Prehľad akcií 2015

 

86.

č.   
dát.  
Lokalita                     
aktivita                         
účastníci                                           
1. 1.1. Medzevská pahorkatina povrch. prieskum S. Danko
2. 2.1. Zlá diera konzultácie Hochmuth, Hochmuthová
3. 4.1. Skalistý potok potápanie,transport za 20

Kýška + 3., A. Petrvalská, K. Gessert
podrobnosti na http://speleodiver.sk/

4. 4.1. Zrútená jaskyňa Kopanie S. Danko
5. 6.1. Kysacká jaskyňa-výduch kopanie pri čerešní
Hochmuth, Kovalik, Mikloš
6. 7.1. Jasovská planina povrch. prieskum S. Danko
7.. 9.1. Domica - Čertova d. 2.hydrol. profil Hochmuth, Kovalik, Mikloš
8. 15.1. Domica - Čertova d. 2.hydrol. profil Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Z.Ondrej, Kyšela
  16.1. Skalisty- dolny potápanie pred sif. 22. Kýška + 2 + 1, podr. na Speleodiver
9. 18.1. Zlá diera filmovanie Hochmuth, Košč, Pancuráková,+ 1,
Ujházy, Miazdrová
10. 21.1. Domica - Čertova d. 3.hydrol. profil, kopanie
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Petrvalská
11. 25.1.

Kečovské údolie,
Styx

Povrch, ponory,
rôzne práce

Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Kandričák, Ondrej, Danko Furberger
12. 29.1. Lokalita D.
dilatometer Mikloš, Dobrovič
13.  29.1.  Skalistý h + d + lok  dilatometer Dobrovič
14. 29.1. Domica - Čertova d. 1.hydrol. profil, betón
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Barabas
15. 8.2. Domica - k mreži hydr.profil, meteo Hochmuth, Kovalik, Danko, Hutníková
16. 14.2. Kysacká j. datalogery Hochmuth, Kovalik, Mikloš
17. 15.2. Domica - Čertova d. data, hydro, mapovanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko
18. 20.2. Skalistý dilatometer Briestenský, Dobrovič
19. 20.2. Domica data, hydro, mapovanie Hochmuth, Petrvalská, Dobrovič, Krchová
20. 6.3. Domica - Čertova d. mapovanie Hochmuth, Mikloš, Petrvalská, Šupinský
21. 8.3. Kysacká j. kopanie, 200v. Hochmuth, Mikloš, N.Lacko, S.L.Čúzyová, Číňan
22. 10.3. Tvarohová skala kopanie Danko
23. 10.3. Domica - Čertova d. mapovanie, zrážk.
Hochmuth, Mikloš, Šupinský, Šašak
24. 15.3. Čertova d.Domica zrážk. a i Hochmuth, Mikloš, Danko, Dobrovič
25. 17.3. Tvarohová skala kopanie Danko
26. 22.3. Drienovecká, Skalistý
sťahovanie dát
Dobrovič
27. 22.3. Líščia diera mapovanie
Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Dobrovič
28. 22.3. Tvarohová skala kopanie Danko
29. 24.3. Tvarohová skala
kopanie Danko
  27-28 Speleomíting Svit ZH, Petrvslaká
30. 29.3. Zlá diera návšteva, kontrola ZH
31. 31.3. Domica - Čertova d. mapovanie, tepl. ZH, Kovalik, Petrvalská, Straková
32. 3.4. Tvarohová skala kopanie Danko, Kovalik, Mikloš
  4.4. Brzotínska jask. potápanie Akcia Speleodiveru (Kýška a kol.)
33. 5.4. Skalistý potok dáta, prieskum Danko, Lacko, Silvia
34. 7.4. Domica - Čertova d. mapovanie ZH, Kovalik, Mikloš
35. 9.4. Domica - Čertova d. mapovanie ZH, Šupinský, Šašak, Čorbová
36. 9.4. Domica - k hranici
klimat.merania ZH, Kaňuk, Gallay, Dobrovič, Mogyorosi
37. 12.4. Tvarohová skala kopanie S. Danko, N. Danko
38. 16.4. JP-o.krivej čerešne povrch. prieskum S. Danko
39. 17.4. Sil. Ľadnica klimatológia ZH, Petrvalská, Hutníková
40. 17.4. Čertova diera mapovanie ZH, Petrvalská, Hutníková
 41. 18.4. Skal potok preskum S. Danko, N. Lacko, S. L. Čúzyová
 42. 19.4. Pod krivou čerešňou kopanie S. Danko a synovia
43. 21.4. Pod krivou čerešňou kopanie S. Danko
44. 22.4. Pod krivou čerešňou
kopanie, 2,5m
S. Danko
45. 26.4. Skalistý potok h+d
prieskum dilat. S. Danko, N. Danko, N. Lacko, S. L. Čúzyová
46. 26.4. Domica mapovanie, prieskum ZH, Kovalik, Mikloš, Dobrovič, Šupinský
47. 26.4. Drienovecká, Skalistý sťahovanie údajov Šupinský, Dobrovič + N.Lacko, S.L.Čúzyová
48. 2.5. Domica mapovanie, prieskum ZH, Kovalik, Mikloš, Šupinský, Šašak
49. 9.5. Domica, Líščia
mapovanie, prieskum ZH, Kovalik, Mikloš, Šupinský, Šašak, Danko, Lacko N., Silvia
50. 12.5. Líščia mapovanie
ZH, Kovalik, Mikloš
51. 12.5 Pod krivou čerešňou kopanie S. Danko
52. 16.5. Silická Ľadnica mikroklim. mer. ZH, Kovalik, Mikloš. Kaňuk, Gallay, Krchová, Stankovič + D
53. 17.5. pod krivou čerešňou kopanie S. Danko, N. Danko
54 18.5. pod krivou čerešňou kopanie S. Danko
55. 23.5. Kysacká J. úpravy povrchu Kovalik, Mikloš
56. 25.5. pod krivou čerešňou kopanie S. Danko, N. Danko
57. 29.5. Drienovecká, Skalistý sťahovanie údajov Kovalik, Dobrovič
58. 4.6. Líščia povrchové mer. Kovalik, Mikloš +Timura, V.Timko
59.  ? Líščia kopanie N.Lacko, Silvia L., + 1
60. 13.6. Líščia kopanie  N.Lacko, Silvia L., Tomas Szekely
61. 27.6.  Líščia  mapovanie  Kovalik, Mikloš, M.Kovalik, Petrvalská
62. 30.6. Drienovecká, Skalistý sťahovanie údajov Kovalik, Dobrovič
63.

