Prehľad akcií 2020

 Prehľad akcií

akcia estetizačnáakcia estetizačná

 TD napísaný: žltý Hochmuth,  modrý Šupinský zelené - akcie S.Danka v Skalistom potoku a iné vedené paralelne

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
  1.1. Domica, Sil.planina
 doštičky
A. a K. Gessert
1. 4.1. Domica profil, mapovanie
kopanie, (35) 
Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Danko, S.L.Čúzyová, N.Lacko, P.Ferko
2. 7.1. Sil planina, Berč, Sk.P.d doštičky, loger, kontrola
Hochmuth, Fusgänger
3. 11.1. základňa, Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková)
4. 13.1. Kysacká dáta Hochmuth
5. 15.1. Klimentova sieň, Čertova skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
6. 15.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
7. 19.1. Domica kopanie, MARS, dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník
8. 21.1. Skalistý horný
zrážkomer, dilatometer Hochmuth, Šupinský, Fusgänger
9. 21.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský
10. 1.2. Domica dáta, skenovanie, kopanie (30)
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Danko, N.Lacko
11. 6.2. Domica archeologia, dáta, povrch Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Soják, Habaj
  7.2. Skalistý horný prieskum Danko S.
12. 8.2. Zlá diera, základňa dáta skvapu Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková + 1
13. 15.2. Domica prieskum,dáta,
kopanie, (83)
Hochmuth, Šupinský, Danko, Lacko, Huba, Košč, Pancuráková, Šatník, Braňo...
14.
23.2. Domica stará mapovanie, kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš
15.
23.2. Ľadnica dáta Hochmuth, Kovalik, Mikloš
 
23.2. Skalistý horný dáta, prieskum S. Danko, Matej D.
16. 25.2. Kysacká dáta, chemizmus Hochmuth, Šúty + 1
17. 27.2. Domica vynesenie lez. stĺpu Hochmuth, Šupinský, Danko
18. 27.2. Ľadnica inštalácia WH (č.9) v strope Hochmuth, Šupinský, Danko
19. 29.2. Domica skenovanie, objavy
kopanie (72)
Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, Košč, Pancuráková, Braňo. + 20 maďarov
  8.3. Skalistý prieskum, Tomášova s. Danko S.
20. 14.3. Domica kopanie 42, dáta Hochmuth, Mikloš, N.Lacko
  20.3.  Jasovská planina, okolie VP
povrch Danko S., Danko Matej, Michal
  22.3.
 Jasovská planina, VP
povrch, servis Danko S.
21. 22.3. Kysacká ťažba, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela
22. 29.3. Jasovská planina, JPC prieskum Danko, A.Dobos (+ Hochmuth, Mikloš)
23. 29.3. Skalistý, doštičky dilatometer, doštičky Hochmuth, Mikloš (+ Fusgänger)
24. 29.3. Silická ľadnica dáta z WH Hochmuth, Mikloš
25. 1.4. Jasovská planina doštičky, pr. Somšákova Hochmuth, Fusgänger
26. 1.4. Silická ľadnica doštičky, dáta WH Hochmuth
27. 5.4. Kysacká kopanie (200), dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela, D.Jakubk., Novák
28. 15.4. Zlá diera, Kamen. baba dáta, práce Hochmuth, Mikloš, Fusgänger, Košč, Pancuráková
29. 19.4. Kysacká kopanie (100), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák
  26.4. Skalistý cesta k povrchu, dilatometer S. Danko
30. 1.5. Kysacká kopanie (250), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela, skaut, Domin.
  2.5. Zádielska dolina
rozširovacie práce
Danko +
  3.5. JP., Deravá skala nová lokalita Danko +
31. 6.5. Ladnica, Domica dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik
32. 10.5. Domica kopanie, 45, lezenie Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský, Dobos
33. 15.5. Domica (Stará Domica) skenovanie, mapovanie Hochmuth, Šupinský
34. 15.5. Silická Ľadnica skenovanie Hochmuth, Šupinský
  17.5. Zádiel, vých. svah práce na vchode Danko
  18.5. JP, okolie Váp. vrchu povrch Danko
  19.5. JP od Hája po Miglinc povrch Danko
35. 20.5. Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková, Šatník + 1
36. 21.5. Domica, Líščia kontakt, kopanie Hochmuth, Danko, Šupinský, Lacko
37.
23.5.
Domica, Líščia  prieskum, kopanie
Hochmuth, Mikloš, Danko, Šupinský, Lacko, S.L.Čúzyová, A.Dobos
38. 29.5. Domica, Líščia mapovanie, sken Hochmuth, Danko, Šupinský, Kaňuk
39. 30.5. Kysacká kopanie, 350, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák + 3
 
