Prehľad akcií 2020

tabuľka

TD napísaný: žltý Hochmuth, zelený- Danko

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                        
účastníci                                           
  1.1. Domica, Sil.planina
doštičky
A. a K. Gessert
  1.1. Lipovce, vodopád kontrola Z. a V. Hochmuthovci
1. 4.1. Domica kopanie, profil, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Šupinský, Danko,
S.L.Čúzyová, N.Lacko, P.Ferko
2. 7.1. Sil planina, Berč, Sk.P.d doštičky, loger, kontrola
Hochmuth, Fusgänger
3. 11.1. základňa, Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková)
4. 13.1. Kysacká dáta Hochmuth
5. 15.1. Klimentova sieň, Ľadnica skenovanie, dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
6. 15.1. Silická ľadnica dáta Hochmuth, Šupinský, Ujlakiová, Buchala
akcia estetizačnáakcia estetizačná