Prehľad akcií 2021

 

Prehľad akcií 2021 

TD napísaný: žltý Hochmuth 

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
  3.1. Lipovce, základňa
 práce
Hochmuth, Mikloš, Kovalik
01 5.1. Zlá diera servis WH, dáta Hochmuth (Košč, Pancuráková)
02 8.1. Kysacká
betón Hochmuth, Kovalik
03 9.1. Kysacká servis WH Hochmuth
  10.1. Lipovce
korene Hochmuth, Mikloš, Kovalik
04 12.1.
Kysacká
betón
Hochmuth, Mikloš
  15.1. Lipovce, Zlá diera konzultácie Hochmuth (Košč, Pancuráková)
05 16.1. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
06 19.1. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš
07 19.1. Ľadnica inštal.WH, dáta Hochmuth, Mikloš
08 22.1. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
09 24.1. Kysacká ťaženie (240), dáta,betón Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Stano Sk.
10 28.1. Ľadnica dáta, zadymenie, priev.
Hochmuth, Kovalik
11. 28.1. Domica - liečebňa WH, chémia vody Hochmuth, Kovalik
  30.1. Lipovce, základňa kontrola Hochmuth + 3
12. 1.2. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
13. 3.2. Domica - Čertova dáta Hochmuth, Ujlakiová
14. 4.2. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš, Chovanec
15. 5.2. Zlá diera dáta, servis WH Hochmuth (Košč, Pancuráková)
16. 6.2. Ľadnica stĺp Hochmuth, Fusgänger, Katerzabek Ján
Kuckova Katarina
17. 6.2. Izolátor, Dobrá dáta
Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek Ján
Kuckova Katarina, návš. u Kankulov
18. 7.2. Zlá diera servis WH, dáta Hochmuth, Šúty (Košč, Pancuráková, Rypák)
19. 11.2. Ľadnica anemometre, dáta Hochmuth, Fussgänger
20. 13.2. Kysacká transport, kopanie Hochmuth, Mikloš
20a 16.2. Ľadnica skenovanie, dymenie Šupinský, Kaňuk
21.
18.2. Ľadnica, M.Žomboj
dáta + akcia HKSS
Hochmuth, Fusgänger
J.Sabolová, M.Miškov, J.Kankula, B.Miškeje
22. 20.2. Kysacká ťaženie (500), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela, S.Skyba
Šuty, Marcinčin P., Urban Adam
Tkač P., Stanko M., Šitaj M.
  24.2. Lipovce práce Hochmuth, Kovalik, Mikloš
23. 28.2. Kysacká ťaženie (240)
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák, S.Skyba, (Fussgänger)
24. 2.3. Zlá diera dáta WH Hochmuth, Košč
  5.3. Lipovce práce Hochmuth, Kovalik, Mikloš
25. 13.3. Zlá diera dáta Hochmuth, Kovalik
26. 14.3. Kysacká ťaženie /120/, dáta Hochmuth, Mikloš, S.Skyba
27. 16.3. Domica dáta, mapovanie
Hochmuth, Kovalik, Fussgänger
  17.3. Lipovce práce Hochmuth, Mikloš
28. 19.3. Kysacká kamene Hochmuth, Mikloš
29. 20.3. Zlá diera dáta ZH+3, Košč, Pancuráková, Rypak
30. 21.3. Kysacká ťažba (180), dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S.Skyba
  24.3. Lipovce Rebrík v kaňone Hochmuth, Skyba
  25.3. Skalistý h+d dilatometer, akcia HKSS Fusgänger, Hochmuth
31. 26.3. Ľadnica, S. a J. pl. dáta, stĺp, doštičky Hochmuth, Kovalik, Fussgänger
32. 28.3. Kysacká ťažba (120) Hochmuth, Mikloš, S.Skyba
33. 30.3. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš
34. 30.3. Silická a Jas. pl. doštičky Hochmuth, Mikloš
35. 2.4. Zlá diera dáta -WH Hochmuth (Košč, Pancuráková)
36. 4.4. Kysacká kamene, dáta Hochmuth, Mikloš
  5.4. Lipovce základňa, iné Hochmuth + 4
37. 7.4. Domica dáta, objavy (cca 100m) Hochmuth, Fussgänger, R. Paločko (HKSS)
