Prehľad akcií 2022

Prehľad akcií 2022

TD napísaný: žltý Hochmuth zelený Gessert modrý Šupinský

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
 01 4.1. Zlá diera, základňa
dáta WH, práce
Hochmuth, Mikloš, (Košč, Pancuráková)
02 5.1. Ľadnica a i. dáta, kontrola Hochmuth, Šupinský
03 9.1. Kysacká jaskyňa betón, dáta Hochmuth, Mikloš, Novák
04 13.1. Ľadnica dáta, kontrola Hochmuth, Fussgänger
05 15.1. Kysacká jaskyňa schody do Otovej siene Hochmuth, Mikloš
06 19.1. Ľadnica dáta, kontrola Hochmuth, Mikloš
07 22.1. Kysacká jaskyňa transport (127 v), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela
  24.1. Ľadnica dáta, zadymovanie Šupinský, Kaňuk, Šašak
08 29.1. Mexiko - Tunben-ha mapovanie Hochmuth + 4
  30.1. Mexiko - Tunben-ha mapovanie Hochmuth, Hochmuthová + 3
  1.2. Mexiko - Tunben-ha mapovanie Hochmuth + 3
  1.2. Ľadnica dáta Šupinský + 2
  5.2. Mexiko, cenot Ek-Ma mapovanie Hochmuth + 5
  9.2. Mexiko, cenot Yum kaax exkurzia Hochmuth + 3
  13.2. Ľadnica dáta Šupinský + 1
  13.2. Bezodná ľ. exkurzia A a K. Gessert, Straková, Mogyorósovci
09 16.2. Ľadnica inštalácia WH č.10 Hochmuth
10 19.2. Zlá diera dáta WH Hochmuth (+ B.Rypák)
11 20.2. Kysacká dáta WH, spočítanie netop. Hochmuth, M. Danilák, Lenka Bikárová
12 22.2. Ľadnica, Domica dáta WH, skvap Hochmuth, Šupinský
  25.2. Lipovce práce na základni Hochmuth, + Košč, Pancuráková
13 27.2. Skalistý d.
potápanie, dáta
Gesseret K, Hochmuth,  A  a N. Gessert
14 27.2. Ľadnica
dáta
Hochmuth, K.Gessert 
  4.3. Lipovce, kaňon, Zlá diera zameranie, konzult.
Hochmuth, Seman, + 1, Košč + 2
15 5.3. Kysacká kopanie v Divadle, dáta Hochmuth, Mikloš, Kyšela
16 12.3. Zlá diera dáta WH Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková
  12.3. Skalistý dol. potápanie, za 21. sif. Kýška + 3
17 13.3. Ľadnica dáta Hochmuth, Mikloš, A., K.a N. Gessert 
18. 19.3. Kysacká zábradlie 1, dáta Hochmuth, Mikloš, (n.Vykoupil, Kovalik)
19. 21.3. Kysacká zábradlie, Krompachy Hochmuth, Mikloš
20. 26.3. Ľadnica
dáta Hochmuth, Mikloš
21. 26.3. Izolátor 1
kopanie, dáta u tety
Hochmuth, Mikloš
  26.3. Skalistý dol. Speleodiver, pred 22.sif
Kýška + 3
22. 26.3. Brestovská jask. Potápanie K. a A. Gessert +
  27.3. Brestovská jask. Potápanie K. a A. Gessert +
  27.3. Lipovce - základňa exkurzia Hochmuth + 4
23. 30.3. Skalistý h+d Mars P31, dilat Hochmuth, Fussgänger
24. 2.4. Domica Kečovská ch., 47v. Hochmuth, Mikloš, A., K. a N. Gessert
Rypak, Šatník
  3.4. Lipovce servis Hochmuth (návšt. u Košča)
25. 10.4. Kysacká, zábradlie ťaženie (151 v.), dáta Hochmuth, Mikloš, S. Skyba, P.Tkáč, M. Stanko
26. 14.4. Ľadnica dáta Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Kaňuk, Šašak
27. 14.4. Izolátor 2
ťaženie Hochmuth, Mikloš, Šupinský
  15.4. Skalistý potápanie,  vysoká voda ! Kýška +
  17.4. Kysacká exkurzia Hochmuth + 2
28.
