Prehľad akcií 2020

Prehľad akcií
 

TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
  1.1. Domica, Sil.planina
doštičky
A. a K. Gessert
  1.1. Lipovce, vodopád kontrola Z. a V. Hochmuthovci
1. 4.1. Domica kopanie, profil, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Danko,
S.L.Čúzyová, N.Lacko, P.Ferko
2. 7.1. Sil planina, Berč, Sk.P.d doštičky, loger, kontrola
Hochmuth, Fusgänger
3. 11.1. základňa, Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková)
4. 13.1. Kysacká dáta Hochmuth
5. 15.1. Klimentova sieň, Čertova skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
6. 15.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
7. 19.1. Domica kopanie, MARS, dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník
8. 21.1. Skalistý horný
zrážkomer, dilatometer Hochmuth, Šupinský, Fusgänger
9. 21.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský
  24.1. Lipovce práce na základni Hochmuth, Kovalik, Mikloš
10. 1.2. Domica dáta, skenovanie, kopanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Danko,
N.Lacko
11. 6.2. Domica archeologia, dáta, povrch Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Soják, Habaj
  7.2. Skalistý horný prieskum Danko S.
12. 8.2. Zlá diera, základňa dáta skvapu Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková + 1
13. 15.2. Domica prieskum, kopanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Danko, Lacko, Huba
Košč, Pancuráková, Šatník, Braňo...
  22.2. Lipovce základňa, Ľ.závora Hochmuth, VH
14.
23.2. Domica stará mapovanie, kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš
15.
23.2. Ľadnica dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
 
23.2. Skalistý horný dáta, prieskum S. Danko, Matej D.
16. 25.2. Kysacká dáta, chemizmus Hochmuth, Šúty + 1
17. 27.2. Domica vynesenie lez. stĺpu Hochmuth, Šupinský, Danko
18. 27.2. Ľadnica inštalácia WH (č.9) v strope Hochmuth, Šupinský, Danko
19. 29.2. Domica kopanie, skenovanie, objavy Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko,
Košč, Pancuráková, Braňo. + 20 maďarov
  8.3. Skalistý prieskum, Tomášova s. Danko S.
  11.3. Lipovce práce s drevom Hochmuth, Mikloš
20. 14.3. Domica kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš,N.Lacko
  17.3. Lipovce Kamenná baba, riešenie zákrytu
Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  20.3. Lipovce Kamenná baba, studn.d. Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  20.3.  Jasovská planina, okolie VP
povrch Danko S., Matej, Michal
  22.3.
 Jasovská planina, VP
povrch, servis Danko S.
21. 22.3. Kysacká ťažba, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela
  25.3. Lipovce studnička dolná Hochmuth  (+ Šatník)
  27.3. Lipovce práce na základni Hochmuth + Košč, Pancuráková
22. 29.3. Jasovská planina, JPC prieskum Danko, A.Dobos (+ Hochmuth, Mikloš)
23. 29.3. Skalistý, doštičky dilatometer, doštičky Hochmuth, Mikloš (+ Fusgänger)
24. 29.3. Silická ľadnica dáta z WH Hochmuth, Mikloš
25. 1.4. Jasovská planina doštičky, pr. Somšákova Hochmuth, Fusgänger
26. 1.4. Silická ľadnica doštičky, dáta WH Hochmuth
  3.4. Lipovce práce na základni Hochmuth, Mikloš
27. 5.4. Kysacká kopanie (200), dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela,D.Jakubk., Číňan
  6.4. Lipovce práce na základni Hochmuth
  9.4. Lipovce, kaňon práce, mostíky Hochmuth, Mikloš
  13.4. Lipovce práce na základni Hochmuth +4
28. 15.4. Zlá diera, Kamen. baba dáta, práce Hochmuth, Mikloš, Fusgänger, Košč, Pancuráková
  18.4. Lipovce práce na ch. Marína Hochmuth
29. 19.4. Kysacká kopanie (100), dáta Hochmuth, Mikloš, Číňan
  22.4. Lipovce mostík č. 6 Hochmuth, Mikloš
  24.5. Lipovce základňa Hochmuth, Hochmuthová
  25.4. Kopytovská dol. Voroblik: stupačka, reťaz Hochmuth, Mikloš
  26.4. Skalistý cesta k povrchu, dilatometer S. Danko
  29.4. Lipovce,Peňažnica, hrad revízia chodníkov Hochmuth, Mikloš
30. 1.5. Kysacká kopanie (250), dáta Hochmuth, Mikloš, Číňan, Kyšela, skaut, Domin.
