Prehľad akcií 2017

tabuľka
TD napísal: žltý Hochmuth, modrý - Danko, fialový Gessert

č.  
dát. 
Lokalita                     
aktivita                       
účastníci                                           

3.1. Lipovce
aktivity mimo chaty
Hochmuth + 2

4.1. Lipovce
pôjd, cesta na vyhliadku
Hochmuth, Kovalik, Mikloš

6.1. Lipovce
aktivity mimo chaty Hochmuth + 4
  6.1. Tvarohová skala povrch S.Danko
  7.1. Soroška SP+DV povrch S.Danko
  8.1. Hájska dolina povrch S.Danko
1. 8.1. Kysacká + Horná Zisťovanie výduchov Hochmuth, Kovalik, Mikloš
2. 15.1.
Skalistý, dol.
Potápanie, dáta
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Spelodiver: Kýška, Vrábel, Malík
3. 15.1. Silická Ľadnica
Dáta anemometra
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  17.1. rokovanie na SSJ, LM
porada ZH, Kovalik +Bella, Dáša, Lucia
  17.1. Vianočná, Stará povrch S. Danko
  19.1.
Lipovce
aktivity v teréne
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  21.1. Lipovce na základni Hochmuth + 2
  21.1: Zrútená j. kopanie S. Danko, A.Dobos
  22.1. pri Hornom vch. povrch S.Danko
  24.1. kopania zrútená S. Danko, A.Dobos
4. 26.1. Skalistý h. a d. lok.D potáp., rádiotest, dat. Hochmuth, Kovalik, Mikloš, potáp.: Kýška, Vrábel, Malík
  26.1. ZádieL: Lôžková,Tajná spočítanie net. S.Danko, Š.Matis
  28.1. Skalistý potok rozober. sintropádu S. Danko, A. Dobos, I. Csepely, P. Ferko
  28.1. Lipovce na základni, vdp. ZH+2
  29.1. Zlá diera konzultácie ZH,+1, Košč, Pancuráková
  31.1. Lipovce povrchové práce ZH,Kovalik, Košč, Šatník
  3.2. Zádiel, Nad Fajkou povrch
S.Danko, Š.Matis
  3.2. Márnica, DV počít.net.
S.Danko, Š.Matis
5. 11.2 Domica + zrážkomery techn.práce, profily Hochmuth, Kovalik, Mikloš
6. 11.2. Silická Ľadnica Dáta anemometra Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  12.2. Jelení vrch povrch
S. Danko
7. 16.2. Kysacká j. + hor. Dáta, kontrola Hochmuth, Kovalik, Mikloš
  16.2. Lipovce na základni Hochmuth + 2
  18.2. Skalistý potok cesta dole, vystr.  S. Danko + M. Dolgos + I. Juhász/
  19.2. Baradla exkurzia, prechod od Voros tó Danko S.
  20.2. Okrajová priepasť sčít. netopierov Danko S., Matis Š
8. 22.2. Moldavská jaskyňa dáta, inšt. sondy Hochmuth, Šupinský, Šašak, za SSJ Haviarová, Staník
9. 23.2. Domica dáta, video Hochmuth, Kovalik, Kaňuk, Šupinský
  24.2. Výbor SSS schôdza Hochmuth+1
  26.2. lokalita V.sk.p kopanie Danko S.
  28.2. lokalita V.sk.p kopanie Danko S.
10. 2.3. Skalistý potok dáta, kontrola Hochmuth. Kovalik, Mikloš. Alena Gessert
11. 2.3. Moldavská jaskyňa Údržba vchodu Hochmuth. Kovalik, Mikloš. Alena Gessert, S. Danko
  3.3. lokalita V.sk.p kopanie Danko S.
  5.3. Lipovce výstup na hrad Hochmuth. Kovalik, Mikloš
  5.3. Prievanová diera mapovanie Danko S., Dobos A.
  6.3. Bereg kontrola hladiny Fusganger
  8.3. Lipovce chodník, limnigraf Kovalik, Mikloš