18.4. Zlá diera dáta Hochmuth (Košč, Pancuráková + 1)
29. 20.4. Kysacká jazierko Hochmuth, Mikloš
  23.4. Speleofórum mapa Hochmuth
30. 26.4. Kysacká jazierko, zábradlie 2 Hochmuth, Mikloš
  27.4. Lipovce, Krompachy práce Hochmuth, Mikloš
31.
30.4. Dolný vrch povrchovka Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková, T.Bušová
32.
1.5. Kysacká jazierko, zábradlie 2 Hochmuth, Mikloš, A., K a N.Gessert, + 2 ukr.
  3.5. Lipovce, Zlá diera práce, návšteva Košča Hochmuth, Mikloš, Košč, Sl. Karabinošová
  6.5. Valné zhromaždenie účasť Hochmuth, Kovalik, A.Gessert
  7.5. Speleomíting účasť Hochmuth, A.K a N. Gessert
33. 8.5. Čertova, Líščia rádiosonda, kopanie Hochmuth, Mikloš, K., A, a N. Gessert
Danko, Šupinský, Pecuch
  10.5. Konferencia SSJ účasť Hochmuth
34. 11.5. Ľadnica exkurzia
Hochmuth, A. Gessert, (Šupinský, 25 úč.ex)
  12.5. Konferencia SSJ účasť Hochmuth (Šupinský)
35. 13.5. Kysacká jazierko, exkurzia Hochmuth, Gessert, 4 študenti
36. 15.5. Líščia kopanie Hochmuth, Danko, Mikloš, Pecuch
37. 15.5. Ľadnica stĺp - demontáž, dáta Hochmuth, Danko, Mikloš, Pecuch
  15.5. Kysacká exkurzia S.Skyba +
38.
18.5. Zlá diera dáta Hochmuth, Mikloš (+ os Prešov 3)
39. 21.5. Kysacká jazierko Hochmuth, Mikloš
40 xxxx Brestovská potápanie A. a K.Gessert +
41. 22.5. Líščia kopanie Hochmuth, Danko, Šupinský, Pecuch, Medzihradský
42. 26.5. Kysacká jazierko, schod v Dvorane
Hochmuth, Mikloš
43. 29.5. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš
44. 29.5. Skalistý oprava traverzu, dilat. Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
  1.6. Lipovce horná lúka Hochmuth, Mikloš
45 5.6. Kečovská vyvieračka potápanie A. a K. Gessert
46 7.6. Kysacká jazierko, 2.schod v Dv. Hochmuth, Mikloš
47 11.6. Izolátor 3
oprava, kopanie Hochmuth, Mikloš, N.Lacko
  16.6. Lipovce práce Hochmuth, Mikloš
48 18.6. Zlá diera betón, dáta Hochmuth, Košč + 4
49
19.6. Domica, Izolátor 4
mapovanie, betón, dáta Hochmuth, Mikloš
  24.6. Moldava prednáška Hochmuth
50 25.6. Moldavská jask. exkurzia Hochmuth  + 22
51 26.6. Kysacká Leg. sieň Hochmuth, Mikloš
52 30.6. Kysacká do Kostnice a i. Hochmuth, Mikloš, Kovalik
53
3.7. Izolátor 5, Domica
betón, mapovanie Hochmuth, Mikloš
54
7.7. Zlá diera,Lipovce práce na zákla. dáta Hochmuth, (Košč, Pancuráková + 2)
55 9.-10 Izolátor 6
kopanie, betón (180)
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, N.Lacko
  14.7. Lipovce, Kanný práce, opr. vyhliadky Hochmuth, (Mikloš)
56 15.7. Kysacká Leg. sieň
Hochmuth, Mikloš, Tkač, Skyba
57 17.7. Skalistý, h. traverz priechodný Hochmuth, Fussgänger
  19.7. Lipovce, Zlá diera exkzurzia LM Hochmuth, Holúbek (Košč + 3)
58 21.7. Izolátor 7
kopanie, betón (83) Hochmuth, Kovalik, S. L. Čúzyová, N.Lacko
J.Tajboš (M
eander HKSS)
  23.7. Kysacká kontr. Novák M + 
59 24.7. Kysacká dáta, 3.schod do Dvorany Hochmuth + 5 + 1 + 2
  29.7. Lipovce lúka a i. Hochmth + 3
60 31.7 Skalistý d+h dilatomet., rebrík, traverz Hochmuth, Mikloš, Fussgänger
61 3.8. Izolátor 8
práce, preklad Hochmuth, Mikloš
62 9.8. Kysacká 30v., kvapeľ v Leg.s. Hochmuth, Mikloš, Kovalik
63
12.8. Kysacká betón Leg.s. Hochmuth, Mikloš
  13.8. Lipovce práce dnu, dážď, mosty Hochmuth +2
64 14.8. Izolátor 9
postup dnu, mapovanie
Hochmuth, Mikloš, Tajboš (Meander HKSS) 
65 18.8. Kysacká do Leg. siene, Honda (14)
Hochmuth, Mikloš
66 20.8. Izolátor 10
postup, prehlbovanie (13)
Hochmuth, Mikloš, Tajboš (Meander HKSS)
67 24.8 Zlá diera, Kaňon dáta Hochmuth, D.Bálint, Košč +2
68 27.8. Moldavská jask. exkurzia MSú, kontrola Hochmuth + 20
69 29.8. Izolátor 11
kopanie, dáta u tety (46) Hochmuth, Mikloš, N.Danko, J.Tajboš
70 31.8.