  2.5. Kanné, Lipovce dovoz dreva Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  2.5. Zádielska dolina
rozširovacie práce
Danko +
  3.5. JP., Severne od skládky na Deravej skale. nová lokalita Danko +
31. 6.5. Ladnica, Domica dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  8.5. Lipovce, Zlá diera kontrola WH Hochmuth+1, Košč  a P. + Braňo
32. 10.5. Domica kopanie, lezenie Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský, Dobos
33. 15.5. Domica (Stará Domica) skenovanie, mapovanie Hochmuth, Šupinský
34. 15.5. Silická Ľadnica skenovanie Hochmuth, Šupinský
  16.5. Zlá diera otvorenie jaskyne Hochmuth + 1, Košč + 2
  17.5. Zádiel, vých. svah práce na vchode Danko
  18.5. JP, okolie Váp. vrchu povrch Danko
  19.5. JP od Hája po Miglinc povrch Danko
35. 20.5. Zlá diera betón, dáta Hochmuth ,Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník + 1
36. 21.5. Domica, Líščia kontakt, kopanie Hochmuth, Danko, Šupinský, Lacko
37.
23.5.
Domica, Líščia prieskum, kopanie
Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský,
Lacko, S.L.Čúzyová, A.Dobos

28.5.
Lipovce
chodník na hrad
Hochmuth, Mikloš
38. 29.5. Domica, Líščia mapovanie, sken Hochmuth, Danko, Šupinský, Kaňuk
39. 30.5. Kysacká kopanie, 350, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Číňan + 3
31.5. Skalistý potok dilatometer Danko
  10.6. Lipovce opravy terénu Hochmuth, Mikloš
40. 12.6. Kysacka kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš
  14.6. Skalistý prieskum Danko +
41. 18.6. Kysacká kopanie, 150 Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Kaňuk
  19.6. Lipovce - Lačnov práce, studnička kontr. Hochmutrh, Košč
  20.6. Lipovce vodopád Hochmuth + 4
42. 21.6. Domica - Čertova, Líščia prieskum, dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, Ujlakiová
43. 24.6. Kysacká kopanie: Otova sieň Hochmuth, Mikloš
  27.6. Lipovce, Zla diera brána, vyhliadka nerez Hochmuth + 4, Košč + 3
44. 28.6. Kysacká Otova sieň  (150)
Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Chovanec + 1
45.
29.6. Skalistý, J.Planina, S. planina dáta, doštičky Hochmuth, Bogľarský, Nováková
46. 2.7. Jasovská a Silická planina doštičky Hochmuth, Kovalik, Fusgänger
47. 3.7. Kysacká jaskyňa kopanie (240) Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šuty +1
48. 5.7. Domica (stará), Líščia mer., kopanie dáta kv. Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko
  6.7. Lipovce nad vdp., chata Hochmuth + 4
49. 7.7. Kysacká jaskyňa 4. schodište, opr. WH Hochmuth, Mikloš
50. 8.7. Zlá diera dáta Hochmuth + 4, Košč, Michaela, Timea, Nikol
51. 11.7. Kysacká dáta, kontrola Hochmuth, Kyšela + 3
52. 17.7. Skalistý, dolný spomienka Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Košč, Pancuráková, Kýška, Kýšková, Malík, Vrábel, Plankenbucher + 1
53. 19.7. Kysacká 100v, múrik Hochmuth, Mikloš, Šupinský
  20.7. Lipovce transport, práce Hochmuth
  22.7. Lipovce prístavba Hochmuth, Mikloš
54. 24.7. Kysacká 200v, dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šašak
55. 25.7. Skalistý horný rekonštr. trav., d. Hochmuth, Danko, Šupinský
56. 26.7. Kysacká 120v. Hochmuth, Mikloš, Novák (Číňan)
57. 27.7. Márnikova jaskyňa exkurzia Hochmuth + 3, Psotka + členovia Drienky
  28.7. Lipovce lúka, náter Hochmuth, Hochmuthová
58. 30.7. Líščia diera, Domica  nad K5, 140v Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko, A.Dobos
59.
