Prehľad akcií 2020

iktabuľka
 

TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
  1.1. Domica, Sil.planina
doštičky
A. a K. Gessert
  1.1. Lipovce, vodopád kontrola Z. a V. Hochmuthovci
1. 4.1. Domica kopanie, profil, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Danko,
S.L.Čúzyová, N.Lacko, P.Ferko
2. 7.1. Sil planina, Berč, Sk.P.d doštičky, loger, kontrola
Hochmuth, Fusgänger
3. 11.1. základňa, Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková)
4. 13.1. Kysacká dáta Hochmuth
5. 15.1. Klimentova sieň, Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
6. 15.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
7. 19.1. Domica kopanie, MARS, dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník
8. 21.1. Skalistý horný
zrážkomer, dilatometer Hochmuth, Šupinský, Fusgänger
9. 21.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský
  24.1. Lipovce práce na základni Hochmuth, Kovalik, Mikloš
10. 1.2. Domica dáta, skenovanie, kopanie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Danko,
N.Lacko
11. 6.2. Domica archeologia, dáta, povrch Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Soják, Habaj
  7.2. Skalistý horný prieskum Danko S.
12. 8.2. Zlá diera, základňa dáta skvapu Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková + 1
13. 15.2. Domica prieskum, kopanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Danko, Lacko, Huba
Košč, Pancuráková, Šatník, Braňo...
  22.2. Lipovce základňa, Ľ.závora Hochmuth, VH
14.
23.2. Domica stará mapovanie, kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš
15.
23.2. Ľadnica dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
 
23.2. Skalistý horný dáta, prieskum S. Danko, Matej D.
16. 25.2. Kysacká dáta, chemizmus Hochmuth, Šúty + 1
17. 27.2. Domica vynesenie lez. stĺpu Hochmuth, Šupinský, Danko
18. 27.2. Ľadnica inštalácia WH (č.9) v strope Hochmuth, Šupinský, Danko
19. 29.2. Domica kopanie, skenovanie, objavy Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko,
Košč, Pancuráková, Braňo. + 20 maďarov
  8.3. Skalistý prieskum, Tomášova s. Danko S.
  11.3. Lipovce práce s drevom Hochmuth, Mikloš
20. 14.3. Domica kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš,N.Lacko
  17.3. Lipovce Kamenná baba, riešenie zákrytu
Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  20.3. Lipovce Kamenná baba, studn.d. Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  20.3.  Jasovská planina, okolie VP
povrch Danko S., Matej, Michal
  22.3.
 Jasovská planina, VP
povrch, servis Danko S.
21. 22.3. Kysacká ťažba, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela
  25.3. Lipovce studnička dolná Hochmuth  (+ Šatník)
  27.3. Lipovce práce na základni Hochmuth + Košč, Pancuráková
22. 29.3. Jasovská planina, JPC prieskum Danko, A.Dobos (+ Hochmuth, Mikloš)
23. 29.3. Skalistý, doštičky dilatometer, doštičky Hochmuth, Mikloš (+ Fusgänger)
24. 29.3. Silická ľadnica dáta z WH Hochmuth, Mikloš
25. 1.4. Jasovská planina doštičky, pr. Somšákova Hochmuth, Fusgänger
26. 1.4. Silická ľadnica doštičky, dáta WH Hochmuth
  3.4. Lipovce práce na základni Hochmuth, Mikloš
27. 5.4. Kysacká kopanie (200), dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela,D.Jakubk., Číňan
  6.4. Lipovce práce na základni Hochmuth
  9.4. Lipovce, kaňon práce, mostíky Hochmuth, Mikloš
  13.4. Lipovce práce na základni Hochmuth +4
28. 15.4. Zlá diera, Kamen. baba dáta, práce Hochmuth, Mikloš, Fusgänger, Košč, Pancuráková
  18,4. Lipovce práce na ch. Marína Hochmuth
29. 19.4. Kysacká kopanie (100), dáta Hochmuth, Mikloš, Číňan
  22.4. Lipovce mostík č. 6, Hochmuth, Mikloš
  24.5. Lipovce základňa Hochmuth, Hochmuthová
  25.4. Kopytovská dol. voroblik, stupačka, reťaž Hochmuth, Mikloš
  26.4. Skalistý cesta k povrchu, dilatom. S. Danko
  29.4. Lipovce,Peňažnica, hrad revízia chodníkov Hochmuth, Mikloš
30. 1.5. Kysacká kopanie (250), dáta Hochmuth, Mikloš, Číňan, Kyšela, skaut, Domin.
  2.5. Kanné, Lipovce dovoz dreva Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  2.5. Zádielska dolina
rozširovacie práce
Danko +
  3.5. JP., Severne od skládky na Deravej skale. nová lokalita Danko +
31. 6.5. Ladnica, Domica dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik
  8.5. Lipovce, Zlá diera kontrola WH Hochmuth+1, Košč  a P. + Braňo
32. 10.5. Domica kopanie, lezenie Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský, Dobos
33. 15.5. Domica (Stará Domica) skenovanie, mapovanie Hochmuth, Šupinský
34. 15.5. Silická Ľadnica skenovanie Hochmuth, Šupinský
  16.5. Zlá diera otvorenie jaskyne Hochmuth + 1, Košč + 2
  17.5. Zádiel, vých. svah práce na vchode Danko
  18.5. JP, okolie Váp. vrchu povrch Danko
  19.5. JP od Hája po Miglinc povrch Danko
35. 20.5. Zlá diera betón, dáta Hochmuth ,Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník + 1
36. 21.5. Domica, Líščia kontakt, kopanie Hochmuth, Danko, Šupinský, Lacko
37.
23.5.
Domica, Líščia prieskum, kopanie
Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský,
Lacko, S.L.Čúzyová, A.Dobos

28.5.
Lipovce
chodník na hrad
Hochmuth, Mikloš
38. 29.5. Domica, Líščia mapovanie, sken Hochmuth, Danko, Šupinský, Kaňuk
39. 30.5. Kysacka kopanie, 350, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Číňan + 3
akcia estetizačnáakcia estetizačná