Sledovanie neotektoniky

V lete a na jeseň roku 2011 sa nám v spolupráci s Dr. Brestenským (AVČR) a Ing. Petrom (GÚDŠ, Košice) podarilo inštalovať dilatometer TM 71 a aj zahájiť pravidelné 1 - mesačné pozorovania. Potrebné kotvenia sme vyvŕtali a zabetónovali 2.5., zariadenie inštalovali 12.9.2011. Od septembra 2011 teda každomesačne prebehne fotografické zachytenie stavu z ktorého sa zisťuje aktívny posun horninových blokov

 

Predbežné výsledky meraní spracované dr. Briestenským:

 

Vyhodnotenie meraní

 

 

Z techn. denníka 54/2011

Akcia určená na inštaláciu dilatometra. V Košiciach som na GÚDŠ vyzdvihol Ing. Petra Došli sme o 07,30 na lúku pod jaskyňou, kde asi za ¼ hodiny dorazil VBrestenský, vystúpili sme k vchodu a asi o 09 sme vstúpili do jaskyne. Vo vstupnej chodbe plno múch a iného hmyzu a 1 ropucha. Rýchly presun na miesto, Brestenský rýchlo inštaloval dilatometer a poučil ma o odčítaní. Počas tejto akcie si Petro vyskúšal traverz, nebál sa a prešiel 1. úsek bez problémov. Zostup z kopca.
Návrat do Košíc cca o 12,30 h (mal som poradu).

Ing Petro a dr. Briestrenský s prístrojom vo vchode výzdoba v blízkosti
Umiestnenie prístroja  detail TM 71
horizontálna stupnica vertikálna stupnica

Z technického denníkač.26/2011:

Akcia určená na vytipovanie miesta a inštalácia konzol dilatometra. Po vzrušených hovoroch s Bellom ohľadom účasti Bónu mi napokon volal Petro (vedúci geol. Ústavu) a o 08 aj Bóna. Bónu sme zobrali na pumpe Shel v Košiciach, sedačku mu doniesol sedimentológ Kováčik. Došli sme o 07,30 na lúku pod jaskyňou, kde už čakali Vlček a Brestenský (na českom ter. aute). Najťažšia bola centrála, na našej krošni ju vyniesol Bóna. Kovalik ostal na povrchu, my sme šli pozrieť - vytipovať miesto a urobiť exkurziu. Cez traverz prešiel iba Brestenský, ZH a Vlček sme došli po limnigragf. Dobré miesto sa napokon našlo až v chodbe odkiaľ prišli potápači (pri vodárni), je tam dosť zlý prístup. Vyliezli sme von a potom sme dnu nanosili veci. Brestenský a Bóna vyvŕtali vŕačkou De-walt (SDS-max) diery priemeru 30mm špeciálnym vrtákom, Vlček rozrobil cement a konzolu so zvláštnym prípravkom (ktorý má také isté rozmery ako dilatometer) sa zacementovali. Výstup na povrch, opravil som čerpadlo. Zostup dole. Potom sme si ešte pozreli vyvieračku, chlapi tam našli tekt. zrkadlá svedčiace o laterálnom pohybe a tiež by tam chceli dať konzoly. Úvahy o tom, kto by to zaplatil.

Vŕtanie diery pre konzolu Ing. Bóna v úžine pred umiestnením prístroja