Pozvánky na akcie

Izolátor - piatok 12.10.
Téma: Postup v lokalite. Odchod z PO o 06,00

Izolátor - sobota 29.9.
Téma: Postup v lokalite. Odchod z PO o 07,00

Jasovská a Silická planina, vykopávanie vzoriek, 25.9.
Odchod z KE o 8,30

Izolátor - piatok 13.9.
Téma: Postup v lokalite. Odchod z PO o 07,00

Izolátor - piatok 17.8.
Téma: Postup v lokalite

Izolátor - sobota 28.7.
Téma: betónovanie a postup v lokalite
, sprievodná aktivita - Čert. diera, inštalácia sond


Skalistý 18.7.

Odčítanie dát z dilatometrov, stiahnutie dát a opravy sond MARS Odchod z PO 6,30, prechod cez KE 07

Izolátor - soobota 13.7.
Téma: betónovanie a postup v lokalite, možná sprievodná aktivita - Čert. diera

Moldavská jaskyňa - pondelok 25.6.
Sprevádzanie P.Bellu, sprievodná aktivita - vykopanie doštičiek na planainách

Izolátor - nedeľa 24.6.
Téma: zabezpečenie stien v lokalite, možná sprievodná aktivita - Čert. diera

Skalistý 16.6.
Odčítanie dát z dilatometrov spolu s Briestenským. Odchod z PO 6,30

Izolátor, Čertova diera pri Domici, 15.6.2018
Téma: zabezpečenie stien v lokalite, možná návšteva Čertovej diery a stiahnutie dát. V aute max. 2  miesta voľné, odchod z PO o 08,00

 

Izolátor, Čertova diera pri Domici, 9.6.2018

Téma: Vezieme materiál na betónovanie v prívesnom vozíku, v aute max. 1  miesto voľné, Noro Lacko a Silvia nezávisle.
Budeme budovať oporné piliere a možno postúpime aj trocha ďalej. V optimálnom prípade sa pokúsime uskutočniť  dymovú
skúšku z Dobrej chodby a po údržbe
inštalovať logery.

Silická ľadnica, 1.6.2018

Téma: Skenovanie ľadu TLS, doplnkový program Stiahnutie dát z prístrojova fotografovanie dilatometra na Skalistom potoku.
Odchod 9,45 od Fakulty, predbežne prihlásení Hochmuth a Šupinský, v aute sú ešte 3 voľné miesta, návrat o 17 h

 

Skalistý potok 2015
 
Plánovaná akcia Speleodiveru sa uskutoční 6.3., v piatok. Záujemcov do transportného tímu privítame 

Skalistý potok

Plánovaná akcia s českými potápačmi sa uskutoční 9.4.2014, zraz na parkovisku pod horným vchodom o 07h. Záujemci sa môžu telefomicky prihlásiť u vedúceho speleoklubu

Kysacká jaskyňa
Exkurzia do Kysackej jaskyne pre študentov predmetu Základy karsológie a speleológie sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne 10.4.2014, teda vo štvrtok. Pocestujeme vlakom  os 7810 s odchodom z Košíc o 11,28. Treba si zobrať osvetlenie, prilbu (tým ktorým som sľúbil, prinesiem), terénneu obuv, náhradné oblečenie, rukavice, zošit, ceruzku. Prípadne aj špekáčky ap. pretože pri vchode je možnosť opekania.
Z.Hochmuth

Valné zhromaždenie
Uskutoční sa v piatok 12.4. vo Svite. Speleoklub budú zastupovať Hochmuth, Kovalik, Mikloš. Vezieme ešte Košča, 1 miesto v aute voľné.
Podrobnosti na 
http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/637-program-valneho-zhromazdenia-sss-11-4-2014-v-ubytovni-skala-vo-svite

Speleomíting
Uskutoční sa v sobotu 13.4. vo Svite. Podrobnosti na:
http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/610-speleomiting-2014