traverz

 

Po prerazení horného vchodu do systému sa ukázal vážny problém prístupu do subhorizontálnych častí jaskyne a to stupeň P 31. Bolo potrebné zostúpiť na dno a potom po lane vyliezť na druhú stranu. Schodným riešením sa ukázal lanový traverz, ktorého hlavným iniciátorom bol  aj pokoriteľ tejto studne z r. 1992 +D. Hutňan.  Akcie sa zúčastnili tiež M.Manhart, Honeš, Kovalik, Mikloš, Hochmuth.

D. Hutňan na obrázku zo dňa 12.1.2008.                Z.Hochmuth na traverze 29.5.2022

Provizórny traverz z horolezeckého lana sme vybudovali už na prvých výpravách po prerazení horného vchodu cez vianoce r. 2007. Umožňoval síce bezpečný prechod ponad studňu, ale bol nepohodlný kvôli veľkému previsu a pruženiu lana. Takže hneď sme sa začali zaoberať traverom z oceľového lana, po ktorom by sa dalo kráčať a pridržovať a istiť sa na  vodiacom lane (lanách) vo výške hlavy. Mylienku sme realizovali s ľuďmi, ktorí s tým mali skúsenosti, najmä M. Manhart, kaskadér.  Spočiatku sa zdalo, že postačí lano  priemeru 8mm, ktoré sme začali inštalovať už 12. 1. 2008. Inštalovali sme prvý 8m úsek. 26.1. sme inštalovali 2. a 3. úsek, a tiež popri polyamidových lanách tiež vyztužujúce priemeru 6mm. Paralelne sme inštalovali tiež oceľové pevné rebríky na zostup na dno studne P31.

Traverz sme priebežne vylepšovali. Začal sa využívať potápačmi aj výskumníkmi do novoobjavených častí. Čoskoro došlo na výmenu lana za hrubšie, používané vo výťahoch.
Časom sa na oceľovom lane sa objavili stopy hrdze a boli pochybnosti o jeho pevnosti. Tak došlo k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti, náhrade lana nerezovým a vyvŕtanie nových hlbších kotviacich miest. Bolo tu iné technické riešenie, lepené nerezové kotvy priemeru najprv 13 mm a neskôr 20 mm. Bolo to počas prác na prerážke tunela nad sifónom 17.13 keď sme začali s výmenou lán a kotiev. 24. 5. sme presne odmerali dĺžky úsekov a 28.6.2009 S. Danko do jaskyne doniesol  nerezové laná a postupne sa začalo s ich inštaláciou. 1. úsek bol nerezovým lanom spriechodnený 29.8.2009, na najdlhšom úseku (12m) sme lano vymenili 13.9.2009. 4.10. došlo na posledný, krátky stredný úsek. Kotvy, ktoré vyrobil S. Danko sme vŕtali na nové miesta a lepili neskôr, 22.11. s využitím benzínovej centrály a 220 V vŕtačky. 17.1.2010 boli do týchto kotiev laná preložené. Práce prebiehali v priateľskej atmosfére, vďaka všetkým, teda aj J. Miklošovi, J. Kovalikovi, F. Chovancovi, N. Lackovi. Verili sme, že bude slúžiť dlho a že na tomto mieste sa nič nebezpečné nestane.
Ale boli aj nebezpečné momenty, aspoň 2 x došlo k vyveseniu do istiacich lán a 2 x aj k roztrhnutiu horného stabilizačného lanka priemeru 6 mm, ktoré tu ostalo ešte od čias prvej generácie. Takže došlo k výmene tohto lanka za aktuálne  nerezové 8mm a a úprave kotvenia.

Intzenzívne využívanie traverzu prebiehalo nasledujúciach viac ako 10 rokov. Súviselo s mapovaním a prieskumom, ale najmä s aktivitou potápačov v záverečných sifónoch 17.13. až 17.17. Traverz slúžil do konca r. 2020, kedy ho demontoval a odniesol si ho jeden z pôvodných budovateľov. Pre istotu aj odpílil časť lepených kotiev. Nepochopiteľné.

Takže došlo na ďalšiu (4.) generáciu traverzu, o ktorm veríme, že bude mať dlhšiu životnosť.
Z. Hochmuth na obnovenom traverze dňa 29. 5. 2022.

Autor textu