31.5. Skalistý potok dilatometer Danko
40. 12.6. Kysacka kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš
  14.6. Skalistý prieskum Danko +
41. 18.6. Kysacká kopanie, 150 Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Kaňuk
42. 21.6. Domica - Čertova, Líščia prieskum, dáta,
mapovanie
Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, Ujlakiová
43. 24.6. Kysacká kopanie: Otova sieň Hochmuth, Mikloš
44. 28.6. Kysacká Otova sieň  (150)
Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Chovanec + 1
45.
29.6. Skalistý, J.Planina, S. planina dáta, doštičky Hochmuth, Bogľarský, Nováková
46. 2.7. Jasovská a Silická planina doštičky Hochmuth, Kovalik, Fusgänger
47. 3.7. Kysacká jaskyňa kopanie (240) Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šuty +1
48. 5.7. Domica (stará), Líščia mer., kopanie dáta kv. Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko
49. 7.7. Kysacká jaskyňa 4. schodište, opr. WH Hochmuth, Mikloš
50. 8.7. Zlá diera dáta Hochmuth + 4, Košč, Michaela, Timea, Nikol
51. 11.7. Kysacká dáta, kontrola Hochmuth, Kyšela + 3
52. 17.7. Skalistý, dolný spomienka Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Košč, Pancuráková, Kýška,Kýšková, Malík, Vrábel, Plankenbucher + 1
53. 19.7. Kysacká 100v, múrik Hochmuth, Mikloš, Šupinský
54. 24.7. Kysacká 200v, dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šašak
55. 25.7. Skalistý horný rekonštr. trav., d. Hochmuth, Danko, Šupinský
56. 26.7. Kysacká 120v. Hochmuth, Mikloš, Novák
57. 27.7. Márnikova jaskyňa exkurzia Hochmuth + 3, Psotka + členovia Drienky
58. 30.7. Líščia diera, Domica  nad K5, 140v Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko, A.Dobos
59.
2.8. Kysacká stavba múrika Hochmuth, Mikloš, Hochmuth V+ 2
60. 3.8. Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Kovalik, Šupinský
61. 5.8. Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský
62. 9.8. Kysacká ťaženie, 250v. Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Milčevič (Kukuč)
63. 11.8. Zlá diera dáta, práce K.
Hochmuth, Košč, Pancuráková, Klára, Táňa, Šatník
64. 12.8. JMN skenovanie Hochmuth, Šupinský, Kaňuk, Nováková
  15.8. Skalistý pod dilatometrom Danko +
65. 16.8. Líščia diera (Domica) ťaženie 100v, map. Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Danko, (A.Dobos + 4)
66. 22.8. Domica Paleontol.,  dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Čeklovský (SMOPaJ)
67. 28.8. Domica skenovanie 2. pl. Hochmuth, Šupinský (Danko, Gaál, Gažík......)
68. 29,30 Líščia diera (Domica) ťaženie 100 + 80 Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko, Danko
69. 2.9. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
70.
5.9.
Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
  5.9. Skalistý dilatometer Danko
  8.-9. Konferencia LM, RR
  Hochmuth, Šupinský, Nováková
  12.9. Skalistý pod dilatometrom Danko + 1
71. 13.9. Líščia diera (Domica) ťaženie 120 Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Lacko
72. 20.9. Kysacká ťaženie (120),data Hochmuth, Mikloš, Kyšela
73. 26.9. Domica skenovanie, map. Hochmuth, Mikloš, Šupinský
74. 29.9. Skalistý, Jasovská, Silická doštičky, dilat. Hochmuth, Fusgänger
75. 3.10. Domica, Líščia, S. a J.pl.
dáta, doštičky Hochmuth, Mikloš, Šupinský, (Danko)
76. 8.10. Kysacká dáta, transport Hochmuth, Mikloš
77. 18.10. Kysacká ťaženie (250) Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Šúty
78. 21.10. Zlá diera dáta, exkurzia Hochmuth, Mikloš, Šuty, Hričinová, Marcinčin, Košč
79. 27.10. Kopytovská dol., Voroblik stupačky, strom Hochmuth, Kovalik, Mikloš
80. 5.11. Kysacká betón, dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik
81. 8.11. Kysacká betón, ťaženie 100 Hochmuth, Mikloš, Kyšela
82. 11.11. Kysacká betón, schody Hochmuth, Mikloš, Kovalik
83. 13.11. Domica kop. (91)
sken. map.
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský, Košč, Pancuráková,Šatník, Braňo
84. 14.11. Bezodná Ľadnica skenovanie Danko, Šupinský, Jakab, Polláková
85. 17.11. Kysacká betón, ťaženie 241 Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Novák, Šuty, Marcinčin
86. 20.11. Kysacká transport štrku Hochmuth, Mikloš, Kovalik
87. 24.11. Kysacká stavba múrika Hochmuth, Mikloš, Kovalik
88. 26.11. Kysacká 5. a 6.schod Hochmuth, Mikloš, Kovalik 
89. 29.11. Kysacká 7. a 8.schod Hochmuth, Mikloš, Kovalik
90. 2.12. Kysacká múrik, plošina Hochmuth, Mikloš, Kovalik
91. 3.12. Domica, Ľadnica paleont., dáta Šupinský, Šašak, Čeklovský, Orvošová + 2, Šurka, Miľovský
92. 3.12. Ľadnica sken Šupinský, Šašak, Šurka, Miľovský
93. 6.12 Kysacká 157v, pl., hore
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Kyšela
94. 11.12. Domica map., sken, dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Šupinský
95. 12.12. Kopyt. dol., A.rebro mapovanie Hochmuth, Košč, Pancuráková, B.Rypák
96. 15.12. Kysacká do S.Leg., dáta Hochmuth, Mikloš
97. 17.12. Kysacká inštal servis. WH Hochmuth
 