2.8. Kysacká stavba múrika Hochmuth, Mikloš, Hochmuth V+ 2
60. 3.8. Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Kovalik, Šupinský
61. 5.8. Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský
  6.8. Lipovce dvere, Zlá diera Hochmuth
62. 9.8. Kysacká ťaženie, 250v. Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Milčevič (Kukuč)
  10.8. Lipovce dvere,
Hochmuth, aj u Košča
63. 11.8. Zlá diera dáta, práce K.
Hochmuth, Košč, Pancuráková, Klára, Táňa, Šatník
64. 12.8. JMN skenovanie Hochmuth, Šupinský, Kaňuk, Nováková
  14.8. Lipovce tabuľka a i. Hochmuth, Mikloš
  15.8. Skalistý pod dilatometrom Danko +
65. 16.8. Líščia diera (Domica) ťaženie 100v, map. Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, (A.Dobos + 4)
  17.8. Lipovce čelná stena ZH
  19.8. Lipovce čelná stena ZH
66. 22.8. Domica Paleontol.,  dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Čeklovský (SMOPaJ)
  25.8. Lipovce čelná stena ZH
  26.8. Lipovce čelná stena ZH+3
67. 28.8. Domica skenovanie 2. pl. Hochmuth, Šupinský (Danko, Gaál, Gažík......)
68. 29,30 Líščia diera (Domica) ťaženie 100 + 80 Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko, Danko
69. 2.9. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
  4.9. Predsedníctvo SSS, LM
  Hochmuth
70.
5.9.
Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
  5.9. Skalistý dilatometer Danko
  8.-9. Konferencia LM, RR
  Hochmuth, Šupinský, Nováková
  12.9. Skalistý pod dilatometrom Danko + 1
71. 13.9. Líščia diera (Domica) ťaženie 120 Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko
72. 20.9. Kysacká ťaženie (120),data Hochmuth, Mikloš, Kyšela
  23.9. Lipovce lúka, údržba Hochmuth, Mikloš
73. 26.9. Domica skenovanie, map. Hochmuth, Mikloš, Šupinský
74. 29.9. Skalistý, Jasovská, SIlická doštičky, dilat. Hochmuth, Fusgänger
75. 3.10. Domica, Líščia, S. a J.pl.
dáta, doštičky Hochmuth, Mikloš, Šupinský, (Danko)
  4.10. Zlá diera stretnutie Hochmuth, Kovalik, Košč, Pancuráková
76. 8.10. Kysacká dáta, transport Hochmuth, Mikloš
  9.10. Olšinkov práce Hochmuth, Kovalik
  16.10 Olšinkov práce Hochmuth, Kovalik, Mikloš
77. 18.10. Kysacká ťaženie (250) Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Šúty
78. 21.10. Zlá diera dáta, exkurzia Hochmuth, Mikloš, Šuty, Hričinová, Marcinčin, Košč
22.10. Lipovce základňa, zábr. Hochmuth, Mikloš
79. 27.10. Kopytovská dol., Voroblik stupačky, strom Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  1.11. Lipovce Peňažnica, hrad
Hochmuth, Mikloš
  4.11. Lipovce zábradlie na M. Hochmuth, Hochmuthová
80. 5.11. Kysacká betón, dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik
81. 8.11. Kysacká betón, ťaženie 100 Hochmuth, Mikloš, Kyšela
82. 11.11. Kysacká betón, schody Hochmuth, Mikloš, Kovalik
83. 13.11. Domica kopanie, sken.
mapovanie
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský
Košč, Pancuráková, Šatník, Braňo
84. 14.11. Bezodná Ľadnica skenovanie Danko, Šupinský
85. 17.11. Kysacká betón, ťaženie 241 Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Šuty, Marcinčin
86. 20.11. Kysacká transport štrku Hochmuth, Mikloš, Kovalik
87. 24.11. Kysacká stavba múrika Hochmuth, Mikloš, Kovalik
88. 26.11. Kysacká 5. a 6.schod Hochmuth, Mikloš, Kovalik
89. 29.11. Kysacká 7. a 8.schod Hochmuth, Mikloš, Kovalik
akcia estetizačnáakcia estetizačná