Prehľad akcií 2014

Prehľad speleologických akcií speleoklubu UPJŠ v roku 2014

č. dát. Lokalita aktivita
účastníci
1. 3.1. Zlá diera mikroklim. m Hochmuth
2. 4.1. Kopyt. dol. mapovanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Pancuráková
3 5.1. Zrútená j. prieskum Danko
4. 12.1. Kopyt. dol.
mapovanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Pancuráková
5. 19.1.  Skalistý potok  potáp, dilat. Hochmuth, Mikloš, Dobrovič, Hutňan, O. Novák (Praha),
Kýška, Plankenbucher, Kubičina, Rosa, Z. a J. Urbanovci,
M. a Jakub Kanašovci, Galvánek (Speleodiver), Herich, Holík, Holíková
6. 26.1. Zlá diera, kaňon
mikroklim. m Hochmuth, Kovalik, Mikloš
7. 26.1. Zrútená j. prieskum Danko
8. 2.2. Skalistý potok priesk., veda Hochmuth, Danko, Kandričák
9. 6.2. Skalistý potok
potáp, priesk. Danko, Hutňan + Miroslav Manhart – potápač, Martin Honeš – potápač, Michal Novák, Miloslav Dvořáček, Jakub Vokřál
10. 14.2. lokalita d.
fot. dilat. Hochmuth, Dobrovič 
11. 21.2. Domica prípr. mer Hochmuth, A. Petrvalská + D. Barabas, J. Gallay, J. Kaňuk
12. 23.2. Skalistý prieskum S. Danko
13. 1.3. Kysacká exkurzia Mikloš, skauti, biológ z UPJŠ
14. 2.3. Skalistý prieskum S. Danko, A. Dobos
15. 2.3. Kysacká mikroklim. Hochmuth
16. 2.-7.3 Domica skenovanie Hochmuth (4-7), Petrvalská (2-7), Danko 5.3, J. Meneely, M.Gallay, J. Kaňuk, Hofierka, Sedlák
17. 8.3. Skalistý

potáp. dil.

Hochmuth, S. Danko, R. Dobrovič, V. Čech, L. Kunáková, M. Kudla, M. Honeš, O. Chmel, K. Kýška
18. 11.3. Skalistý prieskum S. Danko
19. 16.3. Zrútená j. odstr. bloku S. Danko
20.
17.3. Zrútená j. odstr. bloku S. Danko
21.
22.3. Zrútená j. odstr. bloku S. Danko
22. 23.3. Skalistý potápanie, priesk., dil Hochmuth, Kandričák, Dobrovič, Danko, Š. Furberger, M.Honeš, O. Chmel, K.Kýška, J. Hájková, Z.Ágh
23. 28.3. lokalita d.
dilatom. Kandričák, Dobrovič, Barabas
24. 28.3. Skalistý hydr., mikr. Hochmuth, Barabas, Kandričák Dobrovič
25. 30.3. S. Ľadnica klim, topo. Hochmuth,Kovalik, Kurty, Ondrej
26. 30.3. Zrútená j. odstr. bloku S. Danko
27. 7.4. Zrútená j. odstr. bloku S. Danko
28. 9.4. Skal.potok hav. +M.Honeš
Hochmuth, Danko, Kýška + 1
29. 10.4. Kysacká exkurzia Hochmuth a 11 študentov
 - 11.4.  Svit Valné zhr. Hochmuth, Kovalik, Košč
 - 12.4.  Svit Speleomítng Hochmuth, Kovalik, Petrvalská,
30. 13.4. Jasov. pl. exkurzia Hochmuth, Kovalik, Petrvalská, Terray + študenti
31. 27.4. lokalita d.
dilatometer Dobrovič, Kurty
32. 27.4. Skalistý dilatometer Dobrovič, (+Fusganger, odber vody na planine)
33. 27.4. Ladnica meranie Hochmuth, Petrvalská, Z.Ondrej, Kurty, K.Gessert
34. 27.4. Zrútená j. kopanie S. Danko
35. 30.4. Stanišovská exkurzia, výbor
Hochmuth, Petrvalská, Kovalik, K.Gessert
36.
 1.5. Čertova d.
prieskum Hochmuth, Petrvalská, Mikloš, K.Gessert
37. 3.5. Skalistý priesk. pot. Hochmuth, Petrvalská, Mikloš, K.Gessert, Danko
Kýška + 7
38. 4.5. Zrútená j. kopanie S. Danko
39. 22.5. Skalistý - d. dilatometria Hochmuth, Kovalik, Briestenský
40. 22.5. lokalita d. dilatometria Hochmuth, Kovalik, Briestenský
41. 25.5. Zrútená j. kopanie S. Danko
42. 28.5 Kysacká klíma,schody Hochmuth, Kovalik
43. 31.5. Chmeľová prameň Hochmuth, Kovalik, Mikloš
44. 1.6. Skalistý prieskum, hydr. Hochmuth, Danko A.Doboš, Š. Furberger, P. Zacher, J. Kendra
45. 7.6. Zrútená kopanie S. Danko
46. 8.6. Skalistý hydr. klim. Hochmuth,Kandričák, Hutníková
47. 11.6. Domica, Čer. hydr. klim. Hochmuth,Kandričák, Gallay, Kaňuk, Hutníková
48. 29.6. Skalistý h+d
hydr. dil
Hochmuth, Kandričák, Dobrovič. Mufi, Danko
49. 29.6. lokalita d. dilatometria Hochmuth,Dobrovič
50. 6.7. Domica, Čer. mapovanie Hochmuth, Mikloš, Petrvalská
51. 10.7. Skalistý potápanie Hochmuth, Kandričák,Danko, Manhart, K. Kýška, B. Kýšková, Pavol Malík
52. 13.7. Skalistý techn.práce Danko
53. 17.7. Skalistý techn.práce Danko
54. 18.7. Skalistý-d. potápanie Kýška a kol.
55. 20.7. Skalistý techn.práce Danko
56. 24.7. Skalistý techn.práce Danko
57. 26.7. Zlá diera radiosonda Hochmuth
58. 27.7. Skalistý potáp., dil. radiosonda Kýška, Manhart, Jakub Pešout, Michal Plankenbucher, Danko, A. Dobos, Hochmuth, Mikloš, Dobrovič
59. 30.-2.8 Malužiná JT Hochmuth, Hochmuthová, Danko
60. 2.8. Sil. Ľadnica meranie tepl. Hochmuth,Kovalik, Mikloš, Hutníková
61. 2.8. Domica meranie tepl. Hochmuth,Kovalik, Mikloš, Hutníková
62. 2.8. lokalita d. dilatometria Hochmuth
63. 3.8. Chmeľová prameň Hochmuth + 3
64. 8.8. Domica - č. mapovanie Hochmuth, Mikloš, Kandričák
65. 12.8 Skalistý rebríky, veda Hochmuth, Mikloš, Kandričák, Z.Ondrej