11.-12.7.

Skalistý

potápanie,
farbenie 1

Kovalik, Petrvská,  + Kýška a Malík zo Speleodiveru
64. 17.7. Domica - Čertova map.3D, zrážkomer
Šupinský a kol.
65. 18.7. Domica - Čertova fotenie, zrážkomer Šupinský a kol.
66. 21.7. Drienovecká, Skalistý sťahovanie údajov Kovalik, M. Kovalik, Dobrovič
67. 31.7. Domica - Čertova mapovanie, zrážk. Šupinský a kol.
68. 29.7. Líščia prieskum Lacko N., Silvia L. Ondrej Z.
 69. 31.7. Líščia prieskum S. Danko, Lacko N., Silvia L.
70. 1.8. Čertova - Líščia prieskum Kovalik, Mikloš, Lacko N., Silvia L.
71. 7.8. Líščia prieskum Lacko N., Silvia L.
72. 8.8. Líščia prieskum Lacko N., Silvia L.
73. 9.8. Kysacká j. kopanie Kovalik, Mikloš
74. 14.8. Líščia +
prieskum Lacko N., Silvia L. Danko S. + Danko ml.
75. 16.8. Líščia prieskum Lacko N., Silvia L. Ondrej Z.
76. 19.8 Líščia prieskum