Zlá diera
dáta, opravený WH
Hochmuth + Košč+3
71 10.9. Kysacká stena nápisov, dáta Hochmuth, Mikloš, Novák
72 11.9. Izolátor 12
kopanie (35) Hochmuth, Mikloš, Tajboš (+1)
73 24.9. Zlá diera, Kaňon mapovanie Hochmuth (Košč, Pancuráková)
74 27.9. Most priateľstva (MP) Diablova v, revízia Hochmuth, Mikloš
75 1.10. Zlá diera, kaňon mapovanie Hochmuth, (Košč, Pancuráková)
76 2.10.
Diablova v. 2
rozširovanie
Hochmuth, Mikloš
77 6.10. Kysacká úprava okolia, f. nápisov Hochmuth, Mikloš, Novák
78 8.10. Izolátor 13
kopanie 20, dáta Hochmuth, Mikloš, Tajboš
79 12.10. Zlá diera Mapovanie, dáta Hochmuth, Mikloš (Košč)
80 13.10. Skalistý d. Revízia NPP,  KÚ ŽP Hochmuth + 6 členov komisie
81 16.10 Izolátor 14 kopanie, 50 sk.p. Hochmuth, Mikloš, Tajboš
82 19.10 Diablova v. 3
kopanie Hochmuth, Mikloš
83 24.10 Izolátor15 kopanie 45, betón Hochmuth, Mikloš, Tajboš
84 28.10 Diablova v. 4
kopanie, betón Hochmuth, Mikloš
85 30.10 Izolátor 16 kopanie, 45v. Hochmuth, Mikloš, Tajboš
86 2.11 Skalistý h+d + dáta MARS, dilat. Hochmuth, Fussgänger
87 6.11 Diablova v. 5 kopanie Hochmuth, Mikloš
88 9.11 Diablova v. 6 kopanie, betón Hochmuth, Mikloš, Chovanec
  11.11 Izolátor demontáž MARS Fussgänger
  12.11. Skalistý d. potápanie Kýška +
89 12.11 Diablova v. 7 kopanie, betón Hochmuth, Mikloš
90 14.11 Skalistý, Čertova, Izol. dáta MARS Hochmuth, Mikloš, Tajboš
91 17.11 Diablova v. 8 kopanie, terasa
Hochmuth, Mikloš, B. Rypák
92
22.11. Čertova
mapovanie, dáta
Hochmuth, Mikloš
  (25)26 Skalistý potápanie Kýška + 2
  27.11 Skalistý dilatometer Fussgänger
93 28.11. Čertova mapovanie ZH, Mikloš
94 30.11.
Kysacká dáta WH, kontrola ZH
95 3.12. Diablova v. 9 kopanie, výdreva ZH,Mikloš
96 5.12. Čertova mapovanie ZH, Mikloš
97 10.12. Diablova v. 10 balvany von ZH, Mikloš
98
20.12. Čertova mapovanie, MARS
ZH, Mikloš
99 23.12. Domica, Skal.d.
MARS Hochmuth, Fussgänger, D. Brožková, R. Paločko
100 28.12. Diablova v. 11 kopanie, prienik ZH, Mikloš, O.Ferenčíková,
B.Rypák, M.Pancuráková,  F. Šatník
101 30.12. Kysacká jaskyňa
transport. 58v, data, schôdza
ZH,Mikloš, A, K, N.Gessert, P.Kandričák, Monika, Novák