Prehľad akcií 2021

 

Prehľad akcií 2021 

TD napísaný: žltý Hochmuth 

akcia estetizačnáakcia estetizačná
TD
dát. 
Lokalita                 
aktivita                
účastníci                                           
  3.1. Lipovce, základňa
 práce
Hochmuth, Mikloš, Kovalik
01 5.1. Zlá diera servis WH, dáta Hochmuth (Košč, Pancuráková)
02 8.1. Kysacká
betón Hochmuth, Kovalik
03 9.1. Kysacká servis WH Hochmuth
  10.1. Lipovce
korene Hochmuth, Mikloš, Kovalik
04 12.1.
Kysacká
betón
Hochmuth, Mikloš
  15.1. Lipovce, Zlá diera konzultácie Hochmuth (Košč, Pancuráková)
05 16.1. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
06 19.1. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš
07 19.1. Ľadnica inštal.WH, dáta Hochmuth, Mikloš
08 22.1. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
09 24.1. Kysacká ťaženie (240), dáta,betón Hochmuth, Mikloš, Kyšela, Stano Sk.
10 28.1. Ľadnica dáta, anemometer Hochmuth, Kovalik
11. 28.1. Domica - liečebňa WH, chémia vody Hochmuth, Kovalik
  30.1. Lipovce, základňa kontrola Hochmuth + 3
12. 1.2. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš
13. 3.2. Domica - Čertova dáta Hochmuth, Ujlakiová
14. 4.2. Kysacká betón Hochmuth, Mikloš, Chovanec
15. 5.2. Zlá diera dáta, servis WH Hochmuth (Košč, Pancuráková)
16. 6.2. Ľadnica stĺp Hochmuth, Fusgänger, Katerzabek Ján
Kuckova Katarina
17. 6.2. Izolátor, Dobrá dáta
Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek Ján
Kuckova Katarina, návš. u Kankulov
18. 7.2. Zlá diera servis WH, dáta Hochmuth, Šúty (Košč, Pancuráková, Rypák)
19. 11.2. Ľadnica anemometre, dáta Hochmuth, Fussgänger
20. 13.2. Kysacká transport, kopanie Hochmuth, Mikloš
20a 16.2. Ľadnica skenovanie, dymenie Šupinský, Kaňuk
21.
18.2. Ľadnica, M.Žomboj
dáta + akcia HKSS
Hochmuth, Fusgänger
J.Sabolová, M.Miškov, J.Kankula, B.Miškeje
22. 20.2. Kysacká ťaženie (500), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela, S.Skyba
Šuty, Marcinčin P., Urban Adam
Tkač P., Stanko M., Šitaj M.
  24.2. Lipovce práce Hochmuth, Kovalik, Mikloš
23. 28.2. Kysacká ťaženie (240)
Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Novák, S.Skyba, (Fussgänger)
24. 2.3. Zlá diera dáta WH Hochmuth, Košč
  5.3. Lipovce práce Hochmuth, Kovalik, Mikloš
25. 13.3. Zlá diera dáta Hochmuth, Kovalik
26. 14.3. Kysacká ťaženie /120/, dáta Hochmuth, Mikloš, S.Skyba
27. 16.3. Domica dáta, mapovanie
Hochmuth, Kovalik, Fussgänger
  17.3. Lipovce práce Hochmuth, Mikloš
28. 19.3. Kysacká kamene Hochmuth, Mikloš
29. 20.3. Zlá diera dáta ZH+3, Košč, Pancuráková, Rypak
30. 21.3. Kysacká ťažba (180), dáta Hochmuth, Mikloš, Kovalik, S.Skyba
  24.3. Lipovce Rebrík v kaňone Hochmuth, Skyba
  25.3. Skalistý h+d dilatometer, akcia HKSS Fusgänger, Hochmuth
31. 26.3. Ľadnica, S. a J. pl. dáta, stĺp, doštičky Hochmuth, Kovalik, Fussgänger
32. 28.3. Kysacká ťažba (120) Hochmuth, Mikloš, S.Skyba
33. 30.3. Domica mapovanie Hochmuth, Mikloš
34. 30.3. Silická a Jas. pl. doštičky Hochmuth, Mikloš
35. 2.4. Zlá diera dáta -WH Hochmuth (Košč, Pancuráková)
36. 4.4. Kysacká kamene, dáta Hochmuth, Mikloš
  5.4. Lipovce základňa, iné Hochmuth + 4
37. 7.4. Domica dáta, objavy (cca 100m) Hochmuth, Fussgänger, R. Paločko (MEANDER-HKSS)
38. 11.4.
Kysacká ťaženie (240) Hochmuth, Mikloš, S.Skyba, Stanko M., Šitaj M.
