Oznamy

Skalistý potok 2015
Plánovaná akcia Speleodiveru sa uskutoční 6.3., v piatok. Záujemcov do transportného tímu privítame

Skalistý potok

Plánovaná akcia s českými potápačmi sa uskutoční 9.4.2014, zraz na parkovisku pod horným vchodom o 07h. Záujemci sa môžu telefomicky prihlásiť u vedúceho speleoklubu

Kysacká jaskyňa
Exkurzia do Kysackej jaskyne pre študentov predmetu Základy karsológie a speleológie sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne 10.4.2014, teda vo štvrtok. Pocestujeme vlakom  os 7810 s odchodom z Košíc o 11,28. Treba si zobrať osvetlenie, prilbu (tým ktorým som sľúbil, prinesiem), terénneu obuv, náhradné oblečenie, rukavice, zošit, ceruzku. Prípadne aj špekáčky ap. pretože pri vchode je možnosť opekania.
Z.Hochmuth

Valné zhromaždenie
Uskutoční sa v piatok 12.4. vo Svite. Speleoklub budú zastupovať Hochmuth, Kovalik, Mikloš. Vezieme ešte Košča, 1 miesto v aute voľné.
Podrobnosti na 
http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/jubilea/637-program-valneho-zhromazdenia-sss-11-4-2014-v-ubytovni-skala-vo-svite

Speleomíting
Uskutoční sa v sobotu 1š.4. vo Svite. Podrobnosti na:
http://sss.sk/index.php/cinnost-sss/speleomiting/610-speleomiting-2014