Hydrologický merný profil

 Nový merný profil

Skalistý potok má v svojom známom priebehu v horných častiach jediný trvalý prítok, a to potôčik pretekajúci Kladenskou chodbou. Zo speleologického hľadiska je postup touto chodbou už poslednou nádejou pre "suchých" jaskyniarov. Nevieme odkiaľ prichádza, objavuje sa v závaloch na "Konci ´2000" Rozhodli sme sa tiež sledovať jeho prietok a za tým účelom sme  do dna vsadili Thomsonov prepad. Zatiaľ nemáme vyriešené kontinuálne sledovanie, veríme, že sa nám podarí vhodný prístroj získať.
Prípravná akcia prebehla 21.4., zúčastnili sa jej Kandričák, Kurty, Danko, Štefan Fürberger,
Jaroslav Zacher (Ke), Fero Zacher (Poprad). Na akcii sme vyfrézovali do vybratej časti dna zárez pre profil, ktorý sme následne vyrobili a definitívne vlepili so S. Dankom 19. 5. 2013. Od tých čias spoľahlivo  funguje, prietoky sa  pohybujú od 0,1 do viac ako 5 l/s

Hydrologický rok 2013

V závere roka sme z datalogeru stiahli údaje a tak máme k dispozícii konečne merania 1 kompletného
hydrologického roka (1. november 2012 až 31. október 2013).
V súčasnosti už meriame na lokalite aj zrážky, korelácie sú veľmi zaujímavé.

 

Pozoruhodné veci z 11.6.

Ako sme zistili pri stiahnutí údajov z datalogera dňa 31.7, počas roka 2013 sa vyskytli mimoriadne hydrologické situácie s prietokom viac ako 500 l/s. (Prístroj zaznamenáva údaje s krokom 30 min). Najzaujímavejší vývoj bol v noci z 10 na 11.6. Počas 4 hodín od 20,30 do 00,30 stúpol vodný stav z cca 20 cm na 76,5, znamená to vyjadrené prietokom cca 50 násobne, pričom došlo k preliatiu vody aj cez  obdĺžnikovú časť priepadu. Vyhodnotenie tohto extrému bude vyžadovať podrobnejšie zmapovanie profilu nad jeho obdĺžnikovou časťou.

 

Funguje to ! (Skalistý potok 10.4.2012)

Sťahovanie dát do notbooku Graf vodného stavu uplynulého obdobia
Sledovanie zmien prietoku podzemného toku priamo v jaskyni má zabezpečiť kombinovaný Thompsonov a obdĺžníkový priepad, s ktorého budovaním sme začali už v marci r. 2011 v mieste riečišťa bez sedimentov asi 25 m povyše priepasti P31 s traverzom. Zavŕšenie značného úsilia pri budovaní solídneho diela bolo korunované inštaláciou hĺbkovej sondy a logera s pochopením vedenia Správy slovenských jaskýň (Ing. Hlaváč a doc. Bella) a tiež s metodickým usmernením dr. Haviarovej dňa 2.2.2012. Kontinuálne merania prebiehajú od februára 2012 a prinášajú pozoruhodné údaje o dynamike toku a jeho reakcii na meteorolologickú situáciu.
inštalácia hĺbkovej sondy
umiestnenie logera na stene
vŕtanie uchytenia sondy na konzole detail inštalovanej sondy

 

Skalistý potok 12. a 18. 11.2011 - ukončenie stavebnej časti profilu

Šalovanie obdĺžnikovej časti priepadu Dokončovací tím - Kulčárová, Petrvalská, Chovanec

Skalistý potok 6.3.2011

Pár obrázkov z inštalácie vodomerného zariadenia - Thomsonovho prepadu.
na mieste sme museli flexkou profil upraviť, voda zatiaľ tečie v žľabe z plastu.

 

 

 
J. Kovalik dokončuje profil
Práce pri budovaní profilu