17.12. Jasovská planina doštičky Hochmuth, Fusgänger
98. 18.12. Domica, Nebezp. dóm skenovanie, map. Hochmuth, Mikloš, Šupinský
 
18.12. Silická planina, Ľadnica
doštičky Hochmuth, Mikloš, Šupinský
99. 22.12. Kysacká do leg. siene Hochmuth, Mikloš (Kovalik návšt.)
100 27.12. Jasovská, Silická doštičky Hochmuth, Kovalik, Fusgänger
101 29.12. Kysacká práce Hochmuth, Mikloš
102 30.12. Kysacká práce, 300v.
Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Stano S. Novák, Šuty
103 31.12. Zlá diera, základňa dáta, stretnutie Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Košč, Pancuráková
akcia estetizačnáakcia estetizačná

Prehľad akcií koordinovaných S. Dankom

 
zelené - Skal. potok

akcia estetizačnáakcia estetizačná

č.

dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
 1 6.1. Zádiel svah ZP
 povrch
Danko
 2 9.2.
Skalistý
cesta potápačov                             
Danko
 3 23.2.
Skalistý
exkurzia + odb. v Tomášovej sieni
Danko S., Danko Matej
 4 24.2.
JP, pri Vianočnej j.
kopanie Danko
 5 8.3.
Skalistý
Tomášova sieň - postup 6m, končí
Danko
 6 20.3.
JP, pri Vianočnej
kopanie
Danko S., D. Matej, D. Michal
 7 22.3.
pri Vianočnej, Líšč.
kopanie
Danko S.
 8 29.3.
Jask. pod cestou     
kopanie - opúšťanme lokalitu
Danko S., Dobos A.
 9 19.4.
Zádielska a Hájska
povrch
Danko
 10 26.4.
Skalistý
rekognoskácia cesty potápačov
Danko
 11 2.5. Zádiel.svah ZP
rozširovacie práce
Danko
 12 3.5.
JP, Krivá čerešňa
povrchovka s mies. znalcom
Danko. Dobos A. Ferencz O
 13 17.5. Zádiel. svah ZP
rozširovacie práce, sekanie Danko
 14 18.5.
JP, Brezový ponor
povrch Danko
15 19.5. JP, Háj Salaš povrch Danko
16 31.5. Skalistý dilatometer Danko
17 2.6. Zádiel.svah ZP rozširovacie pr. sekanie Danko
 18 14.6.
Vianočná priepasť
vytipovanie ako ďalej
Danko
 19 29.6. Vianočná priepasť
prekopanie, spojenie 2 miest Danko
 20 12.7. Zádiel. svah ZP,
povrch Danko
 21 18.7. HU,Pénz Patak, Tomáš.
exkurzia
Danko + 2 domáci
 22 18.7. Skalistý ? odbočka v Tom. sieni Danko
 23 2.8. Zádiel. svah HV
povrch
Danko
 24 8-9.8. Slovinsko
exkurzia Danko + 8 maďarskí jaskyniari
 25 5.9. Skalistý
Dilatometer Danko
 26 6.9. JP, sev. od Ladisl.pr.
kopanie na dne depresie
Danko, Dobos A.
 27 12.9. Skalistý sekanie v Novej vetve, nad s. 17.13. Danko, Dobos A.
 28 14.9. MP, Suchá studňa kopanie Danko, Stone Clayton
 29 20.9. JP, Lofflerov vrch    
povrch, + Stará
Danko
 30 21.9. Žlab nad výverom Skal
povrch
Danko S. Danková Z.
 31 3.10. Anjelska cesta povrch Danko
 32 11.10. MP, svah v Moldave povrch Danko
 33 17.10. JP juh. výv. Miglinc povrch Dako S, Danko M.
 34 8.11. MP, Suchá studňa kopanie, rozš, obj. 4m Danko, S.Clayton
 35 13.11. MP okolie Jazv. hradu povrch Danko
 36 15.11. MP, Suchá studňa kopanie Danko, Stone c., Dobos A.
 37 22.11. sonda na Miglinci kopanie Danko, Šupinský, Šašak
 38 27.11. Zádiel. dol., svah HV povrch
Danko, Matis Š.
 39 6.12. okolie Bakút
povrch
Danko
40
-44
21.
31.12
Skalistý potok odstrojenie, 5 x Danko

 

akcia estetizačnáakcia estetizačná