Montanistika

 

Podzemie nie je iba prírodné, existujú aj umelé priestory, napr. staré bane, podzemné chodby na hradoch, a iné, ktorých bádanie je rovnako vzrušujúce ako u jaskýň. Naša skupina sa v r. 2012 venovala "znovuobjaveniu" starej bane na Branisku, pri obci Šidliar.
vodorovná štôlňa má solídny profil Na dne sú  rôzne napr. kalcitové a limonitové náteky
 yostup po vyčerpaní šachty  Na dne - koniec