dilatometer Hochmuth, Šupinský, Fusgänger
9. 21.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský
  24.1. Lipovce práce na základni Hochmuth, Kovalik, Mikloš
10. 1.2. Domica dáta, skenovanie, kopanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Danko,
N.Lacko
11. 6.2. Domica archeologia, dáta, povrch Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Soják, Habaj
  7.2. Skalistý horný prieskum Danko S.
12. 8.2. Zlá diera, základňa dáta skvapu Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková + 1
13. 15.2. Domica prieskum, kopanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Danko, Lacko, Huba
Košč, Pancuráková, Šatník, Braňo...
  22.2. Lipovce základňa, Ľ.závora Hochmuth, VH
14.
23.2. Domica stará mapovanie, kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš
15.
23.2. Ľadnica dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
 
23.2. Skalistý horný dáta, prieskum S. Danko, Matej D.
16. 25.2. Kysacká dáta, chemizmus Hochmuth, Šúty + 1
17 27.2. Domica vynesenie lez stĺpu Hochmuth, Šupinský, Danko
18. 27.2. Ľadnica inštalácie WH (č.9) v strope Hochmuth, Šupinský, Danko
akcia estetizačnáakcia estetizačná