66.

15.8. Domica - č. map., veda
Hochmuth, Mikloš, Kandričák, Z.Ondrej
67. 22.8. Domica - č. hydrol.profil Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Petrvalská, Kandričák, Z.Ondrej
68. 29.8. Skalistý dilatometria Kandričák, Z.Ondrej
69. 1.9.

Výverová j.
Miglinc

kopanie S. Danko
70. 7.9. Výverová j. kopanie S. Danko
71. 15.9. Miglinc povrch S. Danko
72. 19.9. Jasovská pl. kopanie závr.
Petrvalská, Kovalik, Mikloš, Kandričák, Dobrovič
73. 1.10. Skalistý + d.
dáta Kovalik, Kandričák, Kurty, Dobrovič
74. 3.10. Sil. Ľadnica dáta Kandričák, Kurty + 1
75. 4.10. Kysacká jask techn. práce Kovalik, Mikloš
76. 5.10. Juh j. pla. povrch S. Danko
77. 12.10. Son. v žľabe kopanie S. Danko
78. 17.10. Skalistý nastavenie dr. Briestenský
79. 19.10 S. v žľabe kopanie S. Danko
80. 25.10. Kopytovská exkurzia Hochmuth, Mikloš, Kovalik
81.
26.10 S. v žľabe kopanie, koniec
S. Danko
82. 29.10. Skalistý + d. dáta, rebrík
Kovalik, Dobrovič
83. 2.11. JP, líš. diery povrch S. Danko
84. 9.11. Skalistý hydrol.,priesk. Danko + K.Gessert, povrch Kovalik, Petrvalská
85. 13.11. Skalistý hydrol., priesk.
Danko + K.Gessert, povrch Kovalik, Petrvalská
86. 15.11. Montanistika mapovanie pov.
Kovalik, Mikloš + 1
87. 15.11. SIl. Ľadnica dáta met. Kurty
88. 20.11. Montanistika mapovanie pod.
Kovalik, Mikloš + 1
89. 23.11. Líštie diery kopanie S. Danko
90. 26.11. Montanistika mapovanie pod. Kovalik, Mikloš + 1
91.

28-30.
11.

Skalistý

potáp, hydrol.
dilatometer

Kovalik +1, Dobrovič, Danko, Kýška, Kýšková, Plankenbucher, M. Vrábel, P. Malík, Manhart, Teichman, J.Kanta, P.Chmel,  R.Krzewinski
92. 29.11. lokalita d. dilatometria Kovalik, Dobrovič
93. 4.12. Montanistika mapovanie pod. Hochmuth, Kovalik, Mikloš
 - 5.12. L.Mikuláš výbor SSS Hochmuth
94. 6.12. Libanka map. povrchu Hochmuth, Kovalik, Mikloš
95. 7.12. Líštie diery kopanie S. Danko
96. 10.12. Domica porada, met.d. Hochmuth, Petrvalská, Barabas, Kaňuk + 3 +1
97. 11.12. Montanistika mapovenie pod. Hochmuth, Kovalik, Mikloš
98. 13.12. Kysacká j. kontrola, klim. Hochmuth, Kovalik, Mikloš
99. 15.12. Montanistika Mapovanie pod. Hochmuth, Kovalik, Mikloš
100. 20.12. Kysacká j. kopanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Kyšela, Číňan (Novák)
101. 21.12. Skalistý + d. potápanie Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Dobrovič
Kýška, Malik, Vrábel
102. 24.12. Montanistika Mapovanie pod. Hochmuth, Kovalik, Mikloš
103.
25.12. Líštie diery kopanie, prepoj. S. Danko
104. 27.12. Domica Hydr. profil Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Danko, Petrvalská, Gessert
105. 30.12. Domica Hydr. profil Hochmuth, Kovalik, Danko, Petrvalská, Gessert
106. 31.12. Kysacká j. čl. schôdza Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Petrvalská, Gessert

 

Montanistika mapovenie pod. Hochmuth, Kovalik, Mikloš