9.3. Jasovská planina chemizmus kras. vôd A. Gessert, Straková, Sládek
12. 10.3. Ľadnica, Bereg stahnutie dát, Hochmuth. Kovalik, Mikloš, Krchová

12.3. Stapi, Lipová hora kopanie Danko S.
  14.3. Lipovce
limnigraf MARS 4, stromy
Hochmuth+2
  17.3. Lipovce limnigraf, prameň Hochmuth. Kovalik, Mikloš

19.3. Stapi kopanie Danko S.
  26.3. Lipovce limn, farbiaci pokus Hochmuth. Kovalik, Mikloš, inšt. zástava na vyhliadke

26.3. Stapi kopanie Danko S.
  27.3. Jasovská planina mapovanie reliéfu A. Gessert, Straková
13. 30.3. Bereg inštal.limnigrafu Hochmuth, Alena Gessert, Šupinský
14. 31.3. Jasovská a Sil. planina geochem., dáta Hochmuth, Alena Gessert, Kovalik, Mikloš
15. 31.3. Silická Ľadnica anemometer Hochmuth, Alena Gessert, Kovalik, Mikloš
  1.4. Lipovce práce na základni, hrad ZH+3, hostia na M.
  2.4. Stapi kopanie Danko S.

3.4. Jasovská planina mapovanie reliéfu A. Gessert, Straková
16. 4.4. Jas. a Sil. planina, M
geochem. Hochmuth, Kovalik
17. 6.4. Sil. Ľadnica, J. jaz. sken, dáta ZH,A.Gessert, Kaňuk, Gallay, Nora + Stankovič, Krchová, Kóňa
Balciar, Ambruš a pracovníci OÚ A SSJ
18.
7.4.
Skalistý h + d + D
dilat., zrážkom, hydr. Hochmuth, Kovalik, Briestenský (Thuróczy, Danko)

7.4. Jasovská planina chemi. kras. vôd, pen. A. Gessert, Tilly
  9.4. Stapi kopanie Danko S.
  14.4. Lipovce údr. chodníka, Vrátn. ZH + 2
19. 15.4. Domica - Čertova d. mapovanie, Majk. dóm
Hochmuth, Kovalik,Mikloš

16.4? Stapi kopanie Danko S.Danko N.
  17.4. Lipovce   Hochmuth+3
  18.4. Lipovce drevo, úpravy okolia Hochmuth, Kovalik,Mikloš
  20.4. Lipovce sneh, hydrol. Hochmuth, Kovalik

22,23.4. Pestera Vantului exkurzia Danko S., Danko N.
  28-9.4. Mikuláš, L. Ján predsedníctvo, míting Hochmuth

30.4. Prievanová diera sondovanie Danko S., Dobos A.+ 2 maďari
20.
2.5. Domica - Čertova d. mapovanie, Majk, ch. VŠT
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
21. 3.5. Kysacká jaskyňa exkurzia so štud. Hochmuth + 6 štud.
  4.5. Lipovce odvoz dreva, kopanie chodníka.
Hochmuth, Kovalik,Mikloš
  7.5. Lipovce aktivity, návšteva K. Hochmuth+2
22. 8.5. Mold, skal. h, Bereg
údržba vchodu, dáta
Hochmuth, Kovalik,Mikloš
23. 10.5. Skalistý dolný,
dáta, hydrometr. potoka, Hochmuth, A. Gessert
  11.5. Jasovská planina chemizmus kras. vôd, pen. A. Gessert
  14.5. Šmykňa JP kopanie, pokus o spojenie Danko S., Dobos A. Csepely I.
  15.5. Silická planina mapovanie kras. reliéfu A. Gessert, Straková, Leuze, Hudačková, Krchová
  16.5. Horný vrch mapovanie kras. reliéfu A. Gessert, Straková, Leuze, Valenčiková
  18.5 Lipovce strecha Hochmuth, Kovalik,Mikloš
  19.5. Lipovce strecha Hochmuth, Kovalik,Mikloš
24. 24.5. Jaskyňa Mieru exkurzia Hochmuth, A.Gessert + 33 štud
  1.6. Lipovce chata, na hrad Hochmuth, J. Kovalik, A. a K. Gessert
  7.6. Zlá diera, Lipovce Košč, donesenie domčeka. Hochmuth, Hochmuthová +2, Košč + 1
25. 8.6. Skal_drien dáta Hochmuth, A.Gessert
  10.6. Zlá diera, Lipovce guláš, Vrátnica Hochmuth + 10