Lacko, Čúzyová a Zolo Ondrej

 77. 23.8. Kysacká j.horná kopanie Kovalik, Mikloš
 78. 27.8. Drienovecká, Skal dáta Kovalik, Dobrovič
79. 1.9. Kysacká j.horná kopanie Kovalik, Mikloš
80. 19.9. Kysacká j.horná kopanie Mikloš, Kyšela
- 24.9. Bodvasilas konferencia ZH, Petrvalská
81. 26.9. Kysacká j.horná kopanie Kovalik, Mikloš, Kyšela, Jozef Čopjan
82. 30.9. Skalistý hor., dol, Dr., zr. stiahnutie dát Dobrovič + 1
83. 10.10. Kysacká j.horná kopanie, lanovka
Kovalik, Mikloš, Kyšela
84. 17.10. Domica, 2. plavba, Čertova

stiahnutie dát,
zrážkomery

ZH, Kovalik, Mikloš, Krchová, Šašak
- 23.10. Výbor SSS   ZH
85. 29.10. Skalistý hor, dol, Dr., zr. stiahnutie dát,
ZH?, Kovalik, Dobrovič
86.  6.11.
Skalistý, Ľadnica stiahnutie dát, farbenie2

Kovalik, Mikloš, Krchová, Mogyorosi, Stankovič

86a
8.11. Kysak - Kostnica kopanie Š. Kyšela, Jozef Čopjan, Ľubomír Čopjan
- 7.11. Skalistý hor. potápanie Kýška, Manhart a kol. Speleodiver
86b 15.11. Kysacká j. povrch- lavičky Kyšela
87. 17.11. Kysacká jaskyňa kopanie+exkur.

Mikloš, Kyšela, Číňan (Novák), Jozef Čopjan, Ľubomír Čopjan
L. Kunáková, S. Juhás

88. 27.11. Ľadnica stiahnutie dát Krchová, Stankovič
89. 27-29.11

Skalistý hor., dol,.Dr.,
zrážk.Domica

potápanie, dáta, farb.3

Hochmuth, Kovalik, Dobrovič, Krchová
Speleodiver: Kýška, Manhart, Teichman  + 6

89a. 29.11. Kysacká jaskyňa Kopanie v Dvorane,
Kovalik, Mikloš, Kyšela, Stano Juhás
90. 4.12. Skalistý hor., dol + zrážkomer, kontrola Hochmuth, Kovalik, Dobrovič
- 7.12. Moldava n. B. porada M. Terray, M.Soják
90a 12.12. Puklinová jask. rozširovanie S. Danko
90b 13.12. Kysacká kopanie Š.Kyšela, Jozef Čopjan, Ľubomír Čopjan, Stano Juhás
90c 13.12. Moldavská jaskyňa kontrola, exkurz. S. Danko, Atila, Števo
91. 20.12. Domica dáta, zrážk. Hochmuth, Kaňuk +3, Gallay+2, Krchová
91a 22.12. Kysacká kopanie ŠK, Mufi, Jožo, Číňan
92. 23.12 Skalistý, Dr. dilat., zrážk Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Dobrovič, (Danko)
- 24.12. Zlá diera

Hochmuth +3, E.Nemethy

93. 27.12. Kysacká j. skenovanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Kaňuk
93a 27.12. Skalistý potok, horný
Fosílna ch. rebrík S. Danko +2?
93b 30.12. Medzevská pah., povrch lokality K.Bukovského S. Danko
94. 31.12. Zlá diera návšteva Hochmuth +3 (+Košč, Pancuráková)

Decembrové aktivity S. Danka, doplním:

 01.12.15  Medzevská pahorkatina, od cesty Hatiny - Debraď smer Jasov obhliadka známych lokalít + objav novej jaskyne
2. 05.12.15  Medzevská pahorkatina, prieskum novej jaskyne, rozsadlina sa napája na fluviokrasovú jaskynku, dĺžka cca. 12 m, hĺbka                       cca. 5,5 m,  poloha medzi "14" a "15" v skalnom výbežku
3. 08.12.15  Medzevská pahorkatina, prieskum Hatínskej jaskyne I + kopanie v novej lokalite cca. 20 m S od vchodu do Hatínskej.                             Prekopal som sa 4 m v horizontálnej chodbe. Strop vchodu je v zime osrienený.
4. 12.12.15  Medzevská pahorkatina, rozširovacie práce v Puklinovej jaskyni
5. 13.12.15  Medzevská pahorkatina, Moldavská jaskyňa, exkurzia pre Števa a Attilu
6. 27.12.15  JP, Skalistý potok, obhliadka častí pod Fosílnou chodbou
7. 30.12.15  Medzevská pahorkatina, hľadanie neznámych lokalít K. Bukovského /Slimačia a Hadia j. zatiaľ nelokalizované/