Paleomagnetizmus

Poznanie absolútneho veku sedimentov, prípadne sintrov by mohlo byť zaujímavé najmä v horných častiach jaskyne Skalistý potok, kde korodované mohutné sintrové kôry naznačovali, že by mohli byť snáď aj predkvartérneho veku. Počas jednej z návštev Slovenského krasu navštívil jaskyňu a odobral vzorky aj prof. P. Bosák, DrSc. z Geoliogického ústavu ČSAV v spoločnosti doc. P. Bellu, PhD. zo Správy slovenských jaskýň.

prechod vedcov cez traverz práca so špeciálnou vŕtačkou Hilti na odber jadier vrtov

Z technického denníka 37/2010
30.  akcia sezóny na Skalistom potoku. 15.10. 2010. piatok

Účastníci: Z.Hochmuth, Pavel Bosák  St. Šlechta J. Kovalik, P.Bella, L. Vlček
Akcia sa uskutočnila z dôvodu prítomnosti P.Bosáka na Slovensku (nasl. týždeň je veľká konferencia SSJ). P. Bella nás čakal pod hradom o 09,30. Bolo pomerne teplo a zamračené, obávali sme sa dažďa. Presunuli sme sa na lúku pod jaskyňou, neskôr prišli aj Bosák a kol.
Výstup k vchodu, Vlček niesol hore na krošni 4 kW centrálu Honda, hostia z ČR mali aj špeciálnu vrtačku Hilti. Po príchode k vchodu sme postupne vošli do jaskyne okolo 11 h, natiahli sme kábel cez traverz. Bosák najprv študoval paleostudňu, vyjadril sa, že východný blok klesá, v íloch sú tu tektonické zrkadlá a nedá sa to použiť na paleomagnetizmus. Zišli aj s Bellom k traverzu, tu vyslovili teóriu, že sintre s mištičkami na povrchu sú hydrotermálne. Ale cez traverz neprešli.
My sme s Kovalikom, Vlčekomn a Šlechtom prešli a pod kamennými očami vyvŕtali 2 diery (KO+ a KO2) a potom ešte za traverzom (ZT1,2,3 – trojka sa ale dosť rozpadala.
Toto nám trvalo cca do 15,30, potom sa ešte ZH prešiel so Šlechtom do Hlinejej siene.
Návrat na povrch a dole ešte za svetla, návšteva krčmy pod hradom

 Na lúke pod jaskyňou zľava prof.Bosák a doc. Bella  prof. Bosák študuje íly v Paleostudni
 Z.Hochmuth s jadrom vrtu  Označenie polohy magneticky orientovanej vzorky
Ílovité sedimenty, sklon spôsobený posunom blokov vstupnej chodby Trubkový vrt zo starej sintrovej kôry v priestore "Za traverzom"