10.6. Plšia priepasť kopanie na dne Danko S., Dobos A. Csepely I., Ferko P., Dobos K., Danko N., Dobos  Z.

11.6. Jask. pod  cestou JP povrchovka Danko S.

12.6. Jasovská planina chemizmus kras. vôd A. Gessert, Straková
26. 14.6. Domica-Čertova, proti S.
map, revízia, dáta Hochmuth, Kovalik,Mikloš
  18.6. Lipovce odbočky k Vrátnici značkovanie, kosenie, Hochmuth, Kovalik,Mikloš
  18.6. J. pod cestou, Dorožba
Danko S. Dobos A.
27. 23-25.6. Lipovce farbiaci pokus práce na základni, Hochmuth, Kovalik,Mikloš
27.6. Jasovská a Sil. planina výmena doštičiek denud. A. Gessert, Kovalík
28.6. Jasovská a Sil. planina výmena doštičiek denud. A. Gessert, Kovalík
28. 29.6. Kysacká jask návšteva ZH+13
  3.7. Lipovce pobyt ZH+3, V.Kandráčová
29. 6.7. Čertova diera, Líščia kopanie ZH,Kovalik, Šmída, Holúbek + 5
30. 6.7. Skalistý prechod, dilatometer?
Danko + 10
31. 7.7. Čertova - Domica prechod, stiahnutie dát ZH,Kovalik + 14
32. 8.7. Čertova - Domica prechod ZH + 12 (5 poliaci, 2 česi, Čech a Kunáková,Medzo + 1
33. 8.7. Skalistý prechod
Danko S, Danko N. + 10
  11.7. Lipovce chodník na hrad ZH,Kovalik, Mufi
34. 15.7. Drienovec, Ladnica, skal. dáta a i. ZH,Kovalik, Mufi
  17.7. Lipovce hrad ZH+3
  20.7. Lipovce Vrátnica-Lačnov, kosenie
ZH,Kovalik, Mufi
  21.7. Jasovská planina chemizm. kras. vôd, pen. A. Gessert
  24.7-30 Austrália kongres Hochmuth, Hochmuthová
35. 26.7. Jenolan cave exkurzia, kongres Hochmuth, Hochmuthová
36. 4.8.? Skalistý Skalistý Kýška + 1, Kovalik (stretn s Fusg. a Terrayom, Bereg)
  13.8
Lipovce vodopád, pivnica (mufi) kos. ZH,Kovalik, Mufi
  19.8. Lipovce p.pochod, strecha ZH,Kovalik, Mufi

17-20.08 Škocianske jask., Slovinsko
exkurzia Danko S. + 3 maďari
  1.9. Lipovce strecha ZH,Kovalik
37. 1.9. Skalistý,Ľadnica, Domica dilat., dáta ZH,Kovalik, Mufi, Žirnov
38. 5.9. Jasovská, Skalistý

dilatometer, problém s MARSOM, chem.kras. vôd, pen.

ZH, A. Gessert + 4 číňania (Bai, Cao, Wei, Zhu)
39. 6.9. Domica exkurzia, odber vzoriek pôdy
ZH, Barabas, Šupinský + 3 Číňania (Bai, Cao, Wei)

40.

