Domica 2021

 

Povodeň v Domici 18.7.2021
Strhla sa neočakávane, šlo vraj o nejakú stacionárnu celu. Vzhľadom na úraz ZH sme nedošli hneď a iba Noro Lacko nám nafotil niečo po povodni. Bol totiž na chate  v Hrušove, tam ale vôbec nepršalo a o povodni sme sa dozvedeli z médií.
Zorganizovali sme najprv (ZH a Kovalik) stiahnutie dát z Izolátora (ponor) a Domického potoka, neskôr s T.Fussgängerom + 1 aj s ostatných profilov v Čertovej diere.
Zaujímavý je graf, z ktorého je zrejmá mimoriadne zrážková činnosť a prudká a rýchla reakcia na profiloch.

 

Aktuálna dĺžka Domice:
 2021:
Ku koncu roka 2020 dosiahla dĺžka polygónového ťahu 8485 m,
v nasledujúcich mesiacoch tohto roka sa predĺžila zatiať na 8.553 m

2020:
Už koncom roka 2019 prekročila dľžka Domice 8 km. Stalo sa tak po domeraní  doposiaľ nezameraných
 
odbočiek vo výstupnej chodbe, kde sa nachádzajú dokonca autentické Paloncyho body, ale mapa k nim chýba.
Objavy v Kečovskej chodbe pridali cca ďalších 100m Začiatkom roka 2020 sme po získaní prístupu k
Chodbe k hranici pokračovali v zameriavaní odbočiek a tak k 1.3. 2020 dosiahla dĺžka spojitého polygónového
ťahu  8.194 m

 

Gombík J. MAJKU ?


V Majkovom dóme v Čertovej diere sme pri skenovaní (Hochmuth, Šupinský) našli tento gombík.
Kto ho tam mohol stratiť ? Takéto gombíky boli súčasťou uniformy  čs armády v medzivojnovkm období.
Ale tiež finančnej stráže, ktorej členom bol J. Majko. Akiste patril gombík jemu alebo jeho kolegom.


Nález podpisu Jána Majku

Pri prieskume perspektívnych častí na konci meandra v jaskyni Čertova diera, sa Atilovi Dobosovi
podaril unikátny nález - všimol si
na stene vyškriabaný nejakým ostrým predmetom podpis J. Majku.
Podpis je iste autentický, z dátumu pod ním sa dá dobre čítať 29. XI.. rok nie je celkom zreteľný,
ale asi sa tu Majko podpísal pri svojom objavnom postupe v Čertovej diere 29.11.1926.

Pre tých, ktorí históriu objavovania Domice celkom nepoznajú:
Majko, ako člen finančnej a pohraničnej stráže objavil Domicu v októbri 1926.
V známej Čertovej diere,
zdrojnici vôd v Domici, sa mu podaril postup na mieste zvanom "Paragraf". Ručne tu presekal tesný otvor
(aj dodnes tu majú poniektorí problém s prelezením) objavil nádherný Majkov dóm a postupoval až
na koniec meandrujúcej chodby Styxu. Jeho individuálny výkon dodnes obdivujeme. Žiaľ pochválil sa
kamarátom a tí vzápätí zorganizovali výpravu (bez neho) a objavili  zas chodbu smerujúcu k Domici.
Majka to poriadne mrzelo.
Objav sa mu snažili neprajníci uprieť, a dokonca "zariadili" aby ho preložili
z perspektívneho pohraničia Slovenského krasu na Kysuce.
Takéto prípady sa stávajú aj dodnes,
našťastie meno osobností si história zachová, na zlodejov objavu a neprajníkov sa zabudne.
Objav a spojenie s Domicou dokonal zas Majko 8.4.1929.

Z. Hochmuth, S. Danko, J. Mikloš, nápis odfotil J. Kovalik

 

Povodeň na Domici 10.2.2016

Voda stekajúca z polí do ponoru pod Čertovou dierou
voda pretekajúca Smradlavým jazerom do ponoru

Keď sme  na prelome rokov 2014 a 2015 budovali hydrologické sledovacie objekty v infiltračnej oblasti Styxu v Čertovej diere, netušili sme, že na ich "oživenie" si budeme  musieť poriadne počkať. Povodeň z 30.1.2015 nás prekvapila, nemali sme ešte  úplne funkčnú sieť zrážkomerov, ale na ďalšie "eventy" sme čakali takmer rok. Okolo 6.1. sa znova sa zopakovala situácia, že na zamrznutý podklad napršalo a voda vtiekla do podzemia. Avšak skutočne sme si situáciu vychutnali až 10.2., totiž už sme sa naučili predvídať situáciu a tak sme 10.2 za  silného dažda (ktorý sa prihnal v noci) sledovali čo sa deje. Už po ceste z Aggteleku sme videli, ako sa valí potok do závrtu nad Meandrovou chodbou. Ale najprv sa roztiekol Domický potok, ešte ráno nejakí návštevníci prešli k Prístavu, ale o 11 h už bol zaplavený chodník. Styx sa tiež rozvodnil, ale neskôr, pretože cesta vode z Čertovej diery trvá nejakú dobu. Údaje z našich staníc vyhodnocujeme. Takže na nedostatok vody  sa nedá sťažovať a veríme že v r. 2016 sa návštevníci budú tešiť z plavieb na Styxe.
Sledovali sme ale situáciu na povrchu. Dron "Phantom" z Ústavu geografie snímkoval povrch a teraz vieme ako prebieha distribúcia zrážok a ich tečenie z povrchu do podzemia. Na záver aktivity sme ešte na další deň uskutočnuli experiment s tzv. hydraulickým pulzom", ktorým sa dá zistiť, ako prebieha tok v neznámom podzemí. Už iba vyčkať, kedy sa dostaneme k našim staniciam v zaplavených plazivkách Styxu.
Účastníci: Z.Hochmuth, A. Gessert, J.Kaňuk, D.Barabas, V.Straková, A. Buzinkay
Video z letu si môžte pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=DsJyRmk8qsE

stav o 12,30
stav o 13,00
Phantom pred štartom Záplava v Majovom dóme
vodné stavy a teploty Styxu pod Čertovou dierou
 zrážky v januári a februári