38. 11.4.
Kysacká ťaženie (240) Hochmuth, Mikloš, S.Skyba, Stanko M., Šitaj M.
39. 15.4. Kysacká ťaženie (100) Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Holúbek (Nicolaus)
  17.4. Lipovce práce Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Skyba
40. 18.4. Domica-Líščia mapovanie, MARS Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek
41. 24.4. Domica (Kečovská) kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková
Šatník Rypak,
42. 25.4. Kysacká ťaženie (300) Mikloš, S.Skyba, Tkáč, Stanko M., Šitaj M.
43. 27.4. Domica - Líščia rádiomaják, dáta WH Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Fussgänger, K.Petríková
44. 29.4. Kysacká stabilizácia, múrik Hochmuth, Kovalik, Mikloš
45. 1.5. Zlá diera, marin.
dáta WH Hochmuth (+Pancuráková, Košč)
46. 2.5. Kysacká ťaženie (200), kráter Hochmuth, Mikloš, S.Skyba, Kyšela, Stanko, Šitaj
47. 3.5. Kysacká kráter, betón Hochmuth, Mikloš, Chovanec
48. 5.5. Kysacká kráter, betón 2
Hochmuth, Mikloš, Chovanec
49. 9.5. Kysacká rekultivácia povr., dáta Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela
  11.5. Lipovce opr. mostíkov Hochmuth, Mikloš
50. 14.5. Kysacká múrik, betón, G.skala Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Paločko
51. 16.5. Kysacká múrik, ťaženie (120) Hochmuth, Mikloš, S.Skyba
52. 21.5. Kysacká povrch 14f, dáta, betón Hochmuth, Mikloš
53. 21.5. Ľadnica skenovanie, zadymenie Šupinský, Šašak, Kaňuk
54. 23.5. Lipovce, Zlá diera oproti Pionieru, dáta Hochmuth, Mikloš, Pancuráková
55. 25.5. Domica mapovanie, dáta WH Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Petríková
56. 27.5. Kysacká šalovanie prekladu Hochmuth, Mikloš
57. 28.5. Zlá diera inštalácia WH Hochmuth, Hochmuthová, Košč, + 1
  28.5. Domica akcia SMOPaJ - Mamut Čeklovský, Psotka et al.
58. 31.5. Skalistý h+d dáta MARS,  P 31 Hochmuth, Fussgänger, Petríková
59. 1.6. J.Slobody, obj.ch. prieskum, mapovanie Hochmuth, Holúbek, Herich, Prokop, Kudla + 2 TV
  2.6. Lipovce práce na základni Hochmuth, Hochmuthová
60. 3.6. Kysacká preklad, betón Hochmuth, Mikloš
  4.6. Lipovce mostíky Hochmuth, Mikloš
61. 6.6. Kysacká ťažba (79), betón Hochmuth, Mikloš, Kyšela
  8.6. Lipovce, kaňon strom na chodníku Hochmuth, Mikloš, Šatník
62. 9.6. Moldavská j. filmovanie Hochmuth + TV: Molnár
63. 12.6. Kysacká kamene, dáta, betón Hochmuth, Mikloš, Novák
64. 13.6. Zlá diera dáta Hochmuth, S. Skyba + Košč +2
65. 16.6. Kysacká dáta, betón, do divadla Hochmuth, Mikloš
66. 18.6. Domica mapovanie, dáta skvapu Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Petríková
67. 20.6. Kysacká múrik - betón, Divadlo Hochmuth, Mikloš, Kyšela
68.  21.6. Ľadnica, Silická pl  lepenie log., doštičky.
Hochmuth, Fussgänger
69. 24.6. Skalistý h+d, Jas. doštičky, dilatometer Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek
70. 26.7. J.Slobody, obj.ch. mapovanie, prieskum Hochmuth, Mikloš, Holúbek, N.Zubajová, J. Mišík
  27.6. Lipovce práce na základni Hochmuth. V. Hochmuthová
71. 1.7. Sil. a Jas.pl.,Skal. doštičky, dilat. Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Fussgänger, Briestenský
72. 8.7. J.Slobody, obj.ch. mapovanie, prieskum

Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Holúbek, M. Poljak

73. 10.7. Kysacká kopanie (75), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák
74. 14.7. J.Slobody, obj.ch. mapovanie, prieskum Hochmuth, Mikloš, Holúbek
  17.7. Skalistý potápanie K.Kýška + 3
  20.7. Izolátor, povrch kontrola po povodni N.Lacko, Silvia L.Čúzyová
  31.7. Skalistý potápanie K.Kýška + 5
75. 3.8. J.Slobody, obj.ch. JT Hochmuth, Kovalik + 35
76. 5.8. Domica, Izolátor dáta Hochmuth, Kovalik
  7.8. L.Mikuláš Predsedníctvo SSS
Hochmuth, Kovalik, Košč
  12.8. Lipovce práce Hochmuth + 2
  12.8. Kysacká exkurzia Mikloš + 3
77. 14.8. Kysacká dáta, vŕtanie Hochmuth, Mikloš
  15.8. Skalistý potápanie Kýška + 4
78. 15.8. Domica, Izolátor dáta Hochmuth, Kovalik, Fussgänger, Gašpar J. (Kýška +3)
79. 22.8. Zlá diera dáta Hochmuth, Kovalik, (Košč + 3)
80. 29.8. Kysacká dáta, prekop do Divadla Hochmuth, Kovalik,Mikloš
81. 31.8. Kysacká inštalácia opr. uzáveru Hochmuth, Mikloš
  4.9. Lipovce, Zlá diera rôzne veci Hochmuth + 3
  7.9. Lipt. Mikulkáš konferencia Hochmuth
82. 12.9. Kysacká kopanie /120v./
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák, Šupinský,
Kyšela,
Kristína Majtnerová
  15.9. Lipovce lúky Hochmuth, Mikloš
  18.9. Lipt. Mikul., Staniš. + Hochmuth, Kovalik
83. 26.9. Skalistý, Jasov.pl.
dilat., doštičky, chata Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, N. Danko
84. 26.9. Silická planina doštičky Hochmuth, Mikloš
85. 1.10. Zlá diera,Lipovce dáta, základňa Hochmuth, Mikloš (Košč)
86. 3.10. Jasovská planina doštičky Hochmuth, Mikloš, T.Rákoczy (Prešov), Fussgänger
87. 3.10. Ľadnica, Sil.pl. dáta, doštičky Hochmuth, Mikloš, T.Rákoczy (Prešov)
88. 6.10. Kysacká kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš (Kovalik)
89. 7.10. Kysacká Sieň leg., kameň Hochmuth, Fussgänger
  8.10. Lipovce základňa, práce Hochmuth, Mikloš, Kovalik
90. 10.10. Humenec, Kysacká prieskum, práce Hochmuth, Mikloš, Kovalik
91. 12.10. Kysacká dovezenie štrku, práce Hochmuth, Mikloš, Kovalik
92. 16.10. Ľadnica dáta, za uzáverom Hochmuth, Šupinský
93. 17.10. Kysacká ťaženie, práce (157v.) Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Novák, Kyšela
94. 22.10. Domica kopanie, dáta Hochmuth, Košč, Pancuráková
95. 28.10. Domica kopanie (72) Hochmuth, + Košč, Pancuráková, Rákoczy,
O.Ferenčíková, Blichár (Prešov)
  31.10. Skalistý potápanie Kýška +, Speleodiver
96. 6.11. Ľadnica anemometre,stĺp Hochmuth, Mikloš, Fussgänger + Stankovič
97. 9.11. V. Slavkov prieskum, konzultácie Hochmuth, Košč
  10.11. Lipovce chodník, mostíky Hochmuth, Mikloš
98. 13.11.
Domica, Ľadnica kopanie (100), dáta Hochmuth, + Košč, Pancuráková, Ľ. Blichár,
O.Ferenčíková, B. Rypák (Prešov), A., K. a N. Gessert
99. 13.11. Ľadnica dáta Hochmuth, + Košč, O.Ferenčíková, Rypák
100 17.11. Kysacká schody, dáta Hochmuth, Mikloš
101 20.11. Zlá diera dáta, chodník Hochmuth,Mikloš + Košč, Pancuráková
102 23.11. Kysacká 2. schod
Hochmuth, Mikloš
103a 25.11. Ľadnica dáta a i. Hochmuth + Šupinský, SMOPaJ, geol BB.
  26.11 Domica rádiosonda a i. Šupinský, SMOPaJ, Javoříčko
104 28.11. Zlá diera dáta, inštalácia WH v3 Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková
105 29.11.
Skalistý h+d
dáta Hochmuth, B. Rypák, T. Rákóczy (PO), Fussgänger
106 30.11. Kysacká 3.schod Hochmuth, Mikloš
107 2.12. Ľadnica opr. kábla, dáta Hochmuth, Šupinský
108 4.12. Kysacká 4.schod Hochmuth, Mikloš
109 7.12. Kysacká 5. schod Hochmuth, Mikloš
110 9.12. Domica-Kečovská 47v., dáta po hranicu Hochmuth, A.Gessert, Rypák, Rákóczy, Mogyorossyová
111 11.12. Zlá diera dáta WH v3 Hochmuth, Mikloš + Košč, Pancuráková, O.Ferenčíková
112 14.12. Kysacká 6. schod Hochmuth, Mikloš
113 17.12. Ľadnica servis WH, dáta Hochmuth, Šupinský
  19.12. Ľadnica dáta  stank.logerov Šupinský, Danko + 1
114 20.12. Jasov. pl.
Domica, Ľadnica
doštičky, Domica, Ľadnica Hochmuth, Mikloš
115 21.12 Ľadnica oprava WH-stĺp Hochmuth, Fussgänger
  22.12. chatka servis - pne Hochmuth, Mikloš
116 26.12.
Ľadnica oprava WH-stĺp  Hochmuth, Fussgänger
  30.12. Jasovská doštičky Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková
117 30.12. Ľadnica doštičky, WH stĺp Hochmuth, Fussgänger, D.Brožková
118 31.12. Kysacká dáta, schody Hochmuth, Mikloš, Novák, A,K. a N. Gessert
Fusgänger + 4