8.9. Zádiel, Vízavat, Ľadnica exkuriza, meranie chemizmu, vzorky
ZH + 4 číňania
41. 10.9. Jaskyňa Mieru exkuria ZH + 4 číňania

10.9. Prievanová sondovanie na dne Danko S., Ferko P.
42. 14.9. Skalistý dolný dáta  sondy MARS
ZH, Mufi - po oprave zmena inštalácie sondy
  16.9. Lipovce, Zlá diera strecha, dokončenie
ZH,Kovalik, Mufi
43. 23.9. Luray cavern, VA exkurzia ZH+P.Zanvit, P.Zanvit jr. Michaela
  26.9. Jasovská planina chemizmus krasových vôd a sedimentácia penovca
A. Gessert, št. Kozma

1.10. Smykňa prekopávanie k spojeniu Danko S., Dobos A.
  2.10. Jasovská a SIl. planina vykopanie platničiek A. Gessert, Kovalik
  3.10. Jasovská a SIl. planina zakopanie platničiek A. Gessert, K. Gessert, Kovalik
44. 5.10. Skalistý potápanie, práce ZH, K.Gessert, Fusganger, výmena kľúčov
  7.10 Fekete Barlang, Bukk rozširovanie Danko S. + 2 maďari
45. 15.10 Domica Kopanie, zrážkomery
ZH,Kovalik, Mufi
  20.23.10 Ozernaja, jask. Mlynky Ukrajina Danko S. + 4 maďari  a 4 domáci jaskyniari
46.
22.10. Domica + lokalita Dr.
Kopanie, dáta
ZH,Kovalik, Mufi
  25.10. LM-SSJ
konferencia ZH, Šupinský, Krchová
  26.10 Lipovce chodn. Lačnov - Vrátnica ZH, Kovalik, Mufi
47.
28.10. Važecká J. exkurzia, Geooptimist ZH+12
48. 29.10. Domica kopanie, lezenie ZH,Kovalik, Mufi, Alena G. Karsten Gessert
49. 31.10 Skalistý - posed meranie GPS ZH,Šupinský
50.
 2.11. Skalisty
dáta, potápanie
 ZH,Kovalik, Karsten
  4.11. Lipovce
chodník, stromy
 ZH,Kovalik, Mikloš + (2 Ke)
  5.11. Žľab nad  Skal.p. povrch.pr. Danko S.
  7.11. Lipovce čerešňa, stôl ZH,Kovalik, Mufi
51. 11.11. Jaskyňa Mieru exkurzia, skauting ZH, Mikloš, Šupinský + 40
52. 12.11. Skalistý, dolný potápanie ZH,Kovalik, Mikloš + Kýška + P.Malík (speleodiver)
53. 12.11. Domica, za rúrou kopanie ZH,Kovalik, Mikloš
  14.11. Lipovce drevo ZH,Kovalik, Mikloš
54. 17.11. Silická Ľadnica dáta, nové prístroje, sken ZH,Kovalik, Mikloš, Šupinský, Krchová
  17.11. Trojramenný žľab povrch Danko S.
  19.11. Lipovce - ZH+2
55. 22.11. Moldavská jaskyňa geologický a bios..výskum ZH, Bella, Haviarová, Višňovská + 2
  24.11. SMOPAJ porada k 3Dmap ZH, Kaňuk, Šupinský
56. 26.11. Domica, za Blúd. sieň.
lezenie, kopanie, mapovanie
ZH,Kovalik, Mikloš, S.Danko

29.11. Zádiel, nové jask. prieskum Danko S., Matis
57. 1.12. Domica skenovanie ZH,Kovalik, Šupinský

2.12. Zádiel, nové jask. prieskum Danko S.
  3.12. Lipovce chata ZH,Kovalik, Mikloš,

3.12. Šmykňa kopanie na Vyhňu Danko S., Dobos A.
  6.12 Jasovská planina chemizmus krasových vôd a sedimentácia penovca A. Gessert, Oppgeroth, Hakan, Trebeššyová
58. 9.12. Domica chodník, voda ZH,Kovalik, Mikloš,Košč, Pancuráková, Šatník, .....
  9.12. Fekete Barlang rozšir. práce Danko S. + 2 maďari
59. 13.12. Domica skenovanie ZH,Kovalik, Šupinský + Ujházy
  17.12. Lipovce, Zlá diera práce ZH,Kovalik, Mikloš, (Košč, Pancuráková)
60. 20.12. Domica, drien
skenovanie, dáta
ZH,Kovalik, Šupinský
61. 29.12. Domica skenovanie ZH,Kovalik, Šupinský
  31.12 Lipovce práce ZH,Kovalik, Mikloš