39. 15.4. Kysacká ťaženie (100) Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Holúbek (Nicolaus)
  17.4. Lipovce práce Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Skyba
40. 18.4. Domica-Líščia mapovanie, MARS Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek
41. 24.4. Domica (Kečovská) kopanie, dáta Hochmuth, Mikloš, Košč, Pancuráková
Šatník Rypak,
42. 25.4. Kysacká ťaženie (300) Mikloš, S.Skyba, Tkáč, Stanko M., Šitaj M.
43. 27.4. Domica - Líščia rádiomaják, dáta WH Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Fussgänger, K.Petríková
44. 29.4. Kysacká stabilizácia, múrik Hochmuth, Kovalik, Mikloš
45. 1.5. Zlá diera, marin.
dáta WH Hochmuth (+Pancuráková, Košč)
46. 2.5. Kysacká ťaženie (200), kráter Hochmuth, Mikloš, S.Skyba, Kyšela, Stanko M., Šitaj M.
47. 3.5. Kysacká kráter, betón Hochmuth, Mikloš, Chovanec
48. 5.5. Kysacká kráter, betón 2
Hochmuth, Mikloš, Chovanec
49. 9.5. Kysacká rekultivácia povr., dáta Hochmuth, Mikloš, Novák, Kyšela
  11.5. Lipovce opr. mostíkov Hochmuth, Mikloš
50. 14.5. Kysacká múrik, betón, G.skala Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Paločko
51. 16.5. Kysacká múrik, ťaženie (120) Hochmuth, Mikloš, S.Skyba
52. 21.5. Kysacká povrch 14f, dáta, betón Hochmuth, Mikloš
53. 21.5. Ľadnica skenovanie, zadymenie Šupinský, Šašak, Kaňuk
54. 23.5. Lipovce, Zlá diera oproti Pionieru, dáta Hochmuth, Mikloš, Pancuráková
55. 25.5. Domica mapovanie, dáta WH Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Petríková
56. 27.5. Kysacká šalovanie prekladu Hochmuth, Mikloš
57. 28.5. Zlá diera inštalácia WH Hochmuth, Hochmuthová, Košč, + 1
  28.5. Domica akcia SMOPaJ - Mamut Čeklovský, Psotka et al.
58. 31.5. Skalistý h+d dáta MARS,  P 31 Hochmuth, Fussgänger, Petríková
59. 1.6. J.Slobody, obj.ch. prieskum, mapovanie Hochmuth, Holúbek, Herich, Prokop, Kudla + 2 TV
  2.6. Lipovce práce na základni Hochmuth, Hochmuthová
60. 3.6. Kysacká preklad, betón Hochmuth, Mikloš
  4.6. Lipovce mostíky Hochmuth, Mikloš
61. 6.6. Kysacká ťažba (79), betón Hochmuth, Mikloš, Kyšela
  8.6. Lipovce, kaňon strom na chodníku Hochmuth, Mikloš, Šatník
62. 9.6. Moldavská jaskyňa filmovanie Hochmuth + TV: Molnár
63. 12.6. Kysacká kamene, dáta, betón Hochmuth, Mikloš, Novák
64. 13.6. Zlá diera dáta Hochmuth, S. Skyba + Košč +2
65. 16.6. Kysacká dáta, betón, do divadla Hochmuth, Mikloš
66. 18.6. Domica mapovanie, dáta skvapu Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Petríková
67. 20.6. Kysacká múrik - betón, Divadlo Hochmuth, Mikloš, Kyšela
68.  21.6. Silická pl. doštičky, dáta Hochmuth, Fussgänger
69. 24.6. Skalistý h+d, Jas. doštičky, dilatometer Hochmuth, Fussgänger, Katerzabek
70. 26.7. J.Slobody, obj.ch. mapovanie, prieskum Hochmuth, Mikloš, Holúbek, N.Zubajová, J. Mišík
  27.6. Lipovce práce na základni Hochmuth. hochmuthová
71. 1.7. Sil. a Jas.pl.,Skal. doštičky, dilat. Hochmuth, Kovalik, Mikloš, Fussgänger, Briestenský
72. 8.7. J.Slobody, obj.ch. mapovanie, prieskum

Hochmuth, Mikloš, Kovalik, Holúbek, M. Poljak

73. 10.7. Kysacká kopanie (75), dáta Hochmuth, Mikloš, Novák
74. 14.7. J.Slobody, obj.ch. mapovanie, prieskum Hochmuth, Mikloš, Holúbek
  17.7. Skalistý potápanie K.Kýška + 3
  20.7. Izolátor, povrch kontrola po povodni N.Lacko, Silvia L.Čúzyová
  31.7. Skalistý potápanie K